Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Uncommon Childhood Unilateral Cervical Giant Thymic Cyst

The Journal of craniofacial surgery, vol.31, no.5, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Evaluation of nasal airway alterations associated with septorhinoplasty by both objective and subjective methods.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, vol.270, no.1, pp.99-106, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Endonasal procedures in endocanalicular dacryocystorhinostomy

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, vol.250, no.8, pp.1251-1252, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier

Use of cone beam computed tomography in otolaryngologic treatments

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.269, no.3, pp.711-720, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Use of rhinomanometry in common rhinologic disorders

EXPERT REVIEW OF MEDICAL DEVICES, vol.8, no.6, pp.769-777, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Comparison of endocanalicular laser dacryocystorhinostomy with and without endonasal procedures

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, vol.249, no.5, pp.737-743, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

The effects of phototherapy on quality of life in allergic rhinitis cases

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.266, no.12, pp.1903-1908, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

The effects of spirulina on allergic rhinitis

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.265, no.10, pp.1219-1223, 2008 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Near total laryngectomy: the problems influencing functions and their solutions

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.262, no.2, pp.99-102, 2005 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Schwannoma (neurilemmoma) of the palatine tonsil

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, vol.126, no.6, pp.693-694, 2002 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Analysis of Patients Operated for Frontal Sinus Osteomas

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, vol.53, no.4, pp.144-149, 2015 (ESCI) Creative Commons License identifier

Nadir bir olgu sunumu orta kulak ve dış kulak yolu rabdomyosarkomu

Osmangazi Journal Medicine, vol.34, no.3, pp.42-45, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tiroid Bezi Primer Malign Tümörlerinin Baş-Boyun Maligniteleri ile Birlikteliğinin Araştırılması

43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022

Beyin Omurilik Sıvısı (Bos) Rinoreye Endoskopik Yaklaşım: Klinik Deneyimlerimiz

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi 2020, Turkey, 26 - 28 November 2020

Malign Eksternal Otit:Olgu Sunumu

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Karotis Cisimciği Paragangliomalarında Klinik Deneyim ve Sonuçlarımız

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistülleri 54 Olguluk İnceleme

39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Oral Kavite Kanseri Hastalarımızın Retrospektif Analizi

38.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016 Sustainable Development

Oral Kavite Kanserli Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Analizi

38. TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 October 2016 Sustainable Development

Frontolateral larenjektomi uyguladığımız olguların analizi

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2015

Sinonazal maligniteli olgularımızda tedavi sonuçları

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Turkey, 28 October 2015

Tip 1 Timpanoplasti olgularında kullanılan greft materyallerinin seçimi ve işitme sonuçları

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 April 2014

Cerrahi olarak tedavi edilen larenks kanserlerinde Fascin 1 ve Galectin 3 ün prognostik önemi

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013 Sustainable Development

Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız

10. Uluslararası KBB BBC Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2012

REİNKE ÖDEMLİ HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİNİN

33. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011

Near Total Larenjektomiden Sonra Ses ve Konuşma Kalitesinin Değerlendirilmesi

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 09 October 2003, pp.31

Books & Book Chapters

Surgical Management of the Nasal Septum

in: All Around the Nose, Cemal Cingi, Nuray Bayar Muluk, Editor, Springer International Publishing, pp.441-453, 2020