Dr.Öğr.Üyesi

İSHAK TEKİN


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Din Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2018

2011 - 2018

Doktora

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

İnsan-ı Kâmil anlayışı bağlamında ahlak eğitimine kuramsal bir yaklaşım

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

2011

2011

Yüksek Lisans

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Felsefe ve Din Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ahlak Eğitiminde Beceri Merkezli Öğrenme

TEKİN İ.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.259-287, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Zwischen Moschee und Gesellschaft Imame in Österreich (Ednan Aslan (Hrsg), Frankfurt am Main: Peter Lang 2012, 315 Seiten)

TEKİN İ.

Die HIKMA – Zeitschrift für Islamische Theologie und Religionspädagogik, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Mülteci Öğrencilerin Eğitim Sorunları, Eğitim ve Din Eğitimin-den Beklentileri: Eskişehir Örneği

TOSUN A. , YORULMAZ A. , TEKİN İ. , YILDIZ K.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, Cilt: 1, ss: 107-133., cilt.19, sa.1, ss.107-133, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ahlaki Olgunluk Kavramı Üzerine Kuramsal Bir Çözümleme

TEKİN İ.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.5, ss.2275-2298, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

1876-1923 Yılları Arasında Çocuk Eğitimi Konusunda Yazılmış Kitapların İncelenmesi

TEKİN İ.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.6, ss.1589-1623, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Allah İnancının Öğretimine İlişkin Etkinlik Örneklerinin İncelenmesi

POLAT M., TEKİN İ.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.227-247, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Okuryazarlık DüzeylerininÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

TEKİN İ.

2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.97-98

2018

2018

Ahlak Eğitiminde Kâmil İnsan Modeli

TEKİN İ.

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018, ss.48

2017

2017

Ahlak Eğitiminde Beceri Merkezli Öğrenme Yaklaşımı

TEKİN İ.

International Symposium of Education and Values, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.325-326

2017

2017

Ohri Türk Kültüründe Dini Motifler

AJDINCE N. , TEKİN İ.

22. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi, 5 - 09 Mayıs 2017

2016

2016

SON DÖNEM 1876 1923 OSMANLI ESERLERİNDE ÇOCUK EĞİTİMİ

TEKİN İ.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016

2015

2015

Eğitim Tarihimizde Çocuk Oyunları Ahmed Edib in Terbiyevi Çocuk Oyunları Eseri Üzerine Bir İnceleme

YORULMAZ A. , TEKİN İ. , AJDINCE N.

1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2015

2015

2015

”Eğitim Tarihimizde Çocuk Oyunları: Ahmed Edib’in Terbiyevi Çocuk Oyunları Eseri Üzerine Bir İnceleme”

TEKİN İ. , YORULMAZ A. , AJDINCE N.

“I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı”, Eskişehir, Türkiye, 14 Mayıs 2015

2014

2014

Mecburiyetten Muhtariyete Din Eğitiminde Yitik Paradigma

TEKİN İ. , YORULMAZ A.

1. Eğitim Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İslâm Eğitim Tarihinde Şerh Yazıcılığı:Taʿlîmü’l-müteallim Şerhleri Üzerine Bir İnceleme

TEKİN İ.

İslam İlim ve Düşünce Tarihinde Şerh Geleneği, Engin, Sezai Kaya, Mesut, Editör, Endülüs Yay., İstanbul, ss.545-584, 2020

2019

2019

İslâm Eğitim Tarihinde Sistematik Bir Tenkit Aracı Olarak Münâzara / Disputation As a Systematic Critical Activity in the History of Islamic Education

TEKİN İ.

İslâm İlim ve Düşünce Tarihinde Eleştiri Geleneği, Sezai Engin, Editör, Endülüs Yay., İstanbul, ss.140-168, 2019

2016

2016

Der Ansatz des Tahḏīb al-aḫlāq im Kontextder theoretischen Grundlagen der islamischen Moralerziehung

TEKİN İ.

Islamische ReligionspädagogikLeitfragen aus Theorie Empirie und Praxis, Sarıkaya Yaşar Aygün Adem, Editör, Waxmann Verlag, Münster, ss.83-106, 2016

2015

2015

Ahlak Öğrenme Alanı

POLAT M., TEKİN İ.

Düsünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi - İlkokul 4. Sınıf, Tosun Cemal, Polat Mizrap, Editör, PegemA Yay., Ankara, ss.182-199, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Baş Editör