Assoc. Prof.MEHMET ERSOY


Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.A.D.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Computer Education and Instructional Technology

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

19

Citation (Scopus)

21

H-Index (WoS)

3

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans öğrenimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yüksek lisans öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nda tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programında yürüttüğü doktora tezi çalışmalarında ise matematik öğretiminde semantik web tabanlı ikna teknolojisi kullanımının bilişsel ve psikososyal doğurgularına değinmiştir. Dr. Ersoy'un araştırma ilgi alanları öncelikle teknoloji destekli matematik öğretimi, zeki öğretim sistemleri ve eğitim ortamlarında teknoloji kullanımının sosyal yönleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. En güncel çalışması "An idea for design pedagogy: Devising instructional design in higher education 4.0" dır. 

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Matematik öğretiminde ikna teknolojisi kullanımının bilişsel ve psikososyal sonuçları

Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2009

2009

Postgraduate

Bilgisayar destekli ders uygulamalarının ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometri başarılarına etkisi ve öğrenme ve öğretmeye yönelik görüşleri

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Computer Education and Instructional Technology

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

2012 - 2014

2012 - 2014

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

2007 - 2012

2007 - 2012

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bil.Eğitimi

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Director of the Center

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

2018 - 2020

2018 - 2020

Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

BİLGİSAYAR II

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

BİLGİSAYAR I

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM TASARIMI

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Undergraduate

Undergraduate

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

OKUL DENEYİMİ

Undergraduate

Undergraduate

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

MATEMATİK II

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI

Undergraduate

Undergraduate

MATEMATİK I

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

Investigating Preservice Teachers' TPACK Competencies Through the Lenses of ICT Skills: An Experimental Study

ERSOY M., KABAKÇI YURDAKUL I., CEYLAN B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.186, pp.119-135, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

Cognitive and affective implications of persuasive technology use on mathematics instruction

ERSOY M., AKBULUT Y.

COMPUTERS & EDUCATION, vol.75, pp.253-262, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Implementation of TPACK-Based Instructional Design Model in an Emergency Remote Course

Ergüleç F., Eren E., Ersoy M.

Hacettepe University Journal of Education, vol.37, pp.560-572, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2021

2021

Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği

Genç Ersoy B., Ersoy M.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, pp.810-829, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2021

2021

Üretken pedagoji: Bir sistematik literatür taraması ve eşlik eden teknoloji destekli süreçlerin değerlendirilmesi

Ersoy M., Şentürk İ., Aybek E. C.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.58, pp.198-226, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

An IDEA for design pedagogy: Devising instructional design in higher education 4.0

ERSOY M.

Design and Technology Education: an International Journal, vol.26, no.1, pp.118-136, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Information for knowledge: A case study on education faculty students’xx internet based selective learning habits

ERSOY M.

Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, vol.10, no.1, pp.90-111, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2014

2014

Matematik Öğretiminde Semantik Web Tabanlı İkna Teknolojisi Kullanımı

ERSOY M.

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.9, no.1, pp.57-72, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Teknoloji Işığında Okuryazarlıklar

KURT A. A. , DÖNMEZ F. İ. , ERSOY M., DİNDAR M., MISIRLI Ö., AKÇAY T.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Teknoloji ışığında okuryazarlıklar

KURT A. A. , DÖNMEZ F. İ. , ERSOY M., DİNDAR M., MISIRLI Ö., Akçay T.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-24, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

The current state of digitalization Digital native digital immigrant and digital settler

KURT A. A. , GÜNÜÇ S., ERSOY M.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.1-22, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

ICT Integration into Geometry Instruction Reflections from a Mixed Model Inquiry

ERSOY M., ANAPA SABAN P.

Educational Technology Theory and Practice, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Web Temelli Forumlarda Matematik ve Eğitimine İlişkin Yapılan Tartışmalar Üzerine Bir İnceleme

YENİLMEZ K., ERSOY M.

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.3, no.3, pp.148-160, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Elementary School Students Views About Social Networks

DÖNMEZ F. İ. , GÜNÜÇ S., MISIRLI Ö., ERSOY M., KUZU A., ODABAŞI H. F.

Cypriot Journal Of Educational Sciences, vol.7, no.4, pp.364-377, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Eğitim için yeni bir ortam Twitter

ODABAŞI H. F. , MISIRLI Ö., GÜNÜÇ S., ŞAHİN TİMAR Z., ERSOY M., som s., et al.

Anadolu Journal of Educational Sciences International(AJESI), 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Egitim için yeni bir ortam Twitter

ODABAŞI H. F. , MISIRLI Ö., GÜNÜÇ S., ŞAHİN TİMAR Z., ERSOY M., Som S., et al.

Anadolu Journal Of Educational Sciences International, vol.2, no.1, pp.89-103, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Öğretmenlik Uygulamasında Alan Faktörü BÖTE Bölümü Örneği

ODABAŞI H. F. , KURT A. A. , HASESKİ H. İ. M. , MISIRLI Ö., ERSOY M., KARAKOYUN F., et al.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.1, no.1, pp.24-40, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Ögretmenlik uygulamasında alan faktörü BÖTE bölümü örneği

ODABAŞI H. F. , KURT A. A. , HASESKİ H. İ. M. , MISIRLI Ö., ERSOY M., KARAKOYUN F., et al.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.1, no.1, pp.24-40, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

OPINIONS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES TOWARDS APPLYING 7E INSTRUCTIONAL MODEL ON COMPUTER AIDED INSTRUCTION ENVIRONMENTS

YENİLMEZ K., ERSOY M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.1, no.1, pp.49-60, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL TEKNOLOJİLER: MULTİDİSİPLİNER BİR EĞİTİM TEKNOLOJİSİ SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI

ERSOY M.

Akdeniz 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mersin, Turkey, 07 August 2021, pp.11

2020

2020

TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAYINLANAN MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ: ULAKBİM-TR DİZİN ÖRNEĞİ

GENÇ ERSOY B., ERSOY M.

SEVENTH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 10 September 2020

2019

2019

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ AKTİVİTELER İLE DÖNEL CİSİMLERİN HACİM HESAPLAMALARININ ANLAMLANDIRILMASI

ANAPA SABAN P., ERSOY M., AKTAŞ İ.

FOURTH INTERNATIONAL TURKISH COMPUTER & MATHEMATICS EDUCATION SYMPOSIUM, İzmir, Turkey, 26 September 2019

2015

2015

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Seçici Öğrenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Durum Çalışması

ERSOY M.

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2015, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.89

2013

2013

Cognitive and Psychosocial Effects of Persuasive Technology Use on Mathematics Instruction

ERSOY M., AKBULUT Y.

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EdMedia 2013), Victoria, Canada, 24 - 28 June 2013, pp.1414

2013

2013

Technology Enhanced Language Learning A Review andAssessment of the Literature

Genç Ersoy B., ERSOY M.

World Conference on Educational Media and Technology (EdMedia 2013), Victoria, Canada, 24 - 28 June 2013, pp.814-819

2011

2011

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

YENİLMEZ K., TURĞUT M., ANAPA SABAN P., ERSOY M.

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22 - 24 September 2011, pp.463-468

2011

2011

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel Internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları

YENİLMEZ K., TURĞUT M., ANAPA SABAN P., ERSOY M.

5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.463-468

2011

2011

Prospective secondary mathematics teachers' opinions about electronic geometry textbook: e-geo and its usage

KURTULUŞ A., ERSOY M.

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.33-36 identifier identifier

2010

2010

Bağlantıcılık Kuramının çevrimiçi öğretim ortamlarında kullanılması

ERİŞTİ S. D. , ERSOY M., MISIRLI Ö., Seçil S., Nurhan A., GÜNÜÇ S.

Fourth International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.484

2010

2010

Görsel algı kuramlarına dayalı çevrimiçi öğretim ortamı tasarımı

ERİŞTİ S. D. , Atalay N., MISIRLI Ö., GÜNÜÇ S., ERSOY M.

Fourth International Computer and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.482

2009

2009

Lise matematik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri

YENİLMEZ K., ERSOY M.

Third International Computer and Instructıonal Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, vol.3, pp.1190-1193

2008

2008

Mathematics Teacher Candidates Attitudes Towards Doing Computer Aided Education

YENİLMEZ K., ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference, 6 - 09 May 2008, pp.600-603

2008

2008

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmanın Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri İçerisindeki Yeri

YENİLMEZ K., ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference-IETC 2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 May 2008, pp.660-664

2008

2008

Matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları

YENİLMEZ K., ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference-IETC 2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 May 2008, pp.671-674 Sustainable Development

2008

2008

Öğretmen Adaylarının Bazı Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Programlarına İlişkin Görüşleri

YENİLMEZ K., ERSOY M.

II Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.44

2008

2008

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Kutupsal Koordinatlar Konusunda Mathematica Aktiviteleri

ERSOY M.

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.48

2008

2008

Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Uygulaması Dönüşüm Geometrisi Kullanarak Öğrencilerin Örüntü ve Süsleme Becerilerinin Geliştirilmesi

KURTULUŞ A., ERSOY M., MISIRLI Ö., Yaşa E.

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu ICITS 2008, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.11

Books & Book Chapters

2021

2021

İlkokul Türkçe Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı

GENÇ ERSOY B., ERSOY M.

in: İlkokulda Etkili Teknoloji Kullanımı: Öğrenci Etkinliğine Dayalı Uygulama Örnekleri, Alkış Küçükaydın Menşure, Sarıtepeci Mustafa, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.45-74, 2021

2021

2021

Hayat Bilgisi Öğretiminde Uzaktan Öğrenme

ERSOY M.

in: Güncel Yaklaşımlara Dayalı Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Gündoğan Aslı, Kılıç Zeynep, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.69-89, 2021

2021

2021

Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğreniminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi

TÜFEKÇİOĞLU B., ERSOY M.

in: Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi, Göçer Ali, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.165-200, 2021

2021

2021

Erken çocukluk döneminde teknoloji ve çocuk

ERSOY M.

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Öğrenme, AĞMAZ, RAHİME FİLİZ; ERGÜLEÇ FUNDA, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.31-53, 2021

2020

2020

Technology and Child in the Early Childhood Education

Ersoy M.

in: Digital Technologies and Learning in Early Chilhood Education, Rahime Filiz Ağmaz,Funda Ergüleç, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.31-53, 2020 Sustainable Development

2013

2013

Teknopedagojik Eğitimde Değerlendirme

ERSOY M., ÇOKLAR A. N.

in: Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Taknolojileri ve Materyal Tasarımı, Kabakçı-Yurdakul Işıl, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.239-267, 2013


Citations

Total Citations (WOS): 19

h-index (WOS): 3