Dr.Öğr.Üyesi

MEHMET ERSOY


Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.A.D.

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Matematik öğretiminde ikna teknolojisi kullanımının bilişsel ve psikososyal sonuçları

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2009

2009

Yüksek Lisans

Bilgisayar destekli ders uygulamalarının ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometri başarılarına etkisi ve öğrenme ve öğretmeye yönelik görüşleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

2012 - 2014

2012 - 2014

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2007 - 2012

2007 - 2012

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - 2020

2018 - 2020

Bölüm Başkanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Lisans

Lisans

BİLGİSAYAR II

Lisans

Lisans

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Lisans

Lisans

BİLGİSAYAR I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI

Lisans

Lisans

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Lisans

Lisans

ÖĞRETİM TASARIMI

Lisans

Lisans

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Lisans

Lisans

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Lisans

Lisans

OKUL DENEYİMİ

Lisans

Lisans

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

MATEMATİK II

Lisans

Lisans

TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Lisans

Lisans

TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI

Lisans

Lisans

MATEMATİK I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Investigating Preservice Teachers' TPACK Competencies Through the Lenses of ICT Skills: An Experimental Study

ERSOY M. , KABAKÇI YURDAKUL I., CEYLAN B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, sa.186, ss.119-135, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

Cognitive and affective implications of persuasive technology use on mathematics instruction

ERSOY M. , AKBULUT Y.

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.75, ss.253-262, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Information for knowledge: A case study on education faculty students’xx internet based selective learning habits

ERSOY M.

Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, cilt.10, sa.1, ss.90-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Teknoloji ışığında okuryazarlıklar

KURT A. A. , DÖNMEZ F. İ. , ERSOY M. , DİNDAR M., MISIRLI Ö. , Akçay T.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.1-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Teknoloji Işığında Okuryazarlıklar

KURT A. A. , DÖNMEZ F. İ. , ERSOY M. , DİNDAR M., MISIRLI Ö., AKÇAY T.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

ICT Integration into Geometry Instruction Reflections from a Mixed Model Inquiry

ERSOY M. , ANAPA SABAN P.

Educational Technology Theory and Practice, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

The current state of digitalization Digital native digital immigrant and digital settler

KURT A. A. , GÜNÜÇ S., ERSOY M.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.1, ss.1-22, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Web Temelli Forumlarda Matematik ve Eğitimine İlişkin Yapılan Tartışmalar Üzerine Bir İnceleme

YENİLMEZ K. , ERSOY M.

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.3, sa.3, ss.148-160, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Elementary School Students Views About Social Networks

DÖNMEZ F. İ. , GÜNÜÇ S., MISIRLI Ö. , ERSOY M. , KUZU A., ODABAŞI H. F.

Cypriot Journal Of Educational Sciences, cilt.7, sa.4, ss.364-377, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Eğitim için yeni bir ortam Twitter

ODABAŞI H. F. , MISIRLI Ö., GÜNÜÇ S., ŞAHİN TİMAR Z., ERSOY M. , som s., et al.

Anadolu Journal of Educational Sciences International(AJESI), 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Öğretmenlik Uygulamasında Alan Faktörü BÖTE Bölümü Örneği

ODABAŞI H. F. , KURT A. A. , HASESKİ H. İ. M. , MISIRLI Ö. , ERSOY M. , KARAKOYUN F., et al.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.1, sa.1, ss.24-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Egitim için yeni bir ortam Twitter

ODABAŞI H. F. , MISIRLI Ö. , GÜNÜÇ S., ŞAHİN TİMAR Z., ERSOY M. , Som S., et al.

Anadolu Journal Of Educational Sciences International, cilt.2, sa.1, ss.89-103, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel Internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları

YENİLMEZ K. , TURĞUT M. , ANAPA SABAN P. , ERSOY M.

e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, cilt.7, sa.1, ss.371-379, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Ögretmenlik uygulamasında alan faktörü BÖTE bölümü örneği

ODABAŞI H. F. , KURT A. A. , HASESKİ H. İ. M. , MISIRLI Ö., ERSOY M. , KARAKOYUN F., et al.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.1, sa.1, ss.24-40, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

OPINIONS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES TOWARDS APPLYING 7E INSTRUCTIONAL MODEL ON COMPUTER AIDED INSTRUCTION ENVIRONMENTS

YENİLMEZ K. , ERSOY M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.1, sa.1, ss.49-60, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Seçici Öğrenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Durum Çalışması

ERSOY M.

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2015, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.89

2013

2013

Cognitive and Psychosocial Effects of Persuasive Technology Use on Mathematics Instruction

ERSOY M. , AKBULUT Y.

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EdMedia 2013), Victoria, Kanada, 24 - 28 Haziran 2013, ss.1414

2013

2013

Technology Enhanced Language Learning A Review andAssessment of the Literature

Genç Ersoy B., ERSOY M.

World Conference on Educational Media and Technology (EdMedia 2013), Victoria, Kanada, 24 - 28 Haziran 2013, ss.814-819

2011

2011

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

YENİLMEZ K. , TURĞUT M. , ANAPA SABAN P. , ERSOY M.

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22 - 24 Eylül 2011, ss.463-468

2011

2011

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel Internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları

YENİLMEZ K. , TURĞUT M. , ANAPA SABAN P. , ERSOY M.

5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.463-468

2011

2011

Prospective secondary mathematics teachers' opinions about electronic geometry textbook: e-geo and its usage

KURTULUŞ A. , ERSOY M.

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.33-36 identifier identifier

2010

2010

Bağlantıcılık Kuramının çevrimiçi öğretim ortamlarında kullanılması

ERİŞTİ S. D. , ERSOY M. , MISIRLI Ö. , Seçil S., Nurhan A., GÜNÜÇ S.

Fourth International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2010, ss.484

2010

2010

Görsel algı kuramlarına dayalı çevrimiçi öğretim ortamı tasarımı

ERİŞTİ S. D. , Atalay N., MISIRLI Ö. , GÜNÜÇ S., ERSOY M.

Fourth International Computer and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2010, ss.482

2009

2009

Lise matematik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri

YENİLMEZ K. , ERSOY M.

Third International Computer and Instructıonal Technologies Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, cilt.3, ss.1190-1193

2008

2008

Mathematics Teacher Candidates Attitudes Towards Doing Computer Aided Education

YENİLMEZ K. , ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference, 6 - 09 Mayıs 2008, ss.600-603

2008

2008

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmanın Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri İçerisindeki Yeri

YENİLMEZ K. , ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference-IETC 2008, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2008, ss.660-664

2008

2008

Matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları

YENİLMEZ K. , ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference-IETC 2008, Eskişehir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2008, ss.671-674

2008

2008

Öğretmen Adaylarının Bazı Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Programlarına İlişkin Görüşleri

YENİLMEZ K. , ERSOY M.

II Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.44

2008

2008

Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Uygulaması Dönüşüm Geometrisi Kullanarak Öğrencilerin Örüntü ve Süsleme Becerilerinin Geliştirilmesi

KURTULUŞ A. , ERSOY M. , MISIRLI Ö. , Yaşa E.

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu ICITS 2008, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.11

2008

2008

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Kutupsal Koordinatlar Konusunda Mathematica Aktiviteleri

ERSOY M.

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.48

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Erken Çocukluk Döneminde Teknoloji ve Çocuk

Ersoy M.

Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Öğrenme, Rahime Filiz Ağmaz,Funda Ergüleç, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.31-53, 2020

2013

2013

Teknopedagojik Eğitimde Değerlendirme

ERSOY M. , ÇOKLAR A. N.

Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Taknolojileri ve Materyal Tasarımı, Kabakçı-Yurdakul Işıl, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.239-267, 2013


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 3