Assoc. Prof. MEHMET ERSOY


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.A.D.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Computer Education and Instructional Technology

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans öğrenimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, yüksek lisans öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nda tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programında yürüttüğü doktora tezi çalışmalarında ise matematik öğretiminde semantik web tabanlı ikna teknolojisi kullanımının bilişsel ve psikososyal doğurgularına değinmiştir. Dr. Ersoy'un araştırma ilgi alanları öncelikle teknoloji destekli matematik öğretimi, zeki öğretim sistemleri ve eğitim ortamlarında teknoloji kullanımının sosyal yönleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. En güncel çalışması "An idea for design pedagogy: Devising instructional design in higher education 4.0" dır. 

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Matematik öğretiminde ikna teknolojisi kullanımının bilişsel ve psikososyal sonuçları

Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2009

2009

Postgraduate

Bilgisayar destekli ders uygulamalarının ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometri başarılarına etkisi ve öğrenme ve öğretmeye yönelik görüşleri

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Computer Education and Instructional Technology

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

2012 - 2014

2012 - 2014

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

2007 - 2012

2007 - 2012

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bil.Eğitimi

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Manager of Research and Application Center

Eskisehir Osmangazi University, Rektörlük, Rektörlük

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr.Tek.Eğt.Böl.

2021 - 2022

2021 - 2022

Deputy Director of the Center

Eskisehir Osmangazi University, Rektörlük, Rektörlük

2018 - 2020

2018 - 2020

Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

BİLGİSAYAR II

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

BİLGİSAYAR I

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİM TASARIMI

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM TASARIMI

Undergraduate

Undergraduate

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Undergraduate

Undergraduate

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

OKUL DENEYİMİ

Undergraduate

Undergraduate

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

MATEMATİK II

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Undergraduate

Undergraduate

TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI

Undergraduate

Undergraduate

MATEMATİK I

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL TEKNOLOJİLER: MULTİDİSİPLİNER BİR EĞİTİM TEKNOLOJİSİ SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI

ERSOY M.

Akdeniz 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mersin, Turkey, 07 August 2021, pp.11

2020

2020

TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ DESTEKLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAYINLANAN MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ: ULAKBİM-TR DİZİN ÖRNEĞİ

GENÇ ERSOY B., ERSOY M.

SEVENTH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 10 September 2020

2019

2019

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ AKTİVİTELER İLE DÖNEL CİSİMLERİN HACİM HESAPLAMALARININ ANLAMLANDIRILMASI

ANAPA SABAN P., ERSOY M., AKTAŞ İ.

FOURTH INTERNATIONAL TURKISH COMPUTER & MATHEMATICS EDUCATION SYMPOSIUM, İzmir, Turkey, 26 September 2019

2015

2015

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Tabanlı Seçici Öğrenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Durum Çalışması

ERSOY M.

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium ICITS 2015, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.89

2013

2013

Cognitive and Psychosocial Effects of Persuasive Technology Use on Mathematics Instruction

ERSOY M., AKBULUT Y.

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (EdMedia 2013), Victoria, Canada, 24 - 28 June 2013, pp.1414

2013

2013

Technology Enhanced Language Learning A Review andAssessment of the Literature

Genç Ersoy B., ERSOY M.

World Conference on Educational Media and Technology (EdMedia 2013), Victoria, Canada, 24 - 28 June 2013, pp.814-819

2011

2011

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

YENİLMEZ K., TURĞUT M., ANAPA SABAN P., ERSOY M.

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22 - 24 September 2011, pp.463-468

2011

2011

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel Internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları

YENİLMEZ K., TURĞUT M., ANAPA SABAN P., ERSOY M.

5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.463-468

2011

2011

Prospective secondary mathematics teachers' opinions about electronic geometry textbook: e-geo and its usage

KURTULUŞ A., ERSOY M.

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.33-36 identifier identifier

2010

2010

Bağlantıcılık Kuramının çevrimiçi öğretim ortamlarında kullanılması

ERİŞTİ S. D., ERSOY M., MISIRLI Ö., Seçil S., Nurhan A., GÜNÜÇ S.

Fourth International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.484

2010

2010

Görsel algı kuramlarına dayalı çevrimiçi öğretim ortamı tasarımı

ERİŞTİ S. D., Atalay N., MISIRLI Ö., GÜNÜÇ S., ERSOY M.

Fourth International Computer and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.482

2009

2009

Lise matematik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri

YENİLMEZ K., ERSOY M.

Third International Computer and Instructıonal Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, vol.3, pp.1190-1193

2008

2008

Mathematics Teacher Candidates Attitudes Towards Doing Computer Aided Education

YENİLMEZ K., ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference, 6 - 09 May 2008, pp.600-603

2008

2008

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmanın Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri İçerisindeki Yeri

YENİLMEZ K., ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference-IETC 2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 May 2008, pp.660-664

2008

2008

Matematik öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları

YENİLMEZ K., ERSOY M.

8th International Educational Technology Conference-IETC 2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 May 2008, pp.671-674 Sustainable Development

2008

2008

Öğretmen Adaylarının Bazı Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Programlarına İlişkin Görüşleri

YENİLMEZ K., ERSOY M.

II Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.44

2008

2008

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Kutupsal Koordinatlar Konusunda Mathematica Aktiviteleri

ERSOY M.

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.48

2008

2008

Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Uygulaması Dönüşüm Geometrisi Kullanarak Öğrencilerin Örüntü ve Süsleme Becerilerinin Geliştirilmesi

KURTULUŞ A., ERSOY M., MISIRLI Ö., Yaşa E.

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu ICITS 2008, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.11

Books & Book Chapters

2021

2021

İlkokul Türkçe Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı

GENÇ ERSOY B., ERSOY M.

in: İlkokulda Etkili Teknoloji Kullanımı: Öğrenci Etkinliğine Dayalı Uygulama Örnekleri, Alkış Küçükaydın Menşure, Sarıtepeci Mustafa, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.45-74, 2021

2021

2021

Hayat Bilgisi Öğretiminde Uzaktan Öğrenme

ERSOY M.

in: Güncel Yaklaşımlara Dayalı Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Gündoğan Aslı, Kılıç Zeynep, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.69-89, 2021

2021

2021

Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğreniminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi

TÜFEKÇİOĞLU B., ERSOY M.

in: Türkçenin Uzaktan Öğretimi ve Öğrenimi, Göçer Ali, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.165-200, 2021

2021

2021

Erken çocukluk döneminde teknoloji ve çocuk

ERSOY M.

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Öğrenme, AĞMAZ, RAHİME FİLİZ; ERGÜLEÇ FUNDA, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.31-53, 2021

2013

2013

Teknopedagojik Eğitimde Değerlendirme

ERSOY M., ÇOKLAR A. N.

in: Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Taknolojileri ve Materyal Tasarımı, Kabakçı-Yurdakul Işıl, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.239-267, 2013


Citations

Total Citations (WOS): 25

h-index (WOS): 3