Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİMDE AİLENİN ROLÜ

Trakya Eğitim Dergisi, vol.12, no.2, pp.637-646, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

From Past to Present Gifted and Talented: The Evolution ofTerminologies

Osmangazi Journal of Educational Research, vol.8, no.2, pp.247-265, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Perceptions of Family Quality of Life of Families with Children with Disabilities

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.50, no.1, pp.331-377, 2021 (ESCI) Sustainable Development identifier

Özel Eğitimde Geçmişten Günümüze Hak Savunucular Olarak Aileler

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Erken çocukluk döneminde sesli okumanın eğitsel gelişime etkisi

Eğitimci Öğretmen Dergisi, pp.21-23, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların evde oyunla desteklenmesi

in: Özel Öğrenme Güçlüğü, Özak, Hakan, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.173-189, 2022

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Öz Düzenleme

in: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğülmüş Kürşat, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.295-314, 2022

Kavram Öğretim Uygulama Örnekleri

in: Özel Eğitimde Kavram Öğretimi, Hasan AVCIOĞLU, Editor, Eğiten Kitap, pp.191-225, 2021

Olumlu Davranışsal Müdahaleler ve desteği

in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, İbrahim H. DİKEN, Editor, Pegem Akademi, pp.272-290, 2020 Sustainable Development

Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler-3

in: Özel Eğitim ve Kaynaştırma, İbrahim H. DİKEN, Editor, Pegem Akademi, pp.106-121, 2020 Sustainable Development

Özel Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Eğitsel Oyunların Uyarlanması

in: İlkokul Eğitiminde Eğitsel Oyunlar ve Güncel Uygulmalar, Alkış Küçükaydın, Menşure, Editor, Nobel, pp.19-34, 2020

Özel Eğitimde Ortamlarında Ekip Çalışması ve İşbirliği

in: Özel Eğitim, Meral MELEKOĞLU - Mine SÖNMEZ KARTAL, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.283-296, 2019 Sustainable Development

Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özellikleri

in: Çocuk Psikolojisi, Nilüfer Ş. ÖZABACI, Editor, Nobel, Eskişehir, pp.264-288, 2019

Zihin Yetersizliğinin Tarihi, Tanımı, Sınıflandırması, yaygınlığı ve Nedenleri

in: ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU, Macid Ayhan MELEKOĞLU ve Mine SÖNMEZ KARTAL, Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.3-24, 2019

Erken Çocukluk Döneminde Özel gereksinimi Olan Çocukların Problem Davranışları ve Çözüm Önerileri

in: Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.91110, 2019 Sustainable Development

Duygu ve Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar

in: Özel Eğitim, Meral MELEKOĞLU ve Mine SÖNMEZ KARTAL, Editor, Vize Akademik, pp.211-234, 2019 Sustainable Development

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN CİNSELLİK EĞİTİMİ

in: ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE YÖNELİK KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ, DİDEM GÜVEN, Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.73-98, 2019

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Sosyal, Duygusal ve Davranışsal Destek

in: Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek, MELEKOĞLU MACİD AYHAN, SAK UĞUR, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.215-235, 2017

Erken Çocuklukta Kaynaştırma Eğitimi Sürecinde Yapılabilecek Düzenlemeler ve Etkinlik Örnekleri

in: Tüm Yönleriyle Özel Bebekler Çocukların Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri Aileler ve Öğretmenler İçin El Kitabı, Sunay Yıldırım Doğru, Ayşegül Şükran Öz, Editor, Eğitin Kitap, Eskişehir, pp.291-309, 2013