Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Fen ve teknoloji dersinde belgesel kullanılmasının 8. sınıf öğrencilerinin hücre ile kuvvet konularındaki başarılarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  Fen ve teknoloji öğretim programı ara disiplin kazanımlarına ulaşılma düzeyi ve uygulamada yaşanan sorunlar

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

 • C1 Advanced German