Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Influence of Documentary Films on 8th Grade Students' Views about Nature of Science

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.3, pp.797-808, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effect of Case Study Method on Preservice Teachers' Anxieties toward Chemistry Laboratory

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.2, pp.215-227, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Innovative Technology Applications in Science Education: Digital Holography

Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), vol.7, no.2, pp.156-170, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Augmented Reality Applications in Science Education on Academic Achievement and Retention of 6th Grade Students

Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), vol.7, no.1, pp.56-71, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Hikâye Oluşturma Sürecinin TürkiyeYeterlilikler Çerçevesi Kapsamında İncelenmesi

Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol.10, no.2, pp.887-909, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Digital Story of Science: Experiences of Pre-Service Science Teachers

The Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), vol.6, no.2, pp.148-168, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Students’ Experiences of Design-Based Research in Science Applications Course: A Design and Development Research

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.5, pp.70-91, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Secondary school students’ self-assessment of design process: a study on scale development and prediction by various variables

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.11, no.4, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’de sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine eğitimde yapılan çalışmalara ilişkin metodolojik bir inceleme

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.3, pp.37-57, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ortaokul öğrencilerinin araştırma-sorgulamaya yönelik öz yeterlik algilarinin yordanmasında epistemolojik inançların rolü

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.145-156, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Analysis of Current Scientific News According to Toulmin Argument Model and Determination of Students' Argument Levels

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.3, pp.1119-1144, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel oyun tasarlamaları ve sürece ilişkin görüşleri: Bir durum çalışması

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.10, pp.536-573, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ortaokul öğrencilerinin bilim öğrenmeye yönelik daimî motivasyonlarinin farklı değişkenlere göre incelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.4, pp.1069-1079, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-6, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bilim ve teknoloji haberlerinin ortaokul öğrencilerinin daimi bilim öğrenme motivasyonu üzerine etkisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.446-467, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Practical Tools for Content Development: Pre-Service Teachers' Experiences and Perceptions

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.9, no.2, pp.19-34, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

An examination of the documentary film Einstein and Eddington in terms of nature of science themes philosophical movements and concepts

International Journal of Progressive Education, vol.12, no.2, pp.34-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilim uygulamaları dersi öğretim programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.1, pp.26-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

5 6 ve 7 sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre seçmeli bilim uygulamaları dersinin değerlendirilmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.12, no.1, pp.17-40, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farklındalıklarının incelenmesi

Journal of Education and Humanities Theory and Practice, vol.6, no.12, pp.5-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

Developing a scale for competencies and perceptions of necessity about using practical tools for content development

Journal of Theory Practice in Education (JTPE), vol.10, no.5, pp.1177-1189, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of pre service science teachers opinions about using Go Animate to create animated videos

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.5, no.4, pp.23-40, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Opinions of Science Teachers about the Usage of Visual Media during Science and Technology Course

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.4, no.2, pp.75-78, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Lisansüstü eğitim alan öğrencilerinin akademik danışmanlık hakkındaki görüşleri

Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, vol.4, no.1, pp.28-35, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen ve teknoloji dersinde belgesel kullanımının 8 sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.10, no.1, pp.233-258, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve Uygulama, vol.4, no.7, pp.27-52, 2013 (Other Refereed National Journals)

Lisansüstü eğitimde normlar: Yapı iklim ve danışmanlık

Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, vol.2, no.3, pp.176-185, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Digital Story-telling to Improve 21st Century Skills: Pre-service Science Teachers' Reflections

International Conference on New Perspectives in Science Education, Florence, Italy, 21 - 22 March 2019, pp.343-347 identifier

Evaluation of Educational Digital Stories Prepared by Science Pre-service Teachers

International Conference on New Perspectives in Science Education, Florence, Italy, 21 - 22 March 2019, pp.398-402 identifier

An evaluation of educational game design skills of preservice science teachers.

4th International Conference on Social Sciences Education Research (ICSER), 8 - 10 September 2017

Opinions of pre-service science teachers about development of educational game design skills.

4th International Conference on Social Sciences Education Research (ICSER), 8 - 10 September 2017

The examination of science teachers’ attitudes towards educational researches.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 18 - 21 May 2017

Geleneksel oyunların derslerde kullanılmasına yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesi

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk ve Çocuk Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 May 2015, pp.550-559

Pre service teachers opinions about using practical tools for education student experiences

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Developing a scale for competencies and perceptions of necessity about using practical tools for content development

2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium., Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2014

Investigation of pre service science teachers opinions about using GoAnimate to create animated videos

2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium., Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2014

Examination of science teacher s pedagogical content knowledge in the topics related to acids and bases

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 12 - 14 December 2013, pp.319-335

The effects of using documentary movies on 8th grade students views about the nature of science

IOSTE Eurasia Regional Symposium and Brokerage Event Horizon 2020, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Opinions of post graduate students about academic counseling

The European Conference on Educational Research, İstanbul, Turkey., İstanbul, Turkey, 9 - 10 September 2013

Lisansüstü eğitimde mesleki değerler

V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2011

Achievement level of cross-curriculum competences in science

World Conference on Learning, Teaching & Administration, Kahire, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9, pp.260-265

Problems encountered in teaching cross curriculum skills of the science program

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Achievement level of cross-curriculum competences in science education program

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Organik ürünlerle uğraşanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi

Proceedings of International Conference on Educational Science ICES’08, Famagusta, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008

Books & Book Chapters

Engineering Design Approach in 21st Century Science Education.

in: Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology, A. Kiray, Editor, ISRES, Konya, 2020

Innovative Technologies in Science Education and New Approaches in Technology.

in: Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology, A. Kiray, Editor, ISRES, Konya, 2020

Fen Eğitiminde İnformal Öğrenme Ortamı Olarak Planetaryumlar

in: Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, Seçkin Kapucu Munise, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.177-193, 2020

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarının Yenilikçi Teknolojiler Açısından İncelenmesi

in: Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, Seçkin Kapucu Munise, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.31-45, 2020

Fen Eğitiminde Holografik Uygulamalar

in: Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, Seçkin Kapucu Munise, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.137-155, 2020

Zenginleştirilmiş Materyaller ve Geleceğin Sınıf Ortamları

in: Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, Seçkin Kapucu Munise, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.195-205, 2020

Belgesel filmlerin bilimin doğası, bilim tarihi ve kavram öğretiminde kullanılması

in: KİMYA ÖĞRETİMİ: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Ayasa Alipaşa Sözbilir Mustafa, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.45-69, 2017

“Parayı veren düdüğü çalar…”: Dershane öğretmenlerinin deneyimleri.

in: Öğretmenlik halleri Türkiye de öğretmen olmak üzerine nitel bir araştırma, Mustafa Sever, Ahmet Aypay, Editor, Pegem, Ankara, pp.49-90, 2016

Belgesel filmlerin bilimin doğası, bilim tarihi ve kavram öğretiminde kullanılması.

in: Kimya öğretimi Öğretmen eğitimcileri öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri, A. Ayas, M.Sözbilir, Editor, Pegem, Ankara, pp.115-140, 2015

Dijital teknoloji kullanımı ile öğrenenlerin derse ilgisini artırma.

in: Instructional technology and media for learning 11th Ed, Arı, Asım, Editor, Eğitim, Konya, pp.157-182, 2015

”Parayı veren düdüğü çalar...”:Dershane öğretmenlerinin deneyimleri

in: Öğretmenlik halleri: Türkiye’de öğretmen olmak üzerine nitel bir araştırma, Mustafa Sever, Ahmet Aypay, Editor, Pegem, Ankara, pp.49-90, 2014