Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Erdebilliler

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.13, pp.715-720, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Dünya Mitlerinde Yılan

Folklor/Edebiyat, vol.24, no.96, pp.53-64, 2018 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erol Büyükmeriç’xxin Midas’xxın Serçe Parmağı Adlı Eserine Göstergebilimsel Yaklaşım

Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatı Kurultayı Prof.Dr. Sedat Sever’xxe Armağan, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.337-352

5. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

5. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 19 - 20 October 2018

FARKINDALIK YARATMA NOKTASINDA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİNİN ÖNEMİ

II. Uluslararası Farkındalık Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.13-19

ŞİİR VE KÜLTÜRLERARASILIK NAZIMHİKMET RAN ÖRNEĞİ

VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.536-550

John Steinbeck in Gazap Üzümleri ve Nur İçözü nün Hürriyet Bir Sevda Masalı Adlı Romanlarında Travmatik Bir Unsur Olarak Göç Olgusu

VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü, Eskişehir, Turkey, 16 - 18 April 2014, pp.124-129 Sustainable Development

Nur İçözü nün Artık Okuyorum Serisine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım

VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü, Eskişehir, Turkey, 16 - 18 April 2014, pp.63-79

Mitik Kültürel ve Edebi Bağlamda Alevilik Bektaşilik

Güvenç Abdal Ocağı I. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 May 2015, pp.62-83

Georges De Hongrie nin Türkler Türklerin Gelenek Görenekleri ve İhaneti Üzerine Adlı Eserinde Yapay Olarak Üretilen Olumsuz Türk İmgesi Kalıpyargı Önyargı

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar: Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar Edebiyatta, kültürde ve sanatta geçişler, kopuşlar, yenileşmeler, Mersin, Turkey, 15 - 17 October 2014

Marguerite Yourcenar ın Ateşler i ve Margaret Atwood un Penelopia sında Mit Yıkımı ve Kadın Erkek Dikotomisi

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Yerel Bağlamlar Küresel Yakınlıklar: Edebiyatta, kültürde ve sanatta geçişler, kopuşlar, yenileşmeler, Mersin, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.470480

Sürgüne Yazgılı İki Şair Aleksandr Sergeyeviç Puşkin ve Nazım Hikmet Ran ın Şiirlerinde Deniz İmgesi

Doğu ile Batı Arasında Zarif Bİr Köprü: Türk ve Rus Edebiyatları, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 2015

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Yeni Konular ve Yeni Yönelimler

Türk Halkları Edebiyatı II Beynelminel Uşak Edebiyatı Kongresi, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 November 2008, vol.2, pp.773-777

Gerçek Bir Yaşam Öyküsü: Zıkkımın Kökü ve Muzaffer Karakteri

Çocuk ve Gençlik Yazınında Muzaffer İzgü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2005, pp.330-341

Books & Book Chapters

Modernliğin Simgesi ve Karşı Simgesi Olarak Roman

in: Türk Modernleşmesi Nesneler ve Semboller, Fatih Ertugay, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.83-117, 2021

Fransız ve Türk Romanında Ölümcül Kadınlar/Femme Fatale Nana ve Mehpeyker

in: Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları II, Dr. Filiz İlknur Cuma, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.79-111, 2021

Yer Tapıncından Gök Tapıcına Geçişte Yerinden Edilen Tanrıçalar: Mısır, Mezopotamya ve Türk Mitolojisinden Örnekler

in: Edebiyatta Kadın ve Mit, Ayten Er,Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınevi, Ankara, pp.91-108, 2020

An İntercontinental and İntercultural Earth Poet: Özkan Mert

in: Evrenin Islığı Özkan Mert Tüm Şiirleri 1960-2020, Lokman Kurucu, Editor, Klaros Yayınları, Ankara, pp.899-911, 2020

TARİHİN YENİDEN YAZIMI VE GERÇEKLİK BAĞLAMINDA “MİSYON” FİLMİYLE “NEHİR YUKARI!” ANLATISINA DİSİPLİNLERARASI VE GÖSTERGELERARASI BİR YAKLAŞIM

in: DİJİTAL(İN) RİTMİ İLETİŞİM, MEDYA VE KÜLTÜR ALANLARINDA YENİ PERSPEKTİFLER, KOÇ AKGÜLSelma ve PAZARBAŞI Betül, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.251-287, 2020

Yazınsaldan Görselliğe Uyarlama: Metro 2033 Romanı ve Video Oyununda Göç Olgusu

in: Dil ve Edebiyat Yazıları Prof. Dr. Ali Gültekin’xxe Armağan, Aras, İnci ve Kösteloğlu, Zeynep, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.473-506, 2020

”Pan’ın Labirenti” Filminde Mitik Dünyadan Egemen Kültür Baskısına Kadının Dönüşümü

in: Edebiyatta Kadın ve Mit, Ayten Er ve Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Kültür Sanat, Ankara, pp.69-90, 2020

Edebiyat ve Mazinin Atideki İzleri:Türkiye-Azerbaycan-İran

in: Karşılaştırmalı Edebiyat Yazıları/ Comparative Literature Studies, Mevlüde Zengin, Bekir Zengin, Editor, Kriter Yayınları, İstanbul, pp.267-277, 2019

Anlatıdan Gösterime Bir Yolculuk: Kuyucaklı Yusuf’un Öyküsü

in: Mehmet Karasu’ya Armağan, H. Haluk Erdem, Editor, Hatiboğlu ve Selvi Yayınevi, Ankara, pp.369-381, 2019

BERNARD SHAW’INPYGMALION VE WILLYRUSSELL’İN EDUCATINGRITA ADLIOYUNLARINDA EĞİTİM VE ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ

in: Edebiyatta Kadın ve Eğitim, Ayten Er Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.75-87, 2019

Servet-i Fünun’dan Modern Şiire: Fransız Tesiri ve Charles Baudelaire

in: Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları, Ahmet Cuma, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.239-274, 2019

Charles Baudelaire’nin “Takılar” ve Ahmet HamdiTanpınar’ın “Raks” Adlı Şiirlerine Bilişsel-Fenomenolojik Açıdan Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

in: Karşılaştırmalı Edebiyat Yazıları/ Comparative Literature Studies, Mevlüde Zengin, Bekir Zengin, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.279-291, 2019

Kemalettin Tuğcu’yu Anlayabilmek

in: Kemalettin Tuğcu Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar, Mustafa Ruhi Şirin, Dr. Tacettin Şimşek, Editor, İmak Ofset Basım Yayın T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 3615 Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi 51, İstanbul, pp.155-160, 2018

Dünden Bugüne Çeviri Çocuk ve Gençlik Edebiyatı

in: Çocuk Yazını Dersleri, Bülent Özkan, Editor, Karahan Kitapevi, Ankara, pp.55-62, 2018

MUZAFFER İZGÜ’NÜN ZIKKIMIN KÖKÜ ADLI ROMANI İLE MEMDUH ÜN’ÜN AYNI ADLI FİLM UYARLAMASINDA GÖSTERGELERARASILIK VE MEDYALARARASILIK

in: Muzaffer İzgü İle Gülümsemek, Üstüner Biray, Yurdakul Y. Bekir, Editor, Bilgi Yayınevi, Ankara, pp.288-315, 2017

Tayip Salih’in Kuzeye Göç adlı Romanında Kadın İmgeleri

in: EDEBİYATTA KADIN ve GÖÇ, Ayten Er , Nazire Akbulut, Editor, Bilgin Yayınevi, Ankara, pp.183-205, 2017 Sustainable Development

GÜZİN ÖZTÜRK’ÜN “KUŞ OLSAM EVİME UÇSAM” ADLI ESERİNDE SAVAŞ VE GÖÇ KOŞULLARINDA KADINLAR VE ÇOCUKLAR

in: Edebiyatta Kadın ve Göç, Prof. Dr. Ayten Er Prof. Dr. Nazire Akbulut Yrd. Doç. Dr. Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Yayınevi, Ankara, pp.47-61, 2017 Sustainable Development

Göç ve Sürgün Olgusunun Kültür Aktarımında ve Kültürlerarası/Karşılaştırmalı Edebiyatta Yeri ve Önemi

in: Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri, Tilbe Ali , Bosnalı Sonel, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.101-108, 2016 Sustainable Development

Eskişehir in Kayıp Yıldızları İrfan Tanır Çileli Yaşam Renkli Hayat

Eskişehir: Tepebaşı Belediyesi Yayınları, Eskişehir, 2014

Geçmişten Günümüze Eskişehir Kültür Hayatının Ünlüleri

in: 81 İlde Kültür ve Şehir Eskişehir, Eriş Metin, Editor, Eskişehir Valiliği Acar Basım, Eskişehir, pp.179-206, 2014

Sabırsız Düşler

Şiirden Yayıncılık, İstanbul, 2012