Dr.Öğr.Üyesi

MİNE SÖNMEZ KARTAL


Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Eğitimi Abd.

Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Bütünleşik Doktora

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engelliler Öğretmenliği (Dr), Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye

2002 - 2007

2002 - 2007

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2013 - 2014

2013 - 2014

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Özel Eğitimde Materyal Tasarımı

Lisans

Lisans

Özel Eğitimde Matematik Öğretimi

Lisans

Lisans

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

Lisans

Lisans

Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması 1

Lisans

Lisans

Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bütünleştirmede Okul, Aile ve Toplum İlişkileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri

Doktora

Doktora

Tek Denekli Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

Lisans

Lisans

Özel Eğitimde Matematik Öğretimi

Doktora

Doktora

Özel Gereksinimli Çocuklara Matematik Öğretimi

Lisans

Lisans

ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri

Lisans

Lisans

Otizm Spektrum Bozukluğunda Temel Becerilerin Kazandırılması

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu

Lisans

Lisans

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri

Lisans

Lisans

Çocuk Gelişimi

Doktora

Doktora

İŞLEVSEL İLETİŞİM ÖĞRETİMİ

Lisans

Lisans

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi

Doktora

Doktora

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Lisans

Lisans

ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Lisans

Lisans

ÖZEL EĞİTİM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Effects of Class-Wide Self-Monitoring on On-Task Behaviors of Preschoolers with Developmental Disabilities

SÖNMEZ KARTAL M. , YÜCESOY ÖZKAN Ş.

EDUCATION AND TRAINING IN AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.50, sa.4, ss.418-432, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

DAVRANIŞSAL BECERİ ÖĞRETİMİ (BEHAVIORAL SKILLS TRAINING)

İNCİ G., SÖNMEZ KARTAL M.

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sınıf Çaplı Kendini İzleme Öğretiminin Sosyal Geçerliği Çoklu Değerlendirme Örneği

SÖNMEZ KARTAL M. , YÜCESOY ÖZKAN Ş.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.366-384, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sayı Hissi ve Önemi

YILMAZ B., SÖNMEZ KARTAL M.

29.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

2018

2018

Geçmişten Günümüze Ulusal Özel Eğitim Kongresi

MELEKOĞLU M. A. , SÖNMEZ KARTAL M. , MELEKOĞLU M. , GENÇ TOSUN D. , ÇATTIK E. , TUNÇ PAFTALI A. , et al.

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1-235

2018

2018

Beceri Öğretiminde Video İpucu Kullanılan Araştırmaların İncelenmesi

KÖSE H., SÖNMEZ KARTAL M.

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

2018

2018

Davranışsal Beceri Öğretimi (Behavioral Skills Training)

İNCİ G., SÖNMEZ KARTAL M.

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Özel Eğitimde Ortamlarında Ekip Çalışması ve İşbirliği

ATBAŞI Z., ÇAKIROĞLU O., ÜNAY E., ALDEMİR FIRAT Ö., MELEKOĞLU M. A. , ŞAHBAZ Ü., et al.

Özel Eğitim, Meral MELEKOĞLU - Mine SÖNMEZ KARTAL, Editör, Vize Akademik, Ankara, ss.283-296, 2019

2019

2019

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler ve Aile Özellikleri

SÖNMEZ KARTAL M.

Özel Eğitim, Melekoğlu Meral, Sönmez Kartal Mine, Editör, Vize Akademik, ss.105-124, 2019

2018

2018

Aile Bireylerinin Katılımı

CAVKAYTAR A., ARDIÇ A., AKSOY V., SÖNMEZ KARTAL M. , ÖZDEMİR O., ÖZBEY F.

Özel Eğitimde Aile Eğitimi, Cavkaytar Atilla, Editör, vize akademik, Ankara, ss.129-153, 2018

2017

2017

Başarıya İlk Adım Anaokulu Versiyonu (BİA-AV) (First Step to Success: Helping Young Children Overcome Antisocial Behavior)

SÖNMEZ KARTAL M.

Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar, Ebru, Editör, Nobel, ss.27-34, 2017

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminin Uyarlanması I: “Ünite Analizi ve Amaçların Belirlenmesi”

SÖNMEZ KARTAL M. , TEZCAN G., KARAER G., SOLA ÖZGÜÇ C., TUTUK T. , KAYIŞDAĞ E. , et al.

Özel Eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, ÖZLEM TOPER, Editör, Pegem Akademi, ss.152-177, 2017

2017

2017

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar

SÖNMEZ KARTAL M.

Tüm Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitime Giriş, Arı Asım, Sönmez Kartal, Mine, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.133-148, 2017

2017

2017

İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar

SÖNMEZ KARTAL M.

Tüm Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitime Giriş, Arı Asım, Sönmez Kartal, Mine, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.173-188, 2017

2017

2017

Duygu Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar

SÖNMEZ KARTAL M.

Tüm Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitime Giriş, Arı Asım, Sönmez Kartal Mine, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.325-335, 2017

2017

2017

Eğitimde Tamamlayıcı ve Alternatif Bir Uygulama: Bilinçli Farkındalık Eğitimi

schweinhart l., AKTAN ACAR E., SÖNMEZ KARTAL M. , özdamar e. m. , BEDEL E. F. , duygu e. ç. , et al.

Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar, Ebru Aktan Acar, Editör, Nobel, ss.37-47, 2017

2017

2017

Özel Eğitimde Fen Bilgisi Öğretimi ve Önemi

SÖNMEZ KARTAL M. , TEZCAN G., Karaer G., SOLA ÖZGÜÇ C., TUTUK T. , KAYIŞDAĞ E. , et al.

Özel Eğitimde Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Mine Sönmez Kartal, Özlem Toper Korkmaz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-20, 2017

2017

2017

Portage Modeli: Küçük Çocuklar İçin Eve Dayalı Bir Erken Müdahale Programı (The Portage Project: A Model for Early Childhood Education)

SÖNMEZ KARTAL M.

Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar, Ebru, Editör, Nobel, ss.415-419, 2017

2017

2017

İsmi Kadar Sempatik Bir Program:Hippy (Home Intervention Program for Preschool Youngsters)

SÖNMEZ KARTAL M.

Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar, Ebru, Editör, Nobel, Ankara, ss.231-238, 2017

2014

2014

Çalışma Becerileri

YÜCESOY ÖZKAN Ş., DEMİR Ş., ÖNCÜL N., ERBAŞ D., ÖKCÜN AKÇAMUŞ M. Ç. , ÇOLAK A., et al.

Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Öğretim Stratejileri, Yücesoy Özkan, Şerife, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık LTD. ŞTİ., ss.288-314, 2014


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1