Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Katar 2019

Ortadoğu Yıllığı , no.15, pp.225-234, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Katar 2018

Ortadoğu Yıllığı 2018 , no.15, pp.299-317, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Katar 2017

Ortadoğu Yıllığı 2017 , no.13, pp.351-368, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

KATAR 2016

Ortadoğu Yıllığı 2016 , no.12, pp.377-397, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Katar 2015

Ortadoğu Yıllığı 2015 , no.11, pp.307-325, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Katar 2014

Ortadoğu Yıllığı 2014 , no.10, pp.295-312, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Katar 2013

Ortadoğu Yıllığı 2013 , no.9, pp.335-353, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Katar 2012

Ortadoğu Yıllığı 2012 , no.8, pp.370-386, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Katar 2011

Ortadoğu Yıllığı 2011 , no.7, pp.433-456, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Suriye 2010

Ortadoğu Yıllığı 2010 , no.6, pp.253-287, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortadoğu’nun Filistin Trajedisi

IV. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu: Akdeniz’xxde Devlet ve Düzen, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2019

Uluslararası İlişkilerin Dönüşen Ontolojisi ve Devlet Dışı Silahlı Aktörler

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’, Trabzon, Turkey, 12 - 13 September 2019, pp.206-208

Kahire Konuşmasından Obama Doktrinine: Tek Lider İki Ortadoğu Temsili

Ortadoğu 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.205-212

Suriye İç Savaşı Süresince Hizbullah: “Direniş Dili”nde Yeni Boyut ve Sonuçları

IV. Middle Eastern Congress on Politics and Society, Sakarya, Turkey, 10 - 12 October 2018

Ortadoğu’yu Kavrama: Etnik-Dini Yapı ve Bölgesel Siyaset İlişkisi

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Turkey, 9 - 11 March 2018, pp.386

Ortadoğu Bölgesinde ‘Bloklar’ ve Türkiye: Yeni Bir Bloğa Doğru Mu?

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.200

İran-Hizbullah İlişkilerinde Artan Şii Faktörü: Suriye Örneği

Uluslararası Kuzey Afrika, Türkiye ve İran’da Süreklilik ve Değişim Sempozyomu, Ankara, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.75-78

Ortadoğu Bölgesinin Yeni Gerçeklik i Şiddet Eğilimli Devlet Dışı Aktörleri Anlamlandırma Hizbullah Örneği

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016

Instrumentality of the Resistance Discourse Hizbullah during the Arab Uprisings

III. Middle East Congress on Politics and Society, Sakarya, Turkey, 11 October - 13 November 2016

Debating Hizbullah A Violent Non State Actor After the Arab Spring

II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyomu, Kırıkkale, Turkey, 4 - 07 May 2016

Revisiting Actor Debates in International Relations Discipline: Hizbu’llah as a Non-State Actor in the wake of Arab Spring

World Congress for the Middle Eastern Studies (WOCMESS), Ankara, Turkey, 18 - 22 August 2014

The Impact of Hizbu llah after the Arab Spring as a Violent Non State Actor Prospects and Limitations

12th Annual International Conference on Politics and International Affairs, Atina, Greece, 16 - 19 June 2014, pp.39

State Led Change in the wake of Arab Spring Monarchical Country Democratic Stance

International Studies Association Annual Convention 2013, San-Francisco, Costa Rica, 03 April 2013 - 06 April 2014

Türkiye-İran İlişkileri: “Sıfır Sorun Mu”, Nükleer Sorun Mu

Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (ATCOSS) Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları, Ankara, Turkey, 10 - 12 December 2010

Books & Book Chapters

Katar Dış Politikasına İlişkin Dönemselleştirme

in: Körfez Dış Politikası Bağımlılık, Müdahalecilik, Tarafsızlık, Telci, İsmail Numan, Editor, Ortadoğu Yayınları, Ankara, pp.89-109, 2021

Introduction to the Middle East and North Africa

in: The Middle East and North Africa, R. Erdağ ve M. Yetim, Editor, Anadolu University Publications, Eskişehir, pp.2-30, 2020

Emergence of the Turkish-Qatari Alliance in the Middle East: Making of the Moderate Resistance Bloc

in: The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East: Regional Rivalries and Security Alliances, Amour, Philipp O., Editor, Palgrave Macmillian, Cham, pp.131-164, 2020

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2019

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2019, Duran B., İnat K. ve Caner M., Editor, Seta Yayınlar, Ankara, pp.427-444, 2020

Doğu Akdeniz Denkleminin Farkedilmeyen Aktörü Lübnan

in: Uluslararası Siyasette Doğu Akdeniz, Telci İsmail Numan, Yorulmaz Recep, Editor, Ortadoğu Yayınları, Ankara, pp.241-258, 2020

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2018

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2018, Duran,Burhanettin, İnat, Kemal ve Caner Mustafa, Editor, Seta Yayınları, İstanbul, pp.385-402, 2019

Bir DDSA Olarak Hizbullah

in: Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler, Yeşiltaş Murat, Duran Burhanettin,, Editor, Seta Kitapları, İstanbul, pp.365-387, 2018

Lübnan’da Parçalı ve Devlet Dışı Güvenlik

in: Ortadoğu’da Ulusal Güvenlik Stratejileri, Kurt, Veysel, Editor, Seta Kitapları, İstanbul, pp.231-251, 2018

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2017

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2017, Duran Burhanettin, İnat Kemal, Caner Mustafa, Editor, SETA Yayınları, İstanbul, pp.457-475, 2018

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2016

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2016, Duran Burhanettin, İnat kemal, Caner Mustafa, Editor, SETA Yayınları, İstanbul, pp.515-535, 2017

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2015

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, Duran, Burhanettin ve İnat, Kemal, Editor, SETA Yayınları, İstanbul, pp.449-467, 2016

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2013

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2013, Duran Burhanettin, İnat Kemal, Balcı Ali, Editor, SETA Yayınları, İstanbul, pp.415-428, 2015

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2014

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, Duran Burhanettin, İnat Kemal, Balcı Ali, Editor, SETA Yayınları, İstanbul, pp.497-514, 2015

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2012

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, Burhanettin Duran , Kemal İnat , Ufuk Ulutaş, Editor, SETA Yayınları 29, İstanbul, pp.461-466, 2013

Türkiye’nin Latin Amerika Politikası 2011

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2011, Burhanettin Duran , Kemal İnat , Ali Resul Usul, Editor, SETA Yayınlar XVIII, İstanbul, pp.637-655, 2012

Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi I: ABD, Brezilya, Almanya ve Türkiye Örneği

in: Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Efegil, Ertan ve Kalaycı, Rıdvan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.103-139, 2012

Dış Politika Karar Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi II: İsrail, İran, Rusya ve Çin Örneği

in: Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Efegil, Ertan ve Kalaycı, Rıdvan , Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.139-163, 2012

Nükleer Tartışmalar Gölgesinde ABD-İran İlişkileri

in: Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası Teori ve Pratik, Çakmak, Cenap , Dinç, Cengiz ve Öztürk, Ahmet , Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.229-255, 2011

Türkiye’nin Değişen Ortadoğu Algısı: İdeoloji-Güvenlikten Ekonomi-Medeniyete

in: Ortadoğu Yıllığı 2009, İnat, Kemal, Ataman Muhittin, Çakmak Cenap, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.453-478, 2011

Türk Dış Politikasında Eksen Kayması Tartışması, Ortadoğu’ya Açılım, Gazze ve İran Konularına Diplomasi ve Köşe Yazarlarının Bakışı

in: Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları, Erol, Mehmet Seyfettin, Editor, Barış Kitabevi, Ankara, pp.235-265, 2011

Haiti: Müdahelelerin, Kasoun ve Belirsizliklerin Gölgesinde Bir Ülke

in: Dünya Çatışma Bölgeleri, İnat, Kemal Duran, Burhanettin Ataman, Muhittin, Editor, Nobel, Ankara, pp.953-968, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

67

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals