Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Sleep Quality Among the Patients Undergoing Cardiac Angiography

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, vol.7, no.1, pp.10-15, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

An Example of Nursing Students’ Self-Esteem: Does University Education Make a Difference

International Journal of Caring Sciences, vol.10, no.3, pp.1577-1585, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depilatory Cream vs Shaving Does It Influence Recurrences Of Genital Warts

Dermatol Nurs, vol.17, no.3, pp.202-203, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Hemşire Lider: Ayşe Rüçhan Tüzün

1. Uluslararası, 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.767-772

Türrkiye’de İntramüsküler Enjeksiyona İlişkin Yapılan Tezlerin İncelenmesi

V Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 16 - 17 November 2018

Türkçe İlk Hemşirelik Kitapları

I. uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 September 2018

Arteriyel Kan Basıncı Ölçümü

1. International Health Science and Life Congrss, 2 - 05 May 2018

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Hemşirelerin ilaç hazırlama ve uygulama sürecini kesintiye uğratan etkenlerin incelenmesi

Uluslararası Katılımlı 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2017

Savaşlar ve Hemşirelik

Savaşlar ve Hemşirelik, Turkey, 1 - 04 June 2016

SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK MESLEK LİSESİ SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

3. HEMŞİRELİKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU, Turkey, 5 - 06 November 2015

Books & Book Chapters

BAĞIRSAK BOŞALTIMI

in: TAYLOR KLİNİK HEMŞİRELİK BECERİLERİBir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı, Çeviri Editörü: Hicran BEKTAŞ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.660-699, 2015

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

in: HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM VE EĞİTİCİNİN ROLÜEğitim Değerlendirme ve Müfredat Geliştirmede En İyi Uygulama İçin Eksiksiz Rehber, Çeviri Editörleri: Sümeyye ARSLAN, Nevin KUZU KURBAN, Editor, Anı Yayınılık, Ankara, pp.41-72, 2015