Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Complications of Intravitreal Triamcinolone Acetonide

SURVEY OF OPHTHALMOLOGY, vol.54, no.3, pp.427, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Coats Dışı Vasküler Hastalıklar

Türk Oftalmoloji Derneği.40 bahar sempozyumu.Pediatrik oftalmoloji, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2017

Retina ven tıkanıklıklarında lazer tedavileri

Birleşik TOD 29.Yaz ve 14. Mart Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 17 - 19 March 2017

Diyabetik makula ödemi patogenezi

DMÖ tedavisinde güncel gelişmeler ve olgu sunumları, Eskişehir, Turkey, 16 December 2016 Sustainable Development

Geniş açılı anjiyografi

Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016

YBMD de etyoloji

YBMD’de beslenme ve mikronütrisyon, Eskişehir, Turkey, 07 May 2014

Olgularla yaşa bağlı makula dejenerasyonu

TOD 11. Mart sempozyumu, Adana, Turkey, 14 - 16 March 2014

Endoftalmi

TOD Bursa Şubesi gece bilimsel toplantısı, Bursa, Turkey, 27 February 2014

Pediatrik oftalmolojide ilginç olgular

TOD Ankara Şubesi gece bilimsel toplantısı, Ankara, Turkey, 20 February 2014

Prematüre retinopatisi

Retina günleri, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2013

Recurrence of rhegmatogenous retinal detachments

European Society of Ophthalmology 2013 Congress, Abstract E-Book p. 197-8, 8-11 June 2013, Copenhagen, Denmak., 15 June 2013

Retinal ven tıkanıklıkları

Retina toplantısı, Kütahya, Turkey, 25 May 2013

Retina ven tıkanıklıkları

Retina toplantısı, Eskişehir, Turkey, 24 May 2013

Papil ödeminde yüksek ve düşük spasyal frekand değerlendirmesi.

TOD 36. ULUSAL OFTALMOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 09 October 2002

Paediatric screening for strabismus and refractive errors with MTI photoscreener and Tomey VIVA infrared photorefractor

27th Annual Meeting of the European-Strabismological-Association, Florence, Italy, 6 - 09 June 2001, pp.7 identifier

Travmatik aniridilerde iris boyalı göziçi lens uygulamaları

TOD XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2000

Keratometre ile santral ön kamara derinliğinin ölçülmesi

TOD XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 1999

Books & Book Chapters

Prematür Retinopatisinde Laser ve Farmakolojik Yaklaşım

in: Güncel Vitreoretinal Cerrahi, Gürsel Yılmaz, A. Hakan Durukan, Editor, Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Ankara, pp.593-605, 2021