Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Thermal management system with nanofluids for hybrid electric aircraft battery

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Thermal and electrical effects of basbars onLi-Ionbatteries

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.44, no.11, pp.8480-8491, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

FLOW AND FORCED HEAT TRANSFER FROM TANDEM SQUARE CYLINDERS NEAR A WALL

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.40, no.1, pp.99-112, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

ANN Modeling of an ORC-Binary Geothermal Power Plant: Simav Case Study

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.36, no.4, pp.418-428, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ANN based optimization of supercritical ORC-Binary geothermal power plant: Simav case study

APPLIED THERMAL ENGINEERING, vol.31, pp.3922-3928, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Modeling of Heat Transfer Around a Square and a Circle: A Novel ANN-Based Approch

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.1-14, 2021 (National Refreed University Journal)

Numerical Investigation of Heat Transfer of Nanofluid Flow Past Two Cylinder in Tandem Arrangements

International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering, vol.3, no.1, pp.51-55, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duvar yakinlarindaki kare kesitli iki silindir etrafındaki akisin incelenmesi ve isi gecisinnin ANN ile tahmini

Social GAU Journal Applied Sciences, vol.6, no.10, pp.22-34, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiyedeki Termik Santrallerin Etkinlik Analizi:Paremtrik Ve Paremetrik Olmayan Yaklaşımlar

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Düz bir plaka yakınındaki kare kesitli silindir etrafında akış

ULIBTK'15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 02 September 2015