Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Larenks Paraganglioması:Bir Olgu Sunumu

44. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 November 2023

Gecikmiş Tanılı Nasal Tip Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi

Uluslararası Katılımlı 16.Türk Rinoloji_4.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi_1.Çocuk KBB ve BBC Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 May 2022

Endoskopik Kulak Cerrahisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Deneyimi

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi 2020, 26 - 28 November 2020

Akut otitis media tanısında kulakzarı muayenesi

Pediatri ve Aile hekimleri için otoskopi kursu, Turkey, 30 November 2019

İmplante Edilebilir İşitme Cihazları

41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2019

Zor Koklear İmplant Vakalarında Yaklaşım

41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 13 - 17 November 2019

Mesleki İşitme Kayıpları

Meslek Hastalıkları ve Meslek Hastalıklarında Bilimsel Araştırma Projesi Yazılması Eğitimi, Turkey, 15 - 17 November 2019

Miringoplasti ve Ossiküloplasti:Mikroskop mu Endoskop mu?

Dıs Kulaktan Iç Kulaga Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi Toplantısı, Turkey, 7 - 09 November 2019

Extended and Intermediate indications for CI

5th World Congress on Cochlear Implants in Emerging Nations, 9 - 11 October 2019

Nörotolojik Zor Olgular

KBB’xxde Dört Mevsim, Turkey, 12 - 15 September 2019

Vertigo, Güncel Tanı ve Tedavi Seçenekleri

III. Sivas Otoloji Toplantısı, Turkey, 06 September 2019

Special issues and complications in pediatric CI

5th Congress of European ORL-HNS, 29 June - 03 July 2019

Vestibular Pathology associated with cochlear implant surgery

VIII Congress of the Iberoamerican Group of Cochlear Implants and Related Sciences., 5 - 08 June 2019

Labirent Fistülleri

KBB Okulları . Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği. Otoloji-Nörotoloji Okulu, Turkey, 3 - 05 May 2019

Meniere Hastalığında tanı ve tedavi

Trakya Vertigo Buluşması, Turkey, 27 April 2019

Vertigolu hastada odyo-vestibüler Testler

Trakya Vertigo Buluşması, Turkey, 27 April 2019

Sorularla Vertigo Tartışması

Trakya Vertigo Buluşması, Turkey, 27 April 2019

Olgu sunumları

Eskişehir Vertigo Gecesi, Turkey, 24 April 2019

Otolojide revizyon cerrahiler

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 April 2019

Koklear implant geç olgular

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 April 2019

Dev konjenital kolesteatom

17. Video Konferanslar, Turkey, 22 - 24 March 2019

Vertigoda medikal tedavi ve intratimpanik uygulamalar

3. Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 March 2019

Larengofarengeal Reflü Hastalığında Yeni Bir Tedavi Yöntemi: Reza Band –Boyun Bandı

40.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Surgical Challenges with Early and Late Complications in Cochlear Implants

15th International Conference of Cochlear Implant and other Implantable Auditory Technology, 27 - 30 June 2018

Otitis Media Complications

16th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA), 13 - 16 May 2018

Cochlear Implants in the Elderly

16th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA), 13 - 16 May 2018

Surgical Experience with the Neuro Zti Cochlear Implant

16th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA), 13 - 16 May 2018

Ossicular Chain Reconstruction in Children with Cholesteatoma

31st Politzer Society Meeting the 2nd Global Otology Research Forum, 21 - 24 April 2018

Cochlear implantation in patients with inner ear anomaly

14th european symposium pn pediatric cochlear implantation, Romania, 16 April 2018

Evaluation of etiology and management in pediatric unilateral hearing loss

VII International Symposium on Childhood Deafness, 16 - 18 November 2017

Cochlear implantation in patient with inner ear abnormalities

VII International Symposium on Childhood Deafness, 16 - 18 November 2017

Genişletilmiş Endikasyonlar ile Koklear İmplantasyon

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Vertigoda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

Video Head Impulse Test

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 8 - 12 November 2017

v-HIT uygulamaları ve klinik değerlendirme

Vertigoya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 October 2017

Surgical and Medical Management of Cochlear Implant Failure in Pediatric Population

4th Congress of European ORL-HNS, 08 October 2017 - 11 January 2018

Koklear İmplant

İstanbul KBB BBC Uzmanlar Derneği 9. Kongresi, Turkey, 28 September - 01 October 2017

Cochlear Implantation in West Asian and African Countries

11. Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, 19 - 22 September 2017

Universal Neonatal Hearing Screening:Effects on Cochlear Implant Programs

11. Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, 19 - 22 September 2017

Subjective Tinnitus

11. Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, 19 - 22 September 2017

Videonystagmography

18. Rhinocamp, MARMARİS, Turkey, 17 - 21 May 2017

Tinnitus Tanı ve Tedavi, İşitme Cihazlarının Yeri

5.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

Bilateral Koklear İmplantasyon

5.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

Tinnitus Tedavisinde Neredeyiz

Tinnitus SempozyumNotch Terapi Workshop, Turkey, 8 - 09 April 2017

Vestibüler Testler-Ne Yapmalı Ne Yapmamalı

15. Videokonferanslar, Turkey, 24 - 26 March 2017

Videonistagmografi

15. Videokonferanslar, Turkey, 24 - 26 March 2017

Vestibular consequences of CI

III. Vertigo Academy International, 2 - 04 March 2017

Management of unusual cochlear implant complications

8th Instructional Workshop European Academy of OtologyNeuro-Otology Consensus in Auditory Implants, 18 - 21 January 2017

Outcomes of Cochlear Implantation

6th Annual Meeting of Otology on the Nile, 15 - 16 December 2016

Screening and rehabilitation of hearing loss in the newborns

6th Annual Meeting of Otology on the Nile, 15 December 2016

Ani İşitme Kayıplı Hastaların Retrospektif Analizi

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Erişkin Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında VEMP Bulguları

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 - 30 October 2016

Silent Mastoidit İki Olgu Sunumu

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8.Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 2016

Cochlear implantation

10th Balkan Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2 - 05 June 2016

THE RATE AND ETİOLOGY OF COCHLEAR IMPLANT FAILURE

The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA) 15th International Meeting, 28 - 30 April 2016

Orta Kulakta Tükrük Bezi Koristomu Olgu Sunumu

12.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 April 2016

KID KERATİTİS ICTHYOSİS DEAFNESS SENDROMLU COCUKLARDA KOKLEARİMPLANTASYON İKİ OLGUNUN SONUÇLARI

8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Turkey, 12 - 15 November 2015

Frontolateral larenjektomi uyguladığımız olguların analizi

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2015

Result of Caloric Test vs Video Head Impulse Test in Cochlear Implant Users

7th International Symposium on eniere’s Disease and Inner Ear DisordeRS, 17 - 20 October 2015

Revision Surgery in CI

3rd Congress of European ORL-HNS, 7 - 11 June 2015

Pharmacotherapy of Vertigo and Nystagmus

II. Vertigo Acedemy International, 22 - 23 May 2015

OUTCOMES AFTER OPEATIVE MANAGEMENT OF OTOSCLEROSIS

12TH ANNUAL MIDDLE EAST UPDATE OTOLARYNGOLOGY CONFERENCE&EXHIBITION, 19 - 21 April 2015

Ossification Congenital Anomalies and CI

Pan African Otolaryngology Congress, 11 - 14 March 2015

Revision Cochlear Implantation

Pan African Otolaryngology Congress, 11 - 14 March 2015

Ani İşitme Kaybında Otoimmünitenin Rolü

3. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2014

Ani işitme kaybında otoimmünitenin rolü

III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2014

Tip 1 Timpanoplasti olgularında kullanılan greft materyallerinin seçimi ve işitme sonuçları

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 April 2014

Langerhans Cell Histiocystosis of Temporal Bone

The 29.th Politzer Society Meeting, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Ani işitme kayıplı olgularımızda eşlik eden radyolojik bulgular

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013

Cerrahi olarak tedavi edilen larenks kanserlerinde Fascin 1 ve Galectin 3 ün prognostik önemi

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013 Sustainable Development

Incomplete Partitions: Similarities And Differences

European Society of Head and Neck Radiology 2013, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2013

Dış kulak yolu kolesteatomu: BT ve MRG bulguları

33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012

Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız

10. Uluslararası KBB BBC Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2012

REİNKE ÖDEMLİ HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİNİN

33. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011

Advantages and risks of various sealing procedures of the oval window: Vein graft, adipose tissue, gelfoarn, merogel

International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery, Saas Fee, Switzerland, 01 April 2004, vol.65, pp.206-209 identifier identifier identifier

Cochlear Implants in Turkey

6th Annual Meeting of Otology on the Nile, 15 December 2016 - 16 December 1916

Petrous Apex Cholesteatoma

6th Annual Meeting of Otology on the Nile, 15 December 2016 - 16 December 1916

Books & Book Chapters

COVID-19 Salgını Döneminde KBB, Odyoloji, Özel Eğitim Ve Diğer Paydaşlar Arasındaki İlişki Nasıl Olmalı?

in: Koronavirus Hastalığı 2019 (COVID 19) ve İşitme Yetersizliğinden Etkilenmiş Bireylere Yönelik Uygulamalar (Otoloji, Otonöroloji, Odyoloji ve Özel Eğitim), YUSUF KEMAL KEMALOĞLU, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.5-9, 2020 Sustainable Development

Videonistagmografi

in: Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar, Mehmet Gündüz, Hayriye Karabulut, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.229-239, 2015

Koklear İmplantasyon

in: Temel Odyoloji, Erol Belgin, Sanem Şahlı, Editor, Güneş Tıp Kiyapevi, Ankara, pp.527-535, 2014

Konuşması Geciken Çocuk

in: Otoloji ve Nöro Otoloji, Onur Çelik, Editor, Elif Ofset Matbaacılık, İstanbul, pp.1035-1045, 2013

Metrics

Publication

209

Citation (WoS)

1233

H-Index (WoS)

16

Citation (Scopus)

1342

H-Index (Scopus)

18

Project

7

Thesis Advisory

5

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals