Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Role of titanium ions on the optical and thermal properties of zinc borate glass doped with TiO2

PHYSICS AND CHEMISTRY OF GLASSES-EUROPEAN JOURNAL OF GLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B, vol.58, no.2, pp.41-48, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

On the dual role of ZnO in zinc-borate glasses

JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, vol.432, pp.406-412, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

TiO2-CaO-Al2O3-Na2O-SiO2 Cam Yapısının Elektriksel ve Optik Özellikleri Üzerine ZnO Miktarının Etkisi

Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, vol.17, no.1, pp.38-47, 2017 (Other Refereed National Journals)

Farklı Oranlarda PbO İçeren Borat Cam Alttaşlar Üzerine ZnO Filmlerinin Üretilmesi ve İncelenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.16, no.3, pp.507-516, 2016 (Other Refereed National Journals)

Electrical Conductivity of Black-Sodium-Phosphate Glasses

BALKAN PHYSICS LETTERS, vol.18, no.181001, pp.1-7, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Production of V2O5 Doped Soda-Silicate Glasses with Classical Melt-Quenching Technique and Physical Characterization of These Oxide Glasses

Turkish Physical Society–36th International Physics Congress (TPS-36), Muğla/Bodrum, Turkey, 1 - 05 September 2020

Production and Investigation of Transisiton-Metals Doped Black Glasses

Turkish Physical Society 33rd International Physical Congress, BODRUM, Turkey, 6 - 10 September 2017

Optical Characterization of Soda-Silicate Glass by Spectroscopic Ellipsometry

Turkish Physical Society 29th International Physical Congress, Bodrum, 5 - 08 September 2012

CoO ve V2O5 Katkılı Silikat Camların Güneş Kollektörlerinde Kullanımı

III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 15 June 2012

Titanyum İyonunun B2O3-MgO-Na2O Cam Sisteminin Optik Özellikleri Üzerine Etkisi

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, İzmir, Turkey, 06 April 2012

Optıcal Propertıes of Silicate,Borate and Phosphate Glasses Produced by The Melt-Qenchıng Method

Turkish Physical Society 28th International Physical Congress, 6 - 09 September 2011

Production Of CoO, CuO, V2O5 Doped Glasses And Heat Capacity Of These Oxide Glasses

Turkish Physical Society 27th International Physical Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010

V2O5'in CoO Katkılı Fosfat Camının Optik Özellikleri Üzerine Etkisi

Turkish Physical Society 26th International Physical Congress, Bodrum, Turkey, 24 - 27 September 2009

CuO'in CoO Katkılı Fosfat Camının Termal Özellikleri Üzerine Etkisi

Turkish Physical Society 26th International Physical Congress Istanbul, Bodrum, Turkey, 24 - 27 September 2009

CoO ve V2O5 katkılı Sodyum Silikat Camların Optik ve Termal Özellikleri

I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 June 2009

Borat camda vanadyum kobalt ve bakırın absorpsiyon özellikleri

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, BODRUM / TÜRKİYE, Turkey, 25 - 29 August 2008

Güneş kollektörlerinde absorplayıcı tabaka olarak kullanılabilen siyah cama CuO ve Fe2O3ün etkisi

UGHEK’xx2008: II.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 June 2008

Electrical and optical properties of Co2 doped B2O3 Na2CO3 Al2O3 V2O5 glasses

6th International Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul, Turkey, 22 - 26 August 2006

Güneş Kollektörleri İçin Siyah Cam Yapımı

I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 June 2006

Güneş kollektörleri için siyah cam yapımı

UGHEK’xx2006: I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 June 2006

CuO ve CoO katkılı vanadyum sodyum borat camların elektriksel ve optiksel özellikleri

Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 16 September 2005

B2O3 Na2CO3 Al2O3 V2O5 camların elektriksel ve optik özellikleri

Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, MUĞLA / BODRUM, Turkey, 13 - 16 September 2005

Optical Properties of CoO Doped Soda-Lime-Silica Glasses

Fifth General Conference of the Balkan Physical Union BPU-5, Belgrade, Serbia, 25 - 29 August 2003

Books & Book Chapters