Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., İşletme Bölümü

 • 2011 - 2018 Assistant Professor

  Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., İşletme Bölümü

 • 2002 - 2011 Research Assistant

  Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., İşletme Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Eskisehir Osmangazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

 • Postgraduate İleri İstatistik

 • Postgraduate Oyun Kuramı

 • Undergraduate Çok Değişkenli Analizler 2

 • Undergraduate İstatistik 1

 • Undergraduate Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

 • Undergraduate İSTATİSTİK 2

 • Postgraduate İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2

 • Undergraduate Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler

 • Postgraduate Çok Kriterli Karar Problemleri ve Uygulamaları

 • Postgraduate Nicel Analiz Teknikleri 1

 • Undergraduate Şehirleşme ve Çevre Bilinci

 • Postgraduate Maliyet Analizinde İstatistiksel Teknikler

 • Postgraduate İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 1

 • Undergraduate Uygulamalı İstatistik

 • Undergraduate Çok Değişkenli Analizler 1