Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

STUDENT ATTITUDES TOWARDS STATISTICAL SOFTWARE USAGE: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING

PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS, vol.30, no.6, pp.1161-1167, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.2, pp.129-143, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Views of Newly Graduate Engineers' Regarding To The Undergraduate Education Received and Perceptions of Professional Competence

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.14, no.2, pp.347-364, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yeni Mezun Mühendislerin Almış Oldukları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Mesleki Yeterlilik Algıları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.347-364, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Inclination Towards Entrepreneurship Among Business Students An Empirical Study in Turkey

International Journal of Economics, Commerce and Management, vol.3, no.7, pp.16-33, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Financial Efficiency Analysis Of Metropolitan Municipalities With Integrated Dea And Gra The Case Of Turkey

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.15, pp.411-428, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BÜTÜNLEŞİK VZA ve GİA YÖNTEMLERİYLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ ETKİNLİK ANALİZİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.8, no.15, pp.411-428, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnovasyon Performansı Değerlendirme Sürecinde AHS ve GİA Bütünleşik Yaklaşımı Süt Ürünleri Sektöründe Bir Uygulama

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.43, pp.149-160, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Data Envelopment Analytic Hierarchy Process DEAHP Approach in the Evaluation of Commercial Credit Applications

European Journal of Business and Management, vol.6, no.35, pp.132-146, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Individual Differences on the Importance of Virginity in Turkish Society An Application on Turkish University Students

International Journal of Human Sciences, vol.10, no.1, pp.610-620, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belediye Hizmetlerinin Maliyet Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Eskişehir Odunpazarı Belediyesinde Bir Uygulama

Endüstri Mühendisliği Dergisi, vol.22, no.4, pp.35-47, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maliyet Etkinlik Analizi Türkiye deki Büyükşehir Belediyelerinde Uygulama

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.2, pp.309-342, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Cost Efficiency Analysis: An Application about Metropolises in Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.2, pp.309-342, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0 1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı

ESOGÜ Sosyal Bİlimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.211-235, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparing performance of insurance firms in turkey using data envelopment and non hierarchical cluster analysis

İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.22, no.261, pp.100-113, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İstatistiğe Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencileri Arasındaki Bireysel Farklılıkların İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi,, no.6, pp.29-40, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ İ B F Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Üniversite Sorunları Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İncelenmesi

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.1, no.1, pp.27-38, 2006 (Other Refereed National Journals)

Konjoint Analizi ve Ulaşım Sektör Pazarı Üzerine Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.139-148, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumsal Cinsiyet Algıları ESOGÜ Akademisyenlerine Yönelik Bir Açıklayıcı ve Faktör Analizi Uygulaması

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum BilimleriIBAD – 2016, 19-22 Mayıs, Madrid - İSPANYA, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

İllerin Gelişmişlik Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Path Analizi ve Kümeleme Analizi ile İncelenmesi

VII. Uluslararası Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü-İstanbul, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005, pp.1

Ridit Analizi ile Konjoint Analizinde Kurulan Modelin Anlamlılığının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma

İstatistik Araştırma Sempozyumu 2005, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, Ankara, Turkey, 5 - 06 May 2005, pp.51

Türkiye de Beşeri Kalkınmışlığın Coğrafi Dağılımının Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, pp.21-28

Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçimi ve Bölüm Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerin İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü-Kuşadası, İzmir, Turkey, 20 - 21 May 2004, pp.1

Depremzedelerin Deprem Sonrası Hayattan Beklentilerindeki Değişimin Uyum Analizi İle İncelenmesi

VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü-Ankara, Ankara, Turkey, 29 - 30 May 2003, pp.13

Konjoint Analizi ve Ulaşım Sektör Pazarı Üzerine Bir Uygulama

3. İstatistik Kongresi, Belek-Antalya, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2003, pp.10-16

Konjoint Analizi ve Ulaşım Sektör Pazarı Üzerine Bir Çalışma

3. İstatistik Kongresi, Belek-Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2003, pp.10-16

Books & Book Chapters

Üniversite Öğrencilerinin Mobbing Davranışlarının Boyutlandırılmasına Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli uygulaması

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Doç Dr. Murat Cem DEMİR Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS Dr. Öğr. Üyesi Uğur Köksal ODABAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.441-456, 2018 Creative Commons License

The Perceptions of Academics towards Glass Ceiling Syndrome: The Case of a Structural Equation Model

in: The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioğlu Hasan, Atik Atilla, Hızıroğlu Salim, Elliott Robert L, Atik Dilek., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.338-352, 2018

AN INVESTIGATION INTO THE PERCEPTION OFGENDER ROLES AMONG ACADEMICIANS

in: THE MOST RECENT STUDIES IN SCIENCE AND ART - Volume 1, PROF. HASAN ARAPGIRLIOGLUASSOC. PROF. ATILLA ATIKPROF. SALIM HIZIROGLUPROF. ROBERT L. ELLIOTTDR. DILEK ATIK, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.668-682, 2018

An Investigation into the Perception of Gender Roles among Academicians

in: The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioğlu Hasan, Atik Atilla, Hızıroğlu Salim, Elliott Robert L, Atik Dilek., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.668-682, 2018

CitizeN Satisfaction wtih Municipal Services: The Sampling of the City Of Eskişehir

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu Atilla Atık Robert Elliot, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.866-873, 2017

Satisfaction Scale For Municipal Services (SSMS): Development Validity and Reliavility Study

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atık, Robert elliot, Edward Turgeon, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1782-1789, 2017