Asst. Prof. AHMET TÜRKAN


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

Eskiçağ Tarihi A.D.


Research Areas: Ancient History, History of Religions, Greek Language and Literature

Email: aturkan@ogu.edu.tr
Other Email: aaturkan@gmail.com
Office Phone: +90 222 239 3750 Extension: 2706
Web: https://avesis.ogu.edu.tr/aturkan
Address: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Meşelik Yerleşkesi, F2 Blok, Tarih Bölümü, Odunpazarı, Eskişehir, Türkiye

Metrics

Publication

22

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2013 - 2019

2013 - 2019

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi (Dr), Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

2004 - 2009

2004 - 2009

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Letters, Department Of Hıstory, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Death, Society and Identity in Phrygia Epiktetos Sustainable Development

Ankara University, Faculty Of Languages, Hıstory And Geography, Department Of Hıstory

2013

2013

Postgraduate

Magic and Magicians in Greco-Roman Near East Sustainable Development

Ankara University, Faculty Of Languages, Hıstory And Geography, Department Of Hıstory

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Ancient History

History of Religions

Greek Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

2012 - 2021

2012 - 2021

Research Assistant PhD

Eskisehir Osmangazi University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

Managerial Experience

2021 - 2022

2021 - 2022

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

2021 - 2022

2021 - 2022

Erasmus Program Institutional Coordinator

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Tarih Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Eski Yunan Dili I

Undergraduate

Undergraduate

Archaeology

Undergraduate

Undergraduate

Roma Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Historical Geography

Undergraduate

Undergraduate

Frigya Bölgesi'nin Tarihi ve Kültürü II

Undergraduate

Undergraduate

Frigya'nın Tarihi ve Kültürü I

Undergraduate

Undergraduate

Frigya Bölgesi'nin Tarihi ve Kültürü II

Undergraduate

Undergraduate

History of Iran

Undergraduate

Undergraduate

İran Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Müzecilik

Undergraduate

Undergraduate

Dinler Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sömürgecilik Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Frigya Bölgesi'nin Tarihi ve Kültürü I

Undergraduate

Undergraduate

Felsefe Tarihi I

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dünyası Araştırmaları II

Undergraduate

Undergraduate

Uygarlık Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Müzecilik

Undergraduate

Undergraduate

Mitoloji II

Undergraduate

Undergraduate

Uygarlık Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sömürgecilik Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dünyası Araştırmaları II

Undergraduate

Undergraduate

İlkçağ Tarih İncelemeleri II

Undergraduate

Undergraduate

FRİGYA BÖLGESİ'NİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ I

Undergraduate

Undergraduate

History of Rome

Undergraduate

Undergraduate

İlkçağ Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

Researches on Ancient History II

Undergraduate

Undergraduate

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

History of Science II

Undergraduate

Undergraduate

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

Mythology II

Undergraduate

Undergraduate

History of Science II

Undergraduate

Undergraduate

Ancient History II

Undergraduate

Undergraduate

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

Undergraduate

Undergraduate

History of Science II

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Kütahya İli Simav İlçesi Yüzey Araştırması 2022 Çalışmaları

TÜRKAN A.

ASTAM IX. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 06 December 2023

2023

2023

Mysia Abbaitis'ten Yeni Yazıtlar

TÜRKAN A.

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu: Mysia ve Çevre Kültürleri Araştırmaları, Balıkesir, Turkey, 16 - 18 November 2023

2018

2018

Mezar Yazıtları Doğrultusunda Aizanoi Antik Kentinde Demografik Yapı ve Toplumsal Kimlik

TÜRKAN A.

Anadolu’xxda Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 23 - 26 July 2018, pp.289-311

2018

2018

Hellenism, Local Identity and Social Transformation in Phrygia Epiktetos

TÜRKAN A.

PAPYROLOGISCH-EPIGRAPHISCHE WERKSTATT, Viyana, Austria, 19 March 2018

2015

2015

Roma Döneminde İran Ülkesi ve Parthlar

TÜRKAN A.

ODTÜ Mezunlar Derneği Medler-Persler-Partlar Semineri, Turkey, 3 November - 15 December 2015

2015

2015

Eskiçağda İran Uygarlığının Anadolu ve Hellen Dinleri Üzerindeki Etkisi

TÜRKAN A.

ODTÜ Mezunlar Derneği “Eski İran: Medler-Persler-Partlar Semineri, Turkey, 3 November - 15 December 2015

2015

2015

Roma Dönemi Büyü Metinlerinde Tek Tanrıcılığın İzleri

TÜRKAN A.

ASTAM IV. Kazı ve Araştırmalar Sempozumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 22 April 2015

Books & Book Chapters

2023

2023

Hellenistik Dönem'de Anadolu

TÜRKAN A.

in: Anadolu Uygarlıkları, Sevinç Erbaşı, Fatma; Doğancı, Kamil, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.345-382, 2023

2022

2022

Aizanoi Antik Kenti 2019 ve 2020 Kazı Sezonları Kazı ve Araştırmaları - Cilt 2

ÖZER E., TÜRKAN A., ERDİNÇ Z.

in: 2019 - 2020 Kazı Çalışmaları, Adil Özme, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.19-37, 2022

2022

2022

Grek Büyü Papirüslerinde Zaman ve Mekân

TÜRKAN A.

in: Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Mekanları, Taş, İlknur, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.89-107, 2022

2021

2021

MS I. Yüzyılda Aizanoi - Roma İlişkileri: Bir Metropolis Rüyası

TÜRKAN A.

in: Eskiçağda Savaş ve Diplomasi, Gülgüney Masalcı Şahin, Alican Doğan, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.439-456, 2021

2020

2020

Dorylaion Antik Kenti ve Kırsalında Ölüm Anlayışı

TÜRKAN A.

in: Tarihte Eskişehir, Gümüşsoy, Emine, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.5-17, 2020

2019

2019

Mezar Yazıtları Doğrultusunda Aizanoi Antik Kentinde Demografik Yapı ve Toplumsal Kimlik

TÜRKAN A.

in: Anadolu’xxda Hellenistik ve Roma Dönemleri’xxnde Ölü Gömme Adetleri, Özer, Elif, Editor, Bilgin Sanat, Ankara, pp.289-311, 2019

2012

2012

Men, Mensis, Moon: Ay Tanrı Men, Özellikleri ve Kültü

TÜRKAN A.

in: Ömer Çapar a Armağan, Turgut Yiğit, Mehmet Ali Kaya, Ayşen Sina, Editor, Hel Yayıncılık, Ankara, pp.333-349, 2012

Activities in Scientific Journals

2021 - 2022

2021 - 2022

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi

Editor

Excavation And Surface Survey

2023 - 2023

2023 - 2023

Tanır Yassıhöyük Kazısı

Archaeological Excavation,Turkey,Kahramanmaraş,Afşin

Türkan A., Baştürk E.

2023 - 2023

2023 - 2023

Şarhöyük - Dorylaion Kazısı

Archaeological Excavation,Turkey,Eskişehir,Eskişehir

Türkan A., Baştürk M. B.

2022 - 2022

2022 - 2022

Şarhöyük Dorylaion Kazısı

Archaeological Excavation,Turkey,Eskişehir,Tepebaşı

Baştürk M. B., Türkan A.

2022 - 2022

2022 - 2022

Tanır Yassıhöyük Kazısı

Archaeological Excavation,Turkey,Kahramanmaraş,Afşin

Baştürk E., Türkan A.

2020 - 2020

2020 - 2020

Aizanoi Antik Kenti Kazısı 2020 Sezonu

Archaeological Excavation,Turkey,Kütahya,Çavdarhisar - Kütahya

Türkan A., Özer E.

2019 - 2019

2019 - 2019

Aizanoi Antik Kenti 2019 Sezonu

Archaeological Excavation,Turkey,Kütahya,Çavdarhisar - Kütahya

Türkan A., Özer E., Erdinç Z.

2018 - 2018

2018 - 2018

Aizanoi Antik Kenti Kazıları 2018 Sezonu

Archaeological Excavation,Turkey,Kütahya,Çavdarhisar - Kütahya

Türkan A., Özer E.

2017 - 2017

2017 - 2017

Aizanoi Antik Kenti Kazısı 2017 Sezonu

Archaeological Excavation,Turkey,Kütahya,Çavdarhisar - Kütahya

Türkan A., Özer E., Taşkıran M., Erdinç Z.

2016 - 2016

2016 - 2016

Aizanoi Antik Kenti Kazısı 2016 Sezonu

Archaeological Excavation,Turkey,Kütahya,Çavdarhisar - Kütahya

Türkan A., Özer E., Erdinç Z., Taşkıran M.

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

Tarihyazımı

Other Indexed Journal

October 2022

October 2022

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

September 2022

September 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı, Turkey

May 2022

May 2022

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

May 2022

May 2022

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Other Indexed JournalInvited Talks

March 2018

March 2018

Hellenism, Local Identity and Social Transformation in Phrygia Epiktetos

Workshop

Universitat Wien - Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie and Epigraphik-Austria

Scholarships

2017 - 2018

2017 - 2018

2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TUBITAK

2010 - 2012

2010 - 2012

Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Lisansüstü Eğitim Bursu

Other Government Agencies

Visual Activities

2021 - Continues

2021 - Continues

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi

Journal Publishing

Türkan A.