Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mezar Yazıtları Doğrultusunda Aizanoi Antik Kentinde Demografik Yapı ve Toplumsal Kimlik

Anadolu’xxda Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 23 - 26 July 2018, pp.289-311

Eskiçağda İran Uygarlığının Anadolu ve Hellen Dinleri Üzerindeki Etkisi

ODTÜ Mezunlar Derneği “Eski İran: Medler-Persler-Partlar Semineri, Turkey, 3 November - 15 December 2015

Roma Döneminde İran Ülkesi ve Parthlar

ODTÜ Mezunlar Derneği Medler-Persler-Partlar Semineri, Turkey, 3 November - 15 December 2015

Roma Dönemi Büyü Metinlerinde Tek Tanrıcılığın İzleri

ASTAM IV. Kazı ve Araştırmalar Sempozumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 22 April 2015

Books & Book Chapters

Hellenistik Dönem'de Anadolu

in: Anadolu Uygarlıkları, Sevinç Erbaşı, Fatma; Doğancı, Kamil, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.345-382, 2023

Aizanoi Antik Kenti 2019 ve 2020 Kazı Sezonları Kazı ve Araştırmaları - Cilt 2

in: 2019 - 2020 Kazı Çalışmaları, Adil Özme, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.19-37, 2022

Grek Büyü Papirüslerinde Zaman ve Mekân

in: Hititlerden Günümüze Anadolu'da Dini Törenler ve Mekanları, Taş, İlknur, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.89-107, 2022

MS I. Yüzyılda Aizanoi - Roma İlişkileri: Bir Metropolis Rüyası

in: Eskiçağda Savaş ve Diplomasi, Gülgüney Masalcı Şahin, Alican Doğan, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.439-456, 2021

Dorylaion Antik Kenti ve Kırsalında Ölüm Anlayışı

in: Tarihte Eskişehir, Gümüşsoy, Emine, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.5-17, 2020

Mezar Yazıtları Doğrultusunda Aizanoi Antik Kentinde Demografik Yapı ve Toplumsal Kimlik

in: Anadolu’xxda Hellenistik ve Roma Dönemleri’xxnde Ölü Gömme Adetleri, Özer, Elif, Editor, Bilgin Sanat, Ankara, pp.289-311, 2019

Men, Mensis, Moon: Ay Tanrı Men, Özellikleri ve Kültü

in: Ömer Çapar a Armağan, Turgut Yiğit, Mehmet Ali Kaya, Ayşen Sina, Editor, Hel Yayıncılık, Ankara, pp.333-349, 2012

Metrics

Publication

18

Project

2
UN Sustainable Development Goals