Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of short- and long-segment posterior instrumentation on spinal canal remodeling in thoracolumbar vertebra burst fractures

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.17, no.2, pp.141-148, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Biceps tenodesis with interference screw: cyclic testing of different techniques

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, vol.18, no.12, pp.1779-1784, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Spinal osteochondroma: a report on six patients and a review of the literature

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, vol.130, no.12, pp.1459-1465, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Atraumatic Fracture in Hip Modular Tumor Resection Prosthesis: A Case Report

Turkish Journal of Hip Surgery, vol.2, no.1, pp.149-153, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Comparison of SLAP Lesions on MRI and Arthroscopy

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, vol.43, no.3, pp.258-265, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Spesifik Omuz Muayene Testlerinin Klinik Etkinliğinin Araştırılması

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.42, no.6, pp.670-681, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Femoroasetabuler Sıkışma: Cerrahi Dışı Tedavi

Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji - Özel Konular, vol.8, no.1, pp.41-45, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Femoroasetabular Sıkışma Cerrahi dışı tedavi

Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics, vol.8, no.1, pp.41-45, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

An unusual case of neglected bilateral isolated aplasia of the patella in a 21 year old patient A case report

Formosan Journal of Musculoskeletal Disorders, vol.4, no.1, pp.18-21, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Humerusta parosteal lipoma olgu sunumu

Acta Oncologica Turcica,, vol.39, no.1, pp.41-44, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Tanınız nedir Tanı Brusellozis

Yeni Tıp Dergisi, vol.21, pp.225-226, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF ACCURACY OF TWO SPECIAL TESTS IN DIAGNOSIS OF LONG HEAD OF BICEPS TENDON PATHOLOGIES

6. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 25 June 2021

INVESTIGATION OF ACCURACY OF THREE SPECIAL TESTS IN DIAGNOSIS OF SUBSCAPULARIS TENDON TEARS


ADIYAMAN 1. ULUSLARARASI FEN ve UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Adıyaman, Turkey, 13 July 2021

CARTILAGE CONTACT STIFFNESS EFFECTS ON CONTAVT PRESSURE AND AREA AT THE ELBOW JOINT

2019 SUMMER BIOMECHANICS, BIOENGINEERING, AND BIOTRANSPORT CONFERENCE, PENSİLVANYA, United States Of America, 25 - 28 June 2019

İnfantlarda GKD li Tam Disloke Kalçaların Tübingen Splinti İle Redüksiyonu

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ, 10-12 Mart 2016 İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 10 - 12 March 2016, pp.44-45

Gerçekten Graf Tip 1 kalça ilerde kötüleşir mi

5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Türkiye, 10-12 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015

Ultrasonoğrafide gelişimsel kalça displazisi saptanmayan infantın anormal femur başi epifiz gelişimi

5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Türkiye, 10-12 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015

Anne boyu ve bebek vücut kitle indeksi bebeklerdeki gelişimsel kalça displazisi için risk faktörü olabilir

5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Türkiye, 10-12 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015

Acil servislerde değerlendirilen ayak bilegi burkulmaları sonrasında geç teşhis edilen Anterior talofibular bağ yaralanmasının iş gücü kaybına etkileri

5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Türkiye, 10-12 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015

Topuk dikeni tedavisinde kısa dönem sonuçlarda steroidle lokal tedavi mi yoksa kilo vermek mi daha etkili

5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Türkiye, 10-12 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015

Posteromedial gevşetme uygulanan pes ekinovarus olgularında tedavi sonuçlarımız

5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, Türkiye, 10-12 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015

Gelişimsel kalça displazisinin tübingen kalça fleksiyon splinti ile fonksiyonel tedavisi

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014., Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Olağan dışı travma olmaksızın oluşan tüberositas tibia avülziyon kırığı olan iki hasta ve tedavisi

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014., Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Hangi iki değişik kirşner teli ile tespit ve immobilizasyon yöntemi distal radius kırıklarının tedavisinde daha iyi bir seçimdir

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014., Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48

Hipoglisemik atak sonrası nöbet geçiren hastada nadir görülen çok seviyeli vertebra kırığı

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014., Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Çocuklarda nadir görülen bir tümör Düşük grade kondrosarkom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014., Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Yirmibir yaşındaki hastada olağan dışı ihmal edilmiş iki taraflı patellar aplazi olgusu

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014., Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Orta ileri şiddetli halluks valguslu hastalarda chevron ve scarf osteotomilerinin karşılaştırılması

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014., Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Kompleks yaralanmalı diz çıkığı olgusunda sessiz gelişen kompartman sendromu

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12-16 Kasım 2014., Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014

Evre 3 4 patellofemoral kondromalazili hastaların patellofemoral eklem sagital dizilim analizi

12. TUSYAD Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23-27 Nisan 2014., İzmir, Turkey, 23 - 27 September 2014

Surgical Management Of Grade I Chondrosarcoma Of The Long Bones

15th EFORT Congress. 4-6 June 2014. London, England., Londrina, Brazil, 4 - 06 June 2014

Tümörü taklit eden siringomyeliye bağlı charcot omuz eklemi

12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 – 22 Nisan 2014., Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2014

Glenohumeral Eklem enjeksiyonunda anterior ve modifiye süperior portal karşılaştırılması

8. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19-22 Mart 2014., İzmir, Turkey, 19 - 22 March 2014

Artroskopik rotator kaf tamiri sonrası görülen asemptomatik defektler

8. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19-22 Mart 2014., İzmir, Turkey, 19 - 22 March 2014

Tümör rezeksiyon protezi uygulanan hastada geç gelişen komplikasyon ve ilginç başvuru şekli

8. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19-22 Mart 2014., İzmir, Turkey, 19 - 22 March 2014

Uzun kemiklerdeki grade I kondrosarkomların cerrahi tedavisi

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-3 Kasım 2013., Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013

Unstabil trokanterik kırıklı yaşlı hastalarda boyun vidasındaki bıçaklı kanat cut out u önlüyor mu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-3 Kasım 2013., Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013

Uylukta malign fibröz histiyositom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim-3 Kasım 2013., Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013

Çocuk Önkol Çift Kırıklarında İntrameduller Çivi Uygulamaları

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3-8 Kasım 2009., İzmir, Turkey, 3 - 08 November 2009

Books & Book Chapters

Omuz Sıkışma Sendromları

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar-2, Bülent Işık, Fulya Köse, Serkan Küçüktürk, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.99-111, 2022

Slap lezyonlarının tedavisi

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR-4, Bülent Işık, Fulya Köse, Serkan Küçüktürk, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.93-101, 2022

Proksimal Humerus Kırıkları

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar-3, Bülent Işık, Fulya Köse, Serkan Küçüktürk, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.61-71, 2022

Posterior Omuz İnstabiliteleri

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar-2, Bülent Işık, Fulya Köse, Serkan Küçüktürk, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.227-239, 2022

Klavikula Kırıkları

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar-1, Bülent Işık, Fulya Köse, Serkan Küçüktürk, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.467-477, 2022

Skapula Kırıkları

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar-3, Bülent Işık, Fulya Köse, Serkan Küçüktürk, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.207-215, 2022

Akromiyoklaviküler Eklem Yaralanmaları

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar-1, Bülent Işık, Fulya Köse, Serkan Küçüktürk, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.193-205, 2022

Sternoklaviküler eklem yaralanmaları

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR-4, Bülent Işık, Fulya Köse, Serkan Küçüktürk, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.379-390, 2022

Anterior Omuz İnstabiliteleri

in: Güncel gelişmeler Işığında Cerrahi Bilimler, Eroğlu Mehmet, Elkan Hasan, Ayhan Zeliha, Habek Osman, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.191-220, 2021

Rotator Manşet Sorunları

in: Güncel Gelişmeler Işığında Cerrahi Bilimler, Eroğlu Mehmet, Elkan Hasan, Ayhan Zeliha, Habek Osman, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.27-42, 2021