Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Weill Marchesani Sendromlu Çocukta Pectointerkostal Fasiyal Bloğu Deneyimimiz

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğunbakım Derneği 28.Ulusal Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 24 September 2022, pp.84-85

Anestezi Eşliğinde Anjiyografi Uygulanan Pediyatrik Hastaların Özelliklerinin Değerlendirilmesi

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM 27. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 24 September 2021

OSTEOID OSTEOM RADYOFREKANS ABLASYON IÇIN AMELIYATHANE DIŞI ANESTEZI UYGULAMALARI

REJYONEL ANESTEZİ DERNEĞİ 17. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 19 - 21 May 2021

Evaluation of The Attitude of Anesthesia Experts About Using The Current Preoperative Evaluation Guideline

7th International Multidisciplinary Cogress on Good Medical Research, 24 - 30 October 2020

COVID-19 Pandemi Normalleşme Sürecinde Ameliyathane Çalışanlarının Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 54. Ulusal E-Kongresi, Turkey, 28 - 30 October 2020 Sustainable Development

Anesthetic management of dilated cardiomyopathy for cesarean section: A case report

7th International Multidisciplinary Cogress on Good Medical Research, 24 - 30 October 2020

Off-Pump Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Hastalarda RDW (Red Blood Cell Width) DüzeylerininMortalite ile İlişkisi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 26.Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 18 September 2020

İleri Düzey Kalp Yetmezliği Olan Gebede Anestezi Yönetimi

4. Palandöken Anestezi Günleri, Erzurum, Turkey, 23 - 24 November 2019

Miyotik Distrofili Hastada Desfluran

53. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2019

Anesthetic Management of Morbid Obese Patient with Pelvic Trauma

Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society Congress Balkan States Anesthesia Days VI, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019

Parkinsonlu Gebede Anestezik Yaklaşım

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 02 December 2015 - 06 December 2016

Nazogastrik Sondanın Yanlış Yerleşimi Sonucu Gelişen Mortal Komplikasyon

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Hastane dışı Hipoglisemiye Sekonder Kardiyak Arrest

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

İntihar Amaçlı Triadimenol İntoksikasyonu

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015 Sustainable Development

Osteogenezis İmperfektalı Hastada Anestezik Yaklaşım.

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Son Evre Karaciğer Hastasında Kalça Protezi Ameliyatının Anestezik Yönetimi

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Pena-Shokeir Sendromlu Yenidoğanda Anestezi Yönetimi

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Kronik Valproik Asit Kullanımına Bağlı Trombositopeni Gelişen Gebede Anestezik Yaklaşım

49. Ulusal Tüek Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Tethered Kord Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Nörofibramatozis Tip 1 Tanılı Gebede Elektif Sezaryen Operasyonunda Spinal Anestezi Yönetimi

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Drug Abuse and Myocardial Infarktion

20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015 Sustainable Development

Anapylaxis Avoidance and Management of Latex Allergy

Balkan States Anesthesia Days Current Topics In Anesthesia and Intensive Care, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2015

Sudden Death after Butane Inhalation

20th International Intensive Care Sypmposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015

Out of Hospital Cardiac Arrest Survivor Treated with Therapeutic Hypothermia

20th International Intensive Care Sypmposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015

Hiperbarik Oksijen Tedavisine Dirençli Karbonmonoksit İntoksikasyonu

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Linezolid Tedavisine Bağlı Gelişen Pansitopeni

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Yüksek Voltaj Elektrik Çarpması

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Organofosfat lntokslkasyonu

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Bonzai Sonucu Gelişen Alveolar Hemoraji ve Geç Kranial Hemoraji

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Marfan sendromlu hastada anestezik yaklaşım

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Madde Bağımlılığı ve Miyokardiyal İnfarktüs

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014 Sustainable Development

Joubert Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Butan Gazı İnhalasyon Sonrası Gelişen Ani Kardiyak Arrest

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Hemofili A Zemininde Gelişen Diffüz Alveolar Hemoraji

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Kabuki Make-up Sendromlu Hastaya Anestezik Yaklaşım

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Mystania Gravis’li Hastaya Anestezik Yaklaşım

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Risk Factors colistin associated acute kidney injury a multicenter study from Turkey

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

Assessment of correlation between Bispectral Index monitorization and sedation scales used in the intensive care unit

30th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brüksel, Belgium, 9 - 12 March 2010, vol.14, pp.489

A comparison of Caudal Analgesia with Metamizole in Children in Outpatient Setting

Federation of European Associations of Paediatric Anaesthesia (FEAPA), Amsterdam, Netherlands, 27 September - 29 October 2007

Anestezi İndüksiyonunu Takiben Gelişen Ani Atelektazi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2007, vol.35, pp.151

Books & Book Chapters

Özel Durumlarda Doğum Analjezi Yönetimi

in: TÜM YÖNLERİYLE AĞRISIZ DOĞUM, Bilir Ayten, Harbelioğlu Mehmet Ali, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.147-168, 2022

Ideal Anaesthesia in Nasal Surgery

in: Challenges in Rhinology, Cemal Cingi, Nuray Bayar, Muluk Glenis K Scadding Ranko M ladina, Editor, Springer, pp.337-344, 2021

Ideal Anaesthesia in Nasal Surgery

in: Challenges in Rhinology, Cemal Cingi, Nuray Bayar Muluk, Glenis K Scadding, Ranko Mladina, Editor, Springer, Cham, pp.337-344, 2021

Covid-19 Tanısı ve Şüphesi Olan Hastada Preoperatif Hazırlık

in: Tüm Yönleriyle Covid-19, Arslantaş Ali, Acar Nurdan, Editor, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.78-88, 2021 Sustainable Development

Palyatif bakım

in: Etik Yönleriyle Yaşlılık ve Yaşlanma, Deniz Say Şahin, Editor, Ekin Basımevi, Bursa, pp.295-316, 2020

Kas ve İskelet Sistemi

in: Anestezi Pratiğinde Geriatri, Mehmet Akif Yazar, Yasin Tire, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.49-59, 2020

Pediatrik Günübirlik Anestezi

in: Pediatrik Anestezide Güncel Yaklaşımlar, Hülya Başar, Çiğdem Ünal Kantekin, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.63-80, 2018

Termoregülasyon

in: Organ Sistemleri ve Anestezi, Hülya Başar, Çetin Kaymak, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.301-320, 2010

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

106

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

86

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals