Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İki Farklı Ütopya Üzerinden Türk Modernleşmesi ve Cumhuriyet Devrimi'ne Bakmak

Türkiye Günlüğü, no.144, pp.59-72, 2020 (Other Refereed National Journals)

TARİHÇİNİN ANILARINDA AĞRI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.285-296, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Devletin Kurucusu Türk Siyasetinin ve Demokrasisinin Pusulası: İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Notları, vol.2, no.10, pp.63-67, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Zihniyet Tarihçiliğinde Öncü Bir İsim: M. Şükrü Hanioğlu

Tezkire, no.64, pp.177-186, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Modernleşmesine Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Karikatür Üzerinden Bir Bakış

Tarih ve Gelecek Dergisi, vol.3, no.3, pp.25-44, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Veliaht Vahdeddin ve Mustafa Kemal Paşa’xxnın Almanya Seyahati ile İlgili Bazı Tespitler”

Tarihin Peşinde, vol.9, no.17, pp.129-145, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahlakçılık Düşüncesi Bağlamında Nurettin Topçu’nun İslamcılık Eleştirisi

Tarih ve Gelecek, vol.3, no.1, pp.10-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerlilik Dosyası Üzerine Bir Değerlendirme: Birikim, Cogito ve Hece Dergileri

Türkiye Günlüğü, no.125, pp.116-129, 2016 (Other Refereed National Journals)

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’xxnin Akdeniz Jeopolitiği

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, pp.501-511, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modern Bir Aydın Hareketi Olarak Yeni Osmanlılar ve İslam Dünyası

Sülaeyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.34, pp.19-34, 2015 (Other Refereed National Journals)

Eskişehir Ermenilerinin Tehciri

Bilgi Bellek, no.9, pp.81-97, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Security Problems Shadowed By Uprisings Around Duzce And Its Neighborhood During The Turkish National Struggle

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.7, no.13, pp.54-69, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Milli Mücadele Dönemi Dış Politikasında İlkesel Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.27, no.79, pp.71-96, 2011 (Other Refereed National Journals)

Milli Mücadel Döneminde İsyanların Gölgesinde Düzce ve Çevresinde Asayiş Sorunları

Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.54-69, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı İmparatorluğu’xxnun Dağılma Döneminde Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçler

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.285-296, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şablonu Yeniden Düşünmek: 1950'lerin Demokratik Ortamına Farklı Bir Açıdan Bakış

Düşünen Siyaset, no.25, pp.264-272, 2009 (Other Refereed National Journals)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

”II.Meşrutiyet Dönemi Türkçülüğe Geçişte Kapsayıcı Formül: Millet-i Halime Prensibi ve Etkileri”,, no.18, pp.65-80, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürkçü Dış Politika Bağlamında 1919-1922 dönemi Türk Dış Politikası

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.203-225, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk'ün Getirdiği Yeni Onur Anlayışı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.19-34, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Merkez-Çevre Etkileşimi Bağlamında Türkiye'de Darbe Olgusu

19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye'de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 21 March 2018, vol.1, pp.41-58

Öncü Gazetesi ve 27 Mayıs

Türk Basın Tarihi, Elazığ, Turkey, 20 October 2016, vol.2, pp.1225-1248

Osmanlı Devleti’xxnin Son Dönemlerinde Adapazarı ve Çevreinde Eşkıyalık Olayları ve Asayiş Sorunları

Uluslararası Sakarya Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 23 November 2017, vol.1, pp.281-290

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçişte Bilim Zihniyeti ve Yeni Döneme Etkileri

Türkiye’xxde Bilgi Üretim ve Bilim Politkaları Uluslararası Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 15 November 2018, vol.1, pp.273-292

Milli Mücadele Döneminde Sosyal Politika Uygulamaları: Halka Yapılan Yardımlar

XVII. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 14 September 2014, vol.5, pp.15-32

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’xxnin Afganistan’xxa Verdiği Sağlık ve Eğitim alanındaki Destekler

Uluslararası Türkiye-Afganistan İlişkileri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 28 November 2016, pp.29

Tereke Defterlerine Göre Tanzimat Döneminde Kıbrıs’xxta Gayrimüslimlerin Sosyo-Ekonomik Durumu

Uluslararası Tarihte Kıbrıs Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 April 2016, vol.1, pp.481-494

Cumhuriyetçi Düşünce ve Türkiye Deneyimi

Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 23 - 25 October 2013, vol.2, pp.1105-1122

Nüfus Mübadelesi ve Tekirdağ

Rodosto’xxdan Süleyman Paşa’xxya Tekirdağ, Tekirdağ, Turkey, 26 - 27 March 2015, vol.1, pp.313-324

Nehir Şehir Tarih Sakarya

Osmanlı Devleti’xxnde Nehirler ve Göller, Kayseri, Turkey, 1 - 03 May 2013, vol.2

Türk Siyasetinde Hürriyetçi Demokrat Vurgu Turan Güneş Ekolü

Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 May 2014, vol.3

Bodrumlu İstamat Zihni Özdamar: Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri

Uluslararası II. Bodrum Sempozyumu, Muğla, Turkey, 09 May 2012, vol.1, pp.647-662

Cumhuriyetçi Paradigma ve Türk Tarih Yazımına Etkileri

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 October 2008, vol.1, pp.727-735

Books & Book Chapters

Osmanlı Basın-Yayın ve Düşünce Dünyası

in: Osmanlı Tarihi Araştırmaları I, Ahmet Oğuz, Editor, Kesit, İstanbul, pp.197-224, 2018

The Lack of Interdisciplinary Approach in the Teaching of History: Historical Sociology Example

in: Researches on Science and Art in 21’xxst Century Turkye, Hasan Arapgirlioğlu-Atilla Atik-Robert L. Elliott, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.840-846, 2017

Türk Düşüncesini Yerlilik Nokta-i Nazarından Okumak

in: Türkiye'den Aydın Portreleri, Yıldız Aytaç, Editor, DOĞU BATI, Ankara, pp.97-119, 2017

Osmanlı Modernleşme Tarihçisi Kemal Karpat

in: Yaşayan Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.135-147, 2017

German Propaganda in Turkish Press during World War II

in: Türkisch-Deutsche Beziehungen Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart, Çalık,Razamazan /Bayraktar,Hatice, Editor, Klaus Schwarz, Berlin, pp.136-152, 2012