Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of boron on alveolar bone loss in osteoporotic rats

JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, vol.11, no.3, pp.331-337, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

In vivo evaluation of titanium-prepared platelet-rich fibrin (T-PRF): a new platelet concentrate

BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.51, no.5, pp.438-443, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of platelet rich fibrin alone used with rigid titanium barrier

ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, vol.58, no.5, pp.537-544, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Protective effects of ginkgo biloba extract on ligature-induced periodontitis in rats

ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, vol.71, no.1, pp.38-44, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Alendronate enhances osseous healing in a rat calvarial defect model

ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, vol.57, no.11, pp.1545-1550, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Stabilization of autotransplanted teeth using thermoplastic retainers

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.16, no.3, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effect of fixed appliances on oral malodor

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.139, no.3, pp.351-355, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Klippel-Trenaunay Syndrome Manifesting as Gingival Overgrowth and Teeth Agenesis

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, vol.34, no.4, pp.351-354, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Gingival recession: epidemiology and risk indicators in a university dental hospital in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL HYGIENE, vol.7, no.2, pp.115-120, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Dramatic oral findings belonging to a pica patient: A case report

INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, vol.59, no.1, pp.26-30, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of different mouth rinses on third molar surgery-related oral malodor

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.105, no.3, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Assessment of Pain Perception After Conventional Frenectomy With Application of Cold Atmospheric Plasma

Eastern Journal of Medicine, vol.25, no.4, pp.558-564, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Capparis spinosa’nın yara iyileşmesi üzerindeki etkisi: Sıçanlarda klinik ve histomorfometrik bir çalışma

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.13-23, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

VERTİKAL İNTERPROKSİMAL KEMİK İÇİ DEFEKTLERİN TOPOGRAFİSİNİN KLİNİK VE DİJİTAL ÖLÇÜM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, vol.3, no.2, pp.135-142, 2019 (Other Refereed National Journals)

KEMİK KAYBI OLAN BÖLGELERDE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİN UYGULAMALARI VE SERT DOKU REJENERASYONLARI

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Dergisi, vol.3, no.3, pp.148-152, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Allograft Combined with Ozone Therapy on Regeneration of Calvarial Defects in Rats

Cumhuriyet Dental Journal, vol.19, no.3, pp.205-213, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A New Centrifugation Method for the Improvement of Platelet rich Fibrin Products A Preliminary Study

British Journal of Medicine and Medical Research, vol.13, no.6, pp.1-10, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Citrobacter coseri as a rare cause of a sinus infection A case report

cumhuriyet dental journal, vol.18, no.3, pp.282-287, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effects of Two Experimental Models of Osteoporosis on Alveolar Bone Histopathologic and Densitometric Study

Oral health and dental management, vol.13, no.4, pp.915-920, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demir eksikliği anemisi ile periodontal hastalık ilişkisinin değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.115-120, 2010 (Other Refereed National Journals)

Debondingin ağız kokusuna etkisi

Turkish Journal of Ortodontics, vol.22, no.2, pp.147-154, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çocukta Periferal Tutulumlu Santral Dev Hücreli Granülomanın Tedavisi ve 2 Yıllık Takibi

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.43-48, 2009 (Other Refereed National Journals)

Farklı tipteki dental implantların mekanik yönden başarı ve başarısızlığı iki yıllık takip çalışması

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.121-124, 2009 (Other Refereed National Journals)

Derin miller sınıf II dişeti çekilmelerin çift cerrahi yöntemle tedavisi bir olgu sunumu

Cumhuriyet ÜniversitesiDi Hekimlii Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.129-131, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli hastalarda başlangıçperiodontal tedavinin dişeti oluğu sıvısı myeloperoksidaz seviyeleriüzerine etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.5-11, 2009 (Other Refereed National Journals)

Dentin hassasiyetinin tedavisinde propolisin etkisi

Gazi ÜniversitesiDi Hekimlii Fakültesi Dergisi, vol.25, no.3, pp.1-6, 2008 (Other Refereed National Journals)

Gingival Hyperplasia as an Early Diagnostic Oral Manifestation in Acute Monocytic Leukemia A Case Report

Europen Journal of Dentistry, vol.1, no.2, pp.111-114, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Different Surface Treatments of Zircona Ceramics for Shear Bond Strength Of Brackets.

23 rd Congress of the Balkan Stomatological Society ( BASS) Iasi,10-12 May ( Sözlü Sunum), 10 - 12 May 2018

Treatment of Multiple Gingival Recessions with Titanium Platelet Rich Fibrin

FDI Annual World Dental Congress 2016, Poznan, Poland, 1 - 05 October 2016, vol.66, pp.84 Creative Commons License

Is nano hydroxyapatite enhances osseointegration by a better platelet activation

25. annual scientific meeting of the european association for osseointegration, 29 September - 01 October 2016

Osteopontin expression in T-PRF induced bone formation

23. annual scientific meeting of the european association for osseointegration, 25 - 27 October 2014

Role of vascular endothelial growth factor and alkaline phosphatase in T-PRF induced bone formation

23. annual scientific meeting of the european association for osseointegration, 25 - 27 October 2014

ASTIM HASTASI ÇOCUKLARDA MEDİKASYONUN ORAL SAGLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

42. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 8 - 10 November 2012

BORİK ASİDİN ALVEOLAR KEMİK REZORPSİYONU ÜZERİNE ETKİSİ

41. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 22 May 2011

TİMOKİNONUN ALVEOLAR KEMİK REZORPSİVONU ÜZERİNE ETKİSİ

41. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 20 - 22 May 2011

PİCA HASTASINA AİT ORAL VE SİSTEMİK BULGULAR: OLGU SUNUMU

38. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 22 - 25 May 2008

Dentin Hipersensitivitesinin Tedavisinde Propolisin Etkisi

36. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2006

Evaluation of Papillary Blood Flow using Laser Doppler Flowmetry

Europerio5, European Federation of Periodontology, Madrid, Spain, 29 June - 01 July 2006

NEVUS FLAMMEUS KAYNAKLI DİŞETİ BÜYÜMESİ

35. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Turkey, 12 - 14 May 2005

Sabit ortodontik apareylerin ağız kokusuna etkisi

9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Turkey, 3 - 06 October 2004

Books & Book Chapters

Ortodontik Apareylerin Periodontal Dokular Üzerine Etkileri

in: Güncel Periodontoloji ve Ortodonti Çalışmaları I, İlter UZEL, Cenk AYTAÇ, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.97-114, 2019

PERİODONTOLOJİDE DENEY HAYVANLARI KULLANIMI

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Nizami DURAN Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER, Editor, IVPE, Cetinje, pp.17-32, 2019

Periodontal ve Peri-implant Doku Çevresinde Keratinize Doku Oluşturmada Güncel Yaklaşımlar

in: Periodontal ve Peri-İmplant Dokularda Mukogingival Cerrahi Ve Keratinize Diş Etinin Önemi, KAYA EREN, Editor, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., pp.32-37, 2019