Dr.Öğr.Üyesi

KAMİL BEKİR AFACAN


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İnşaat Müh.Bölümü

Geoteknik A.D.

Eğitim Bilgileri

2009 - 2014

2009 - 2014

Doktora

University of California, Los Angeles, Civil Engineering Department, Amerika Birleşik Devletleri

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Evaluation of nonlinear site response of soft clay using centrifuge models

University of California, Los Angeles, Civil Engineering Department

2007

2007

Yüksek Lisans

Perde kazıkların düşey taşıma gücünün sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Geoteknik

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Müh.Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Zemin Mekaniği 1

Lisans

Lisans

Zemin Mekaniği 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Zemin Dinamiği

Lisans

Lisans

Mesleki İngilizce 1

Lisans

Lisans

Teknik İngilizce 1

Lisans

Lisans

Teknik İngilizce 4

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Zemin Mekaniği

Lisans

Lisans

Teknik İngilizce 2

Lisans

Lisans

Zemin Dinamiği Mühendislik Araştırmaları

Lisans

Lisans

Matematik 1

Lisans

Lisans

Matematik 2

Lisans

Lisans

Temel İnşaatı

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Dynamic behavior of clayey sand over a wide range using dynamic triaxial and resonant column tests

Afacan K. B. , Güler E.

Geomechanics and Engineering, cilt.24, sa.2, ss.105-113, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Total Stress Analysis of Soft Clay Ground Response in Centrifuge Models

AFACAN K. B. , Yniesta S., Shafiee A., Stewart J. P. , Brandenberg S. J.

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, cilt.145, sa.10, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Centrifuge Modeling Studies of Site Response in Soft Clay over Wide Strain Range

Afacan K. B. , Brandenberg S. J. , Stewart J. P.

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, cilt.140, sa.2, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Düşük Deformasyon Seviyelerinde Kumların Dinamik Özelliklerinin Resonant Kolon Deneyi Yardımıyla Belirlenmesi

GÜLER E. , AFACAN K. B.

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.7, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

EFFECT OF IRREGULAR TIME-HISTORY ON THE CYCLIC RESISTANCE OF SAND

TÜRKÖZ M. , AFACAN K. B.

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, cilt.20, sa.4, ss.532-543, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

EFFECT OF FREQUENCY CONTENT ON THE DYNAMIC PROPERTIES OF THE SAND

GÜLER E. , AFACAN K. B.

ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A- APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.20, sa.1, ss.70-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

EŞDEĞER ANALİZ YÖNTEMİ İLE ZEMİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ÖRNEĞİ

Civelekler E., OKUR D. V. , AFACAN K. B.

Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - B Teorik Bilimler, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Effect of Furnace Slag on Dynamic Behavior Of Clays

GÜLER E. , AFACAN K. B. , SAVAŞ H. , TÜRKÖZ M. , YILMAZ G., GÜLER T.

8. International Geotechnical Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019, ss.1-9

2019

2019

Dynamic Analysis of Clay Cored Eartfill Dam in Different Frequency Effect

GÜLER E. , GÜLER T., AFACAN K. B. , SAVAŞ H. , TÜRKÖZ M.

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, ss.1-10

2019

2019

PERFORMANCE OF NEW TURKISH BUILDING CODEDETERMINATION BY SOIL AMPLIFICATION ANALYSIS

AFACAN K. B. , GÜLER E.

5. International Conference On Earthquake Engineering And Seismology, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019

2019

2019

Seismic Performance of New Turkish Building Code and Eurocode for Areas Prone to Liquefaction

AFACAN K. B. , GÜLER E.

7th International Conferenceon Earthquake Geotechnical Engineering, ROMA, İtalya, 17 - 20 Haziran 2019, ss.2510-2517

2019

2019

Determination of Consolidation Characteristics of Remolded Over-Consolidated Clays by Using Other Soil Properties

GÜLER T., GÜLER E. , AFACAN K. B. , SAVAŞ H. , TÜRKÖZ M.

4.International Conference on Civil and Enviromental Geology and Minig Engineering, 20 - 22 Nisan 2019

2019

2019

CONSOLIDATION CHARACTERISTICS OF UNDISTURBED OVER-CONSOLIDATED CLAY SOILS

GÜLER E. , GÜLER T., AFACAN K. B. , SAVAŞ H. , TÜRKÖZ M.

International Civil Engineering and Arvhitecture Conference, 17 - 20 Nisan 2019

2018

2018

The effects of fiber reinforcement on strength characteristics of sand soils

Güler T., SAVAŞ H. , OKUR D. V. , TÜRKÖZ M. , AFACAN K. B.

International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 Kasım 2018

2018

2018

Bor Atığı(Tinkal) Katkısının Bentonit ve Kaolin Killerinin Kıvam Limitleri ve KompaksiyonKarakteristiklerine Etkisi

Akinci K., BİLİCİ H. , AFACAN K. B. , TÜRKÖZ M. , OKUR D. V.

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 Kasım 2018

2018

2018

Two-Dimensional Dynamic Analysis of Embankment Dams: A Case Study

GÜLER T., GÜLER E. , AFACAN K. B. , SAVAŞ H.

2nd International Water Congress 5. National Water Congress, AFYON, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2018

2018

2018

Kentsel Dönüşümde Sıvılaşmanın Önemi

GÜLER E. , AFACAN K. B.

ISUEP2018 ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018

2017

2017

DÜZENLİ VE DÜZENSİZ TEKRARLI YÜKLER ALTINDA KUMZEMİNLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI

AFACAN K. B. , SAVAŞ H. , TÜRKÖZ M. , OKUR D. V.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

2017

2017

Düzenli ve Düzensiz Yükler Altında Kum Zeminlerin Dinamik Davranışı

AFACAN K. B. , OKUR D. V. , TÜRKÖZ M. , SAVAŞ H.

Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017

2007

2007

Perde Kazıkların Düşey Taşıma Gücünün Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi

Özkan M. T. , AFACAN K. B.

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL MÜHENDİSLİĞİ 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2007


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 23

h-indeksi (WOS): 1