Assoc. Prof.KAMİL BEKİR AFACAN


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Müh.Bölümü

Geoteknik A.D.


Research Areas: Geotechnical


Names in Publications: Afacan Kamil B.

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

37

Citation (Scopus)

47

H-Index (WoS)

2

H-Index (Scopus)

2

Project

8

Thesis Advisory

13

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2014

2009 - 2014

Doctorate

University of California, Los Angeles, Civil Engineering Department, United States Of America

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

1999 - 2004

1999 - 2004

Undergraduate

Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Evaluation of nonlinear site response of soft clay using centrifuge models

University of California, Los Angeles, Civil Engineering Department

2007

2007

Postgraduate

Perde kazıkların düşey taşıma gücünün sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi

Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zemin Mekaniği Ve Geoteknik Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Research Areas

Geotechnical

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Müh.Bölümü

2015 - 2022

2015 - 2022

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Müh.Bölümü

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Zemin Mekaniği 1

Undergraduate

Undergraduate

Zemin Mekaniği 2

Postgraduate

Postgraduate

Zemin Dinamiği

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce 1

Undergraduate

Undergraduate

Teknik İngilizce 1

Undergraduate

Undergraduate

Teknik İngilizce 4

Postgraduate

Postgraduate

İleri Zemin Mekaniği

Undergraduate

Undergraduate

Teknik İngilizce 2

Undergraduate

Undergraduate

Zemin Dinamiği Mühendislik Araştırmaları

Undergraduate

Undergraduate

Matematik 1

Undergraduate

Undergraduate

Matematik 2

Undergraduate

Undergraduate

Temel İnşaatı

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2021

2021

Effect of permeability on liquefaction potential of silty sands

GÜLER E., SAVAŞ H., AFACAN K. B.

Arabian Journal of Geosciences, vol.14, no.14, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2021

2021

A study of the local site effects on the ground response for the city of Eskişehir, Turkey

Ci̇velekler E., Okur V. D. , AFACAN K. B.

Bulletin of Engineering Geology and the Environment, vol.80, no.7, pp.5589-5607, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2021

2021

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF COHESIVE SOILS FROM SLIPPY SLOPES USING RING SHEAR TESTS

GÜLER E., SAVAŞ H., AFACAN K. B.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, no.8, pp.10049-10056, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2021

2021

Dynamic behavior of clayey sand over a wide range using dynamic triaxial and resonant column tests

GÜLER E., AFACAN K. B.

Geomechanics and Engineering, vol.24, no.2, pp.105-113, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2019

2019

Total Stress Analysis of Soft Clay Ground Response in Centrifuge Models

AFACAN K. B. , Yniesta S., Shafiee A., Stewart J. P. , Brandenberg S. J.

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.145, no.10, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2014

2014

Centrifuge Modeling Studies of Site Response in Soft Clay over Wide Strain Range

Afacan K. B. , Brandenberg S. J. , Stewart J. P.

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.140, no.2, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

KİLLİ ZEMİNLERİN SAHAYA ÖZEL DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞ ANALİZİNİN TBDY (2018) İLE KARŞILAŞTIRILMASI

GÜLER E., AFACAN K. B.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.26, no.3, pp.1047-1062, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

EŞDEĞER DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YAKLAŞIMLARA GÖRE SİSMİK YÜK ETKİSİNDEKİ ZEMİNLERDE DAVRANIŞ ANALİZİ

CİVELEKLER E., OKUR D. V. , AFACAN K. B.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.158-171, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Düşük Deformasyon Seviyelerinde Kumların Dinamik Özelliklerinin Resonant Kolon Deneyi Yardımıyla Belirlenmesi

GÜLER E., AFACAN K. B.

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, vol.7, no.2, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2019

2019

EFFECT OF IRREGULAR TIME-HISTORY ON THE CYCLIC RESISTANCE OF SAND

TÜRKÖZ M., AFACAN K. B.

Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, vol.20, no.4, pp.532-543, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

EFFECT OF FREQUENCY CONTENT ON THE DYNAMIC PROPERTIES OF THE SAND

GÜLER E., AFACAN K. B.

ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A- APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING, vol.20, no.1, pp.70-79, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Adapazarı Kumunun Sıvılaşma Potansiyelinin Farklı Yükler Altında İncelenmesi

GÜLER E., SAVAŞ H., AFACAN K. B.

6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İzmit, 13 October 2021

2021

2021

Ring Shear (Halka Kesme) Deneyi ile Dayanım Parametreleri Belirlenen Kayma Bölgesinin Dinamik Analizi

GÜLER E., AFACAN K. B. , SAVAŞ H.

6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İzmit, 13 October 2021

2021

2021

Sismik Yükler Altındaki Zeminlerde Yüksek Plastisitenin Zemin Büyütmesine Etkisi

CİVELEKLER E., OKUR D. V. , AFACAN K. B.

6th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, İzmit, 13 - 15 October 2021

2021

2021

RING SHEAR (HALKA KESME) DENEYİ İLE DAYANIM PARAMETRELERİ BELİRLENEN KAYMA BÖLGESİNİN DİNAMİK ANALİZİ

GÜLER E., AFACAN K. B. , SAVAŞ H.

6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Kocaeli, Turkey, 13 October 2021, pp.822-830

2021

2021

ADAPAZARI KUMUNUN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN FARKLI YÜKLER ALTINDA İNCELENMESİ

GÜLER E., SAVAŞ H., AFACAN K. B.

6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Kocaeli, Turkey, 13 October 2021, pp.811-821

2019

2019

The Effect of Furnace Slag on Dynamic Behavior Of Clays

GÜLER E., AFACAN K. B. , SAVAŞ H., TÜRKÖZ M., YILMAZ G., GÜLER T.

8. International Geotechnical Symposium, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.1-9

2019

2019

Dynamic Analysis of Clay Cored Eartfill Dam in Different Frequency Effect

GÜLER E., GÜLER T., AFACAN K. B. , SAVAŞ H., TÜRKÖZ M.

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019, pp.1-10

2019

2019

PERFORMANCE OF NEW TURKISH BUILDING CODEDETERMINATION BY SOIL AMPLIFICATION ANALYSIS

AFACAN K. B. , GÜLER E.

5. International Conference On Earthquake Engineering And Seismology, Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

2019

2019

Seismic Performance of New Turkish Building Code and Eurocode for Areas Prone to Liquefaction

AFACAN K. B. , GÜLER E.

7th International Conferenceon Earthquake Geotechnical Engineering, ROMA, Italy, 17 - 20 June 2019, pp.2510-2517 identifier

2019

2019

Determination of Consolidation Characteristics of Remolded Over-Consolidated Clays by Using Other Soil Properties

GÜLER T., GÜLER E., AFACAN K. B. , SAVAŞ H., TÜRKÖZ M.

4.International Conference on Civil and Enviromental Geology and Minig Engineering, 20 - 22 April 2019

2019

2019

CONSOLIDATION CHARACTERISTICS OF UNDISTURBED OVER-CONSOLIDATED CLAY SOILS

GÜLER E., GÜLER T., AFACAN K. B. , SAVAŞ H., TÜRKÖZ M.

International Civil Engineering and Arvhitecture Conference, 17 - 20 April 2019

2018

2018

Bor Atığı(Tinkal) Katkısının Bentonit ve Kaolin Killerinin Kıvam Limitleri ve KompaksiyonKarakteristiklerine Etkisi

Akinci K., BİLİCİ H., AFACAN K. B. , TÜRKÖZ M., OKUR D. V.

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 November 2018

2018

2018

The effects of fiber reinforcement on strength characteristics of sand soils

Güler T., SAVAŞ H., OKUR D. V. , TÜRKÖZ M., AFACAN K. B.

International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 November 2018

2018

2018

Two-Dimensional Dynamic Analysis of Embankment Dams: A Case Study

GÜLER T., GÜLER E., AFACAN K. B. , SAVAŞ H.

2nd International Water Congress 5. National Water Congress, AFYON, Turkey, 29 October - 01 November 2018

2018

2018

Kentsel Dönüşümde Sıvılaşmanın Önemi

GÜLER E., AFACAN K. B.

ISUEP2018 ULUSLARARASI KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018

2017

2017

DÜZENLİ VE DÜZENSİZ TEKRARLI YÜKLER ALTINDA KUMZEMİNLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI

AFACAN K. B. , SAVAŞ H., TÜRKÖZ M., OKUR D. V.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

2017

2017

Düzenli ve Düzensiz Yükler Altında Kum Zeminlerin Dinamik Davranışı

AFACAN K. B. , OKUR D. V. , TÜRKÖZ M., SAVAŞ H.

Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 October 2017

2007

2007

Perde Kazıkların Düşey Taşıma Gücünün Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi

Özkan M. T. , AFACAN K. B.

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL MÜHENDİSLİĞİ 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU, Turkey, 8 - 09 November 2007

Books & Book Chapters

2021

2021

DETERMINATION OF THE EFFECT OF PI AND CONFINING PRESSURE ON THE SHEAR MODULUS OF UNDISTURBED SATURATED CLAYS AT SMALL STRAINS

GÜLER E., AFACAN K. B.

in: ACADEMIC RESEARCH & REVIEWS IN ENGINEERING, BARDAK, Selahattin, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.33-44, 2021

Supported Projects

2018 - 2019

2018 - 2019

Aşırı Konsolide Zeminlerin Rezidüel Dayanımının BelirlenmesiSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

OKUR D. V. , AFACAN K. B. , TÜRKÖZ M.

2017 - 2018

2017 - 2018

İnce Daneli Zeminlerin Permeabilite Özelliklerinin Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

AFACAN K. B. (Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 37

h-index (WOS): 2