General Information

Institutional Information: Turizm Fakültesi, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları, Gastronomi Ve Mut.San.Abd

Metrics

Publication

64
UN Sustainable Development Goals

Biography

1985 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur.

İlköğrenimini 1991-1999 yılları arasında İstanbul-Pendik ve Kocaeli-Değirmendere ilçelerinde tamamlamıştır.

Balıkesir Edremit Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mutfak Bölümünden ise 2003 yılında mezun olmuştur.

Daha sonra Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan (Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi) lisans derecesini (2008),

yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilimdalından ise yüksek lisans derecesini (2011) almıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilimdalından ise bilim doktoru unvanını (2018) almıştır.

2012-2021 yılları arasında Sinop Üniversitesinde görev yapmıştır.

2021 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde gastronomi, yiyecek-içecek işletmeciliği, temel ve uygulamalı mutfak dersleri ve turizm pazarlaması kapsamında dersler yürütmektedir.

Yazarın gastronomi, yiyecek-içecek yönetimi, turizm pazarlaması ve alternatif turizm konuları kapsamında ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunmaktadır.