Assoc. Prof.

HÜSEYİN NACİ BAYRAÇ


İktisadi-İdari Bilimler Fak.

İktisat Bölümü

İkt.Gelişme ve Uluslararası İk

Education Information

1995 - 1999

1995 - 1999

Doctorate

Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Dr), Turkey

1986 - 1988

1986 - 1988

Postgraduate

Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

1981 - 1986

1981 - 1986

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Uluslararası doğal gaz piyasasının ekonomik analizi, Türkiye’xxdeki gelişimi ve Eskişehir uygulaması

Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

1988

1988

Postgraduate

Türkiye’xxde Uygulanan Tarımsal Destekleme Alımları ve Taban Fiyat Uygulamalarının Geleneksel İhraç Ürünleri Üzerindeki Etkisi (1979-1987)

Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., İktisat Bölümü

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi-İdari Bilimler Fak., İktisat Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

University Executive Board Member

Eskisehir Osmangazi University, Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi

2004 - 2005

2004 - 2005

Vice Dean

Eskisehir Osmangazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

EKONOMİ POLİTİĞİN TEMELLERİ

Undergraduate

Undergraduate

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE EKONOMİSİ II

Undergraduate

Undergraduate

ULUSLARARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Undergraduate

Undergraduate

YENİ EKONOMİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE EKONOMİSİ I

Postgraduate

Postgraduate

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE EKONOMİSİ ARAŞTIRMALATRI II

Undergraduate

Undergraduate

AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI II

Undergraduate

Undergraduate

ULUSLARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

ENERJİ EKONOMİSİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRKİYE EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI I

Undergraduate

Undergraduate

BÖLGESEL İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

ULUSLARARASI İKTİSAT

Doctorate

Doctorate

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Undergraduate

Undergraduate

YENİ EKONONOMİ

Articles Published in Other Journals

2022

2022

ORTA DOĞU ENERJİ KAYNAKLARININ BÖLGE ÜLKELERİNİN EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.32, no.2, pp.579-591, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Etkileri

KOPUK E., BAYRAÇ H. N.

Alanya Akademik Bakış Dergisi, vol.5, no.3, pp.1353-1374, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

The Econometric Analysis of the Relationship Between Oil Price, Economic Growth and Export in OPEC Countries

Çemrek F. , Bayraç H. N.

ALPHANUMERIC JOURNAL, vol.9, no.1, pp.111-124, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kopuk E., Bayraç H. N.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.17, no.2, pp.317-330, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union and Turkey

Çemrek F. , Bayraç H. N.

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, vol.3, no.1, pp.10-27, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

OECD Ülkelerinde Biyoyakıt Politikalarının Ulaşım Sektöründeki Petrol Tüketimine Etkisi

BAYRAÇ H. N. , KARAKAŞ A. T. , DELİCAN D.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.15, no.3, pp.811-828, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2020

2020

The Effect of Biofuels Policies on Oil Consumption in the Transportation Sector in OECD Countries

Bayraç H. N. , Delican D., Karakas A. T.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.15, pp.811-828, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2020

2020

Türkiyede Doğalgaz Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Analizi

Umutlu H., Bayraç H. N.

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.20, no.40, pp.217-226, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Hindistanda Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

KOYUNCU T., BAYRAÇ H. N.

International Anatolia Academic Online Journal (Social Sciences), vol.6, no.1, pp.13-24, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

Küresel Petrol Piyasasında Fiyat Oluşumu ve Ekonomik Etkileri

BAYRAÇ H. N.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.19, pp.44-59, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2019

2019

Hazar Bölgesinde Enerji Üretimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi ve Hollanda Hastalığı: Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan Örneği

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.10, pp.148-164, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

Türkiyede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ekonomik Büyüme Ve Karbon Emisyonu İlişkisi

Batmaz T., Bayraç H. N. , Güllü M.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.645-658, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

Azerbaycan Petrol Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Araştırılması Ve Hollanda Hastalığı

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.31, pp.1245-1254, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2018

2018

The Economic Structure of International Natural Gas Market and Applied Policies

BAYRAÇ H. N.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.13, no.3, pp.13-36, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2018

2018

Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

ÖZARSLAN B., BAYRAÇ H. N.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.19, pp.381-395, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2018

2018

Türkiyede Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi

GÜNGÜL M., BAYRAÇ H. N. , GÜLLÜ M.

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.1, no.3, pp.133-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Bayraç H. N. , Özarslan B.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.1-17, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2018

2018

Teknoloji Yoksulluğu ve Türkiye’de İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı

Bayraç H. N. , Doğan E.

Uludag Unıversıty International Journal Of Social Inquiry, vol.11, no.1, pp.17-42, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

AB Yenilenebilir Enerji Politikalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Bayraç H. N. , Çildir M.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme, vol.13, no.13 , pp.201-212, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2017

2017

Biyoyakıt Üretimi, Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Amerika, Brezilya ve Almanya Örnekleri

GÜLLÜ M., BAYRAÇ H. N.

Akademik Bakış, no.64, pp.18-34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2017

2017

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇEMREK F. , BAYRAÇ H. N. , Polat H.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.41-54, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2016

2016

Türkiye’xxde Teknoloji İthalatı ve Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği

BAYRAÇ H. N. , DOĞAN E.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli sosyal Bilimler E-Dergisi, no.57, pp.19-37, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri

Bayraç H. N. , Doğan E.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.11, no.1, pp.23-48, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Impacts of Climate Change on Agriculture Sector in Turkey

BAYRAÇ H. N. , Dogan E.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.11, no.1, pp.23-48, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2014

2014

Türkiye’de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım

Doğan E., Bayraç H. N.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.97-124, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması

Çemrek F. , Bayraç H. N.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.131-152, 2013 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Küresel Rüzgar Enerjisi Politikaları ve Türkiye

BAYRAÇ H. N.

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.30, no.1, pp.37-57, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi

Bayraç H. N.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.229-259, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma

Bayraç H. N.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.115-142, 2009 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2005

2005

Türkiye Almanya Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Gelişimi ve Endüstri İçi Ticareti Etkileyen Ülke Değişkenleri

BAYRAÇ H. N. , YENİLMEZ F.

e-akademi HUKUK, EKONOMİ ve SİYASAL BİLİMLER AYLIK İNTERNET DERGİSİ, vol.0, no.44, pp.1-19, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Uluslararası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi

BAYRAÇ H. N.

Finans-Politik ve EKONOMİK YORUMLAR, vol.42, no.499, pp.6-20, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2005

2005

Türkiye ve AB Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması

BAYRAÇ H. N. , YENİLMEZ F.

Finans-Politik ve EKONOMİK YORUMLAR, vol.42, no.498, pp.36-47, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri

Bayraç H. N. , Yenilmez F.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.23-42, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Türkiye’xxde Petrol Sektörü

YENİLMEZ F. , BAYRAÇ H. N.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.2, no.1, pp.15-30, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2003

2003

Yeni Ekonomi nin Toplumsal Ekonomik ve Teknolojik Boyutları

Bayraç H. N.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.41-62, 2003 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Tarım sektörünün yapısal analizi ve Avrupa Ortak Tarım Politikası

BAYRAÇ H. N. , YENİLMEZ F.

Akademik bakış, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

1999

1999

Çevre İle Enerji Arasındaki İlişkilerin Ekonomik Analizi

BAYRAÇ H. N.

Enerji Dünyası, vol.0, no.26, pp.22-28, 1999 (Other Refereed National Journals)

1999

1999

Dünya da ve Türkiye de Doğal gaz Piyasasının Ekonomik Analizi

BAYRAÇ H. N.

Dış Ticaret Dergisi, vol.0, no.15, pp.1-29, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

KAZAKİSTAN’IN PETROL POLİTİKALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS), ÇEŞME/İZMİR, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.417-432 Sustainable Development

2019

2019

Kazakistanın Petrol Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik analizi

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS 2019), Çeşme/İZMİR, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.77-78 Sustainable Development

2019

2019

Econometric Analysis of the Effect of OPEC Oil Policies on Economic Growth

ÇEMREK F. , BAYRAÇ H. N.

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Kuşadası/AYDIN, 18 - 20 October 2019, pp.63-64 Sustainable Development

2019

2019

Petrol Şoklarının Türkiye Ekonomisi Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Etkisi

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019, pp.286-296 Sustainable Development

2018

2018

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Biyoetanol Üretiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, ÜSKÜP, Macedonia, 5 - 08 September 2018, pp.135-147 Sustainable Development

2018

2018

The Effect of Biodiesel Market and Policies in European Union and Turkey on Economic Growth

ÇEMREK F. , BAYRAÇ H. N.

11.İnternational Statistics Days Conference, Muğla, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.287 Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’de Biyokütle Enerjisinin Potansiyeli ve Ekonomik Etkileri

ÖZARSLAN B., BAYRAÇ H. N.

1. International Congress on Political, Economics and Financial Analysis 2018 (PEFA’xx 2018), Nazilli-AYDIN, Turkey, 26 - 28 April 2018

2017

2017

AB YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BAYRAÇ H. N. , ÇİLDİR M.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ (ICMEB17), Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017 Sustainable Development

2012

2012

Sürdürülebilir Enerji Politikaları

BAYRAÇ H. N.

3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi 29 Şubat-02 Mart 2012, İzmir, Turkey, 29 February - 02 March 2012 Sustainable Development

2011

2011

AB Uyum Sürecinde Türkiye de Hayvancılık Sektörünün Yapısal Analizi ve Geliştirmeye Yönelik Politialar

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DİNAMİKLERİ: POLİTİKA ARAYIŞLARI Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi-VII, Turkey, 22 - 23 December 2011, pp.1

2011

2011

Küresel Biyoyakıt Politikaları ve Türkiye

BAYRAÇ H. N.

6. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu TMMOB Makine Mühendisleri Odası , MMO Yayını, Kayseri, Turkey, 21 - 22 October 2011, vol.565, pp.182-196

Books & Book Chapters

2021

2021

18. Bölüm Türkiye'nin İçinde Bulunduğu Ekonomik Entegrasyonlar

Bayraç H. N. , Karakaş A. T.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.389-409, 2021

2021

2021

17. Bölüm BRICS Ülkeleri ve Ekonomik Entegrasyon

Bayraç H. N. , Kopuk E.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.363-385, 2021 Sustainable Development

2021

2021

5. Bölüm Finansal Entegrasyon

Bayraç H. N. , Kopuk E.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.85-117, 2021 Sustainable Development

2021

2021

13. Bölüm Amerika Kıtasındaki Entegrasyonlar

Bayraç H. N. , Koçak A.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.271-295, 2021

2021

2021

12. Bölüm Bölgesel Ekonomik Entegrasyon

Bayraç H. N.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.251-269, 2021

2021

2021

1. Bölüm Ekonomik Entegrasyon Kavramı, Şekilleri ve Teorileri

Bayraç H. N.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, Doç. Dr. Hüseyin Naci BAYRAÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-25, 2021 Sustainable Development

2021

2021

13. Bölüm Amerika Kıtasındaki Entegrasyonlar

BAYRAÇ H. N. , KOÇAK A.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.271-296, 2021

2021

2021

12. Bölüm Bölgesel Ekonomik Entegrasyon

BAYRAÇ H. N.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.251-269, 2021

2021

2021

17. Bölüm BRICS Ülkeleri ve Ekonomik Entegrasyon

BAYRAÇ H. N. , KOPUK E.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.363-387, 2021

2021

2021

18. Bölüm Türkiye'nin İçinde Bulunduğu Ekonomik Entegrasyonlar

BAYRAÇ H. N. , KARAKAŞ A. T.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.389-409, 2021

2021

2021

5. Bölüm Finansal Entegrasyon

BAYRAÇ H. N. , KOPUK E.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.85-108, 2021

2021

2021

1. Bölüm: Ekonomik Entegrasyon Kavramı, Şekilleri ve Teorileri

BAYRAÇ H. N.

in: Uluslararası Ekonomik Entegrasyon Teori, Politika ve Uygulamalar, BAYRAÇ HÜSEYİN NACİ, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.1-25, 2021

2020

2020

14. Bölüm Enerji Yönetimi

Bayraç H. N. , Okumuşoğlu B.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın, Bursa, pp.344-364, 2020

2020

2020

4. Bölüm Elektrik Enerjisi ve Politikaları

BAYRAÇ H. N. , KARAKAŞ A. T.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler,, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.89-114, 2020

2020

2020

4. Bölüm Elektrik Enerjisi Piyasası ve Politikaları

BAYRAÇ H. N. , KARAKAŞ A. T.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.89-114, 2020

2020

2020

13. Bölüm Avrupa Birliği ve Türkiyede Enerji Politikaları

BAYRAÇ H. N.

in: İşletme ve Finans Yazıları-IV, Dr. Öğr. Üyesi Cem Kartal, Dr. Öğr. Üyesi Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.230-247, 2020

2020

2020

10. Bölüm Enerji Jeopolitiği ve Güvenliği

Bayraç H. N. , Delican D.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç,Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.235-264, 2020

2020

2020

11. Bölüm Enerji Kooperatifçiliği

BAYRAÇ H. N. , OKUMUŞOĞLU B.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.265-290, 2020

2020

2020

2. Bölüm Geleneksel Enerji Piyasaları ve Politikaları

BAYRAÇ H. N.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.25-56, 2020

2020

2020

14. Bölüm Enerji Yönetimi

BAYRAÇ H. N. , OKUMUŞOĞLU B.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.345-364, 2020

2020

2020

11. Bölüm Enerji Kooperatifçiliği

Bayraç H. N. , Okumuşoğlu B.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.265-290, 2020

2020

2020

1. Bölüm Enerji Ekonomisine Giriş

BAYRAÇ H. N.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyıutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.1-24, 2020

2020

2020

10. Bölüm Enerji Jeopolitiği ve Güvenliği

Bayraç H. N. , Delican D.

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç,Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.235-264, 2020

2019

2019

7. Bölüm Avrupa Birliği ve Türkiyede Biyogaz Üretimi ve Politikaları

BAYRAÇ H. N.

in: İşletme ve Finans Yazıları-III, Dr. Öğr. Üyesi Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.111-123, 2019

2019

2019

22. Bölüm Cumhuriyetten Avrupa Birliğine Tarımsal Yapı ve İşletmelerde Yaşanan Dönüşümler (3. Bölüm)

BAYRAÇ H. N.

in: İşletme ve Finans Yazıları-III, Dr. Öğr. Üyesi Melik Kamışlı, Editor, Beta Basım Yayın Dağııtım A.Ş., İstanbul, pp.363-377, 2019

2014

2014

7. Bölüm Türkiyede Dönemler İtibarıyla Uygulanan Dış Ticaret Politikaları

BAYRAÇ H. N.

in: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER I II, Prof.Dr. Kerim Özdemir, Doç.Dr.Güven Delice, Editor, Lisans Yayıncılık, pp.187-217, 2014

2013

2013

9. Bölüm Dünya Tarım Politikaları

BAYRAÇ H. N.

in: TARIM EKONOMİSİ, Doç.Dr. Bahadır Aydın, Doç.Dr. Sadettin Paksoy, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.243-271, 2013

2012

2012

5. Bölüm Sanayileşme Stratejileri ve Dış Ticaret ,

BAYRAÇ H. N.

in: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER I II, Prof.Dr. Kerim Özdemir, Doç.Dr. Güven Delice, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.145-159, 2012


Edit Congress and Symposium Activities

2021

2021

Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)Sustainable Development

Invited Speaker

Sivas-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1