Dr.Öğr.Üyesi

HÜSEYİN NACİ BAYRAÇ


İktisadi-İdari Bilimler Fak.

İktisat Bölümü

İktisat Tarihi A.D.

Eğitim Bilgileri

1995 - 1999

1995 - 1999

Doktora

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Türkiye

1986 - 1988

1986 - 1988

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Türkiye

1981 - 1986

1981 - 1986

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Uluslararası doğal gaz piyasasının ekonomik analizi, Türkiye’xxdeki gelişimi ve Eskişehir uygulaması

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr)

1988

1988

Yüksek Lisans

Türkiye’xxde Uygulanan Tarımsal Destekleme Alımları ve Taban Fiyat Uygulamalarının Geleneksel İhraç Ürünleri Üzerindeki Etkisi (1979-1987)

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi-İdari Bilimler Fak., İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kariyer Geliştirme, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2004 - 2005

2004 - 2005

Dekan Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

EKONOMİ POLİTİĞİN TEMELLERİ

Lisans

Lisans

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Lisans

Lisans

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lisans

Lisans

TÜRKİYE EKONOMİSİ II

Lisans

Lisans

ULUSLARARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

UZMANLIK ALAN DERSİ

Lisans

Lisans

YENİ EKONOMİ

Lisans

Lisans

TÜRKİYE EKONOMİSİ I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Lisans

Lisans

TÜRKİYE EKONOMİSİ ARAŞTIRMALATRI II

Lisans

Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ

Lisans

Lisans

TÜRKİYE EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI II

Lisans

Lisans

ULUSLARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER

Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Lisans

Lisans

ENERJİ EKONOMİSİ

Lisans

Lisans

TÜRKİYE EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI I

Lisans

Lisans

BÖLGESEL İKTİSAT

Lisans

Lisans

ULUSLARARASI İKTİSAT

Doktora

Doktora

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Lisans

Lisans

YENİ EKONONOMİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

The Effect of Biodiesel Market on Economic Growth: Policies in the European Union and Turkey

Çemrek F. , Bayraç H. N.

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.10-27, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

The Effect of Biofuels Policies on Oil Consumption in the Transportation Sector in OECD Countries

Bayraç H. N. , Delican D., Karakas A. T.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, ss.811-828, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2020

2020

Türkiyede Doğalgaz Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Analizi

Umutlu H., Bayraç H. N.

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.20, sa.40, ss.217-226, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Hindistanda Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

KOYUNCU T., BAYRAÇ H. N.

International Anatolia Academic Online Journal (Social Sciences), cilt.6, sa.1, ss.13-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Küresel Petrol Piyasasında Fiyat Oluşumu ve Ekonomik Etkileri

BAYRAÇ H. N.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.19, ss.44-59, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Hazar Bölgesinde Enerji Üretimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi ve Hollanda Hastalığı: Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan Örneği

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.10, ss.148-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Türkiyede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ekonomik Büyüme Ve Karbon Emisyonu İlişkisi

BATMAZ T., BAYRAÇ H. N. , GÜLLÜ M.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.645-658, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Azerbaycan Petrol Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Araştırılması Ve Hollanda Hastalığı

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.31, ss.1245-1254, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

The Economic Structure of International Natural Gas Market and Applied Policies

BAYRAÇ H. N.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.13, sa.3, ss.13-36, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

ÖZARSLAN B., BAYRAÇ H. N.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.10, sa.19, ss.381-395, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkiyede Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi

GÜNGÜL M., BAYRAÇ H. N. , GÜLLÜ M.

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.133-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Biyokütle Enerjisi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

BAYRAÇ H. N. , ÖZARSLAN B.

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, sa.17, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Teknoloji Yoksulluğu ve Türkiye’de İhracatın İthalata Olan Bağımlılığı

BAYRAÇ H. N. , DOĞAN E.

Uludag Unıversıty International Journal Of Social Inquiry, cilt.11, sa.1, ss.17-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

AB Yenilenebilir Enerji Politikalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

BAYRAÇ H. N. , ÇİLDİR M.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme, ss.201-212, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Biyoyakıt Üretimi, Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Amerika, Brezilya ve Almanya Örnekleri

GÜLLÜ M., BAYRAÇ H. N.

Akademik Bakış, sa.64, ss.18-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇEMREK F. , BAYRAÇ H. N. , Polat H.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.41-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye’xxde Teknoloji İthalatı ve Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği

BAYRAÇ H. N. , DOĞAN E.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.57, ss.19-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye’de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri

BAYRAÇ H. N. , DOĞAN E.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.23-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Impacts of Climate Change on Agriculture Sector in Turkey

BAYRAÇ H. N. , Dogan E.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.11, sa.1, ss.23-48, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Türkiye’de Cari Açık Sorunu Üzerine Mikro Temelli Bir Yaklaşım

DOĞAN E., BAYRAÇ H. N.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.97-124, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması

ÇEMREK F. , BAYRAÇ H. N.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.131-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Küresel Rüzgar Enerjisi Politikaları ve Türkiye

BAYRAÇ H. N.

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.37-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi

BAYRAÇ H. N.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.229-259, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma

BAYRAÇ H. N.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.115-142, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Türkiye Almanya Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Gelişimi ve Endüstri İçi Ticareti Etkileyen Ülke Değişkenleri

BAYRAÇ H. N. , YENİLMEZ F.

e-akademi HUKUK, EKONOMİ ve SİYASAL BİLİMLER AYLIK İNTERNET DERGİSİ, cilt.0, sa.44, ss.1-19, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Uluslararası Petrol Piyasasının Ekonomik Analizi

BAYRAÇ H. N.

Finans-Politik ve EKONOMİK YORUMLAR, cilt.42, sa.499, ss.6-20, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Türkiye ve AB Tarım Sektörlerinin Karşılaştırılması

BAYRAÇ H. N. , YENİLMEZ F.

Finans-Politik ve EKONOMİK YORUMLAR, cilt.42, sa.498, ss.36-47, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri

BAYRAÇ H. N. , YENİLMEZ F.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.23-42, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Türkiye’xxde Petrol Sektörü

YENİLMEZ F. , BAYRAÇ H. N.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.2, sa.1, ss.15-30, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Yeni Ekonomi nin Toplumsal Ekonomik ve Teknolojik Boyutları

BAYRAÇ H. N.

ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.41-62, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Tarım sektörünün yapısal analizi ve Avrupa Ortak Tarım Politikası

BAYRAÇ H. N. , YENİLMEZ F.

Akademik bakış, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Çevre İle Enerji Arasındaki İlişkilerin Ekonomik Analizi

BAYRAÇ H. N.

Enerji Dünyası, cilt.0, sa.26, ss.22-28, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Dünya da ve Türkiye de Doğal gaz Piyasasının Ekonomik Analizi

BAYRAÇ H. N.

Dış Ticaret Dergisi, cilt.0, sa.15, ss.1-29, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

KAZAKİSTAN’IN PETROL POLİTİKALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS), ÇEŞME/İZMİR, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.417-432

2019

2019

Kazakistanın Petrol Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik analizi

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS 2019), Çeşme/İZMİR, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.77-78

2019

2019

Econometric Analysis of the Effect of OPEC Oil Policies on Economic Growth

ÇEMREK F. , BAYRAÇ H. N.

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, Kuşadası/AYDIN, 18 - 20 Ekim 2019, ss.63-64

2019

2019

Petrol Şoklarının Türkiye Ekonomisi Dış Ticaret Açığı Üzerindeki Etkisi

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Bolu, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2019, ss.286-296

2018

2018

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Biyoetanol Üretiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, ÜSKÜP, Makedonya, 5 - 08 Eylül 2018, ss.135-147

2018

2018

The Effect of Biodiesel Market and Policies in European Union and Turkey on Economic Growth

ÇEMREK F. , BAYRAÇ H. N.

11.İnternational Statistics Days Conference, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.287

2018

2018

Türkiye’de Biyokütle Enerjisinin Potansiyeli ve Ekonomik Etkileri

ÖZARSLAN B., BAYRAÇ H. N.

1. International Congress on Political, Economics and Financial Analysis 2018 (PEFA’xx 2018), Nazilli-AYDIN, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

2017

2017

AB YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BAYRAÇ H. N. , ÇİLDİR M.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME KONGRESİ (ICMEB17), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

2012

2012

Sürdürülebilir Enerji Politikaları

BAYRAÇ H. N.

3. İzmir Ulusal İktisat Kongresi 29 Şubat-02 Mart 2012, İzmir, Türkiye, 29 Şubat - 02 Mart 2012

2011

2011

AB Uyum Sürecinde Türkiye de Hayvancılık Sektörünün Yapısal Analizi ve Geliştirmeye Yönelik Politialar

BAYRAÇ H. N. , ÇEMREK F.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DİNAMİKLERİ: POLİTİKA ARAYIŞLARI Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi-VII, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2011, ss.1

2011

2011

Küresel Biyoyakıt Politikaları ve Türkiye

BAYRAÇ H. N.

6. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu TMMOB Makine Mühendisleri Odası , MMO Yayını, Kayseri, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2011, cilt.565, ss.182-196

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

2. Bölüm Geleneksel Enerji Piyasaları ve Politikaları

BAYRAÇ H. N.

Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.25-56, 2020

2020

2020

14. Bölüm Enerji Yönetimi

BAYRAÇ H. N. , OKUMUŞOĞLU B.

Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.345-364, 2020

2020

2020

4. Bölüm Elektrik Enerjisi Piyasası ve Politikaları

BAYRAÇ H. N. , KARAKAŞ A. T.

Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.89-114, 2020

2020

2020

13. Bölüm Avrupa Birliği ve Türkiyede Enerji Politikaları

BAYRAÇ H. N.

İşletme ve Finans Yazıları-IV, Dr. Öğr. Üyesi Cem Kartal, Dr. Öğr. Üyesi Melik Kamışlı, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.230-247, 2020

2020

2020

10. Bölüm Enerji Jeopolitiği ve Güvenliği

Bayraç H. N. , Delican D.

Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç,Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.235-264, 2020

2020

2020

11. Bölüm Enerji Kooperatifçiliği

BAYRAÇ H. N. , OKUMUŞOĞLU B.

Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.265-290, 2020

2020

2020

1. Bölüm Enerji Ekonomisine Giriş

BAYRAÇ H. N.

Enerji Ekonomisi ve Politikaları Piyasalar, Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Boyıutlu Analizler, Doç.Dr. Hüseyin Naci Bayraç, Doç.Dr. Fatih Çemrek, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.1-24, 2020

2019

2019

22. Bölüm Cumhuriyetten Avrupa Birliğine Tarımsal Yapı ve İşletmelerde Yaşanan Dönüşümler (3. Bölüm)

BAYRAÇ H. N.

İşletme ve Finans Yazıları-III, Dr. Öğr. Üyesi Melik Kamışlı, Editör, Beta Basım Yayın Dağııtım A.Ş., İstanbul, ss.363-377, 2019

2019

2019

7. Bölüm Avrupa Birliği ve Türkiyede Biyogaz Üretimi ve Politikaları

BAYRAÇ H. N.

İşletme ve Finans Yazıları-III, Dr. Öğr. Üyesi Melik Kamışlı, Editör, Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.111-123, 2019

2014

2014

7. Bölüm Türkiyede Dönemler İtibarıyla Uygulanan Dış Ticaret Politikaları

BAYRAÇ H. N.

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER I II, Prof.Dr. Kerim Özdemir, Doç.Dr.Güven Delice, Editör, Lisans Yayıncılık, ss.187-217, 2014

2013

2013

9. Bölüm Dünya Tarım Politikaları

BAYRAÇ H. N.

TARIM EKONOMİSİ, Doç.Dr. Bahadır Aydın, Doç.Dr. Sadettin Paksoy, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.243-271, 2013

2012

2012

5. Bölüm Sanayileşme Stratejileri ve Dış Ticaret ,

BAYRAÇ H. N.

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER I II, Prof.Dr. Kerim Özdemir, Doç.Dr. Güven Delice, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.145-159, 2012


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2021

2021

Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Davetli Konuşmacı

Sivas-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 4

h-indeksi (WOS): 1