Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Hakkındaki Tutum ve Düşüncelerinin Araştırılması: Eskişehir Örneği

4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.710-721

İş Tatmini ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Uygulama

4. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.722-733

Türkiye’de Hava Yolu İstatistiklerinin Zaman Serileri Analizi İle İncelenmesi

Karadeniz 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 18 December 2022, pp.241-259

Türkiye’deki İllerin Kredi Kullanım Düzeyleri Bakımından İstatistiksel Olarak İncelenmesi

Karadeniz 11. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 17 December 2022, pp.260-274

Hybrid methodology of panel data analysis used on gross domestic product of various countries

8 th International Conference on Advances in Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 May 2022 Sustainable Development

Hybrid Methodology Of Panel Data Analysis Used On Borsa Istanbul Stocks

8 th International Conference on Advances in Statistics, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 May 2022

Panel Data Analysis: An Application to Dow-Jones Stock Market

International Conference on Data Science, MachineLearning and Statistics, Van, Turkey, 26 - 29 June 2019

Türkiye İthalat İhracat Performansının ARIMA ve Yapay Sinir Ağları Yöntemleri ile İncelenmesi

9. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

İşsiz Bireylerin Kredi Kartlarina Yönelik Tutum ve Davranişlarinin Açiklayici ve Doğrulayici Faktör Analizi ile Araştirilmasi

XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Düzeyleri

International Educational Technology Conferences, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007

2006 Dünya Basketbol Şampiyonasının Değerlendirilmesi Ve Türkiye nin Şampiyonadaki Performansı

9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.287-291

Sporcu Seçimine İstatistiksel Yaklaşım Basketbol Örneği

9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 3 - 05 November 2006, pp.1332-1334

Books & Book Chapters

Türkiye'deki İllerin Elektrik Tüketim Verilerinin İstatistiksel Analizi

in: Çok Değişkenli İstatistik Analizi ile Farklı alanlarda Uygulamalar, Köleoğlu Nilay, Çelik Şenol, Çemrek Fatih, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.211-235, 2022

Enerji Modelleri

in: Enerji Ekonomisi ve Politikaları: Piyasalar, Dünya Avrupa Birligi ve Türkiye Boyutlu Analizler, Hüseyin Naci Bayraç-Fatih Çemrek, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.365-404, 2020

OpenOffice Calc Araçlar, Veri, Pencere ve YardımMenüleri

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde OfisUygulamaları-II, Doç.Dr. Saye Nihan ÇABUK, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.73-96, 2017

Veritabanı Kavramı ve Openoffice VeritabanıYazılımı Base

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Ofis Uygulamaları-II, Doç.Dr. Saye Nihan ÇABUK, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Eskişehir, pp.97-115, 2017

Apache Openoffice Base: Tablolar

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Ofis Uygulamaları-II, Doç.Dr. Saye Nihan ÇABUK, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Basımevi, Eskişehir, pp.116-139, 2017

Apache Openoffice Base: Formlar

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Ofis Uygulamaları-II, Doç.Dr. Saye Nihan ÇABUK, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Basımevi, Eskişehir, pp.140-176, 2017

Apache Openoffıce Base: Sorgular ve Raporlar

in: Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Ofis Uygulamaları-II, Doç.Dr. Saye Nihan ÇABUK, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Basımevi, Eskişehir, pp.177-199, 2017

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

16

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals