Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Using categorical data analyses in determination of dust-related occupational diseases in mining

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, vol.27, no.1, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Analyses of non-fatal accidents in an opencast mine by logistic regression model - a case study

INTERNATIONAL JOURNAL OF INJURY CONTROL AND SAFETY PROMOTION, vol.24, no.3, pp.328-337, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Applying Hierarchical Loglinear Models to Nonfatal Underground Coal Mine Accidents for Safety Management

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, vol.20, no.2, pp.239-248, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Determination of noise induced hearing loss in mining: an application of hierarchical loglinear modelling

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.184, no.4, pp.2443-2451, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bir Yeraltı Kömür Ocağında Kullanılan Patlayıcı Maddenin Açığa Çıkardığı Karbonmonoksit Miktarının Ve Havalandırmaya Ayrılması Gereken Sürenin Belirlenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, pp.40-46, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adularya Yeraltı Maden Ocağında Bilgisayar Destekli Havalandırma Tasarımı

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.23-33, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Maden İşyerlerinde Faaliyet Durdurma Nedenlerinin Hiyerarşik Loglineer Analiz İle İncelenmesi- Eskişehir İli Örneği

Bilimsel Madencilik Dergisi, vol.58, no.2, pp.121-130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lojistik Regresyon Analizi ile Bir Yeraltı Metal Madeninde GürültüyeBağlı İşitme Kayıplarının İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.11-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TOTAL PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY ANALYSES OF TURKISH BORON MINING

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.107-116, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

STATISTICAL INVESTIGATION OF THE NOISE LEVELS IN COAL MINING INDUSTRY

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.30-35, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TKİ’xxye bağlı işletmelerde yaralanmalı iş kazalarının analizi

Bilimsel Madencilik Dergisi, vol.49, no.3, pp.3-12, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

TKİ’YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ

Madencilik, vol.49, no.3, pp.3-12, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bor Madeni İşletmeciliğinde Verimlilik ve Karlılık

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.21, no.0, pp.87-102, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altın Maden İşletme Yatırımları Riskliliğinde Fiyat Değişimlerinin Etkileri

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, 2000 (Other Refereed National Journals)

Altın Maden İşletme Yatırımları Riskliliğinde Fiyatların Rassal Değişiminin Etkileri

Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, vol.12, no.1, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

3T Yöntemi İle Bir Mermer Fabrikasında Risk Değerlendirmesi

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019), Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1321-1333

Madencilik Sektöründe Çalışan Kadınların Psikososyal Tehlikelerinin Belirlenmesi: Manyezit Örneği

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019), Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1541-1551

MADENCİLİKTE TOZA BAĞLI MESLEK HASTALIKLARININ AŞAMALI LOGARİTMİK DOĞRUSAL ANALİZ İLE İNCELENMESİ: TKİ HİMMETOĞLU LİNYİT OCAĞI ÖRNEĞİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, 02 November 2017 - 03 January 2018

MADEN SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, 2 - 03 November 2017

BİR TAŞOCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ’NDE GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, 2 - 03 November 2017

Bir TaşOcağı ve Kırma-Eleme Tesisi’nde Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Bulanık Mantık Yöntemi İle Tahmin Edilebilirliği

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.396-411

Maden Mühendisliği Bölümlerinde Çalışan Akademisyenlerin Niceliksel İncelenmesi

I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 October 2017

Bir Yeraltı Kömür Madeni Çalışanlarının Psikososyal Risk Faktörlerinin İstatistiksel Değerlendirmesi

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2017), 11 - 14 April 2017

Yerüstü Kömür Madenlerindeki Gün Kayıplı İş Kazalarının Loglineer Model ve Uyum Analizi ile İncelenmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 22 - 23 October 2015, pp.163-180

Açık İşletme Kömür Madenciliğinde Lojistik Regresyon Analizi ile İş Kazalarının Değerlendirilmesi

19. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.341-352

Açık işletme kömür madenciliğinde iş makineleri ile ilişklili kazaların analizi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 16 - 19 April 2013, pp.1895-1901

Açık İşletme Kömür Madenlerinde İş Makineleri İle İlişkili Kazaların Analizi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2013), Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.1895-1901

Açık işletme kömür madenciliğindeki iş kazalarının risk değerlendirme karar matrisi ile değerlendirilmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2011, Zonguldak, Turkey, 24 - 25 November 2011, pp.155-162

Türkiye Bor Madenciliğinde Verimlilik Analizi

4th International Boron Symposıum, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 November 2009, vol.119, pp.49

Economic Productivity in Turkish Boron Mining

3rd Balkan Mining Congress, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2009

Garp Linyitleri İşletmesinde Gürültü Seviyelerinin İstatistiksel Analizi

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2009, pp.279-283

Books & Book Chapters

Maden İstatistiği

Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak., Eskişehir, 1999

Maden Ekonomisi

Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak., Eskişehir, 1999