Education Information

Education Information

 • 2017 - 2019 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Tobb University Of Economics And Technology, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Davranışsal iktisat bağlamında tüketici davranışlarının incelenmesi: Örnek çıpalama uygulaması Sustainable Development

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)