Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Pedagojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 20 October 2021, pp.49

The Thematic and Methodological Analysis of Postgraduate Theses on WEB 2.0 Technologies

ICOPR 2021-INTERNATIONAL CONGRESS OF PEDAGOGICAL RESEARCH , Düzce, Turkey, 15 - 16 May 2021, pp.51

The effect of teaching methods on student achievement in geography teaching.

2nd International Congress on Geographical Education, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.402-405

Barriers to technology integration according to prospective teachers.

7th International Conference on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.291-292

Determination of science teachers' success in building context-based learning environment.

6th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Valletta, Malta, 16 - 18 September 2019, pp.1

Bağlam Temelli Öğrenme Ortamı Algısı Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

VI. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.349-350

Avrupa Birliği Eğitim Politikalarına Göre Fen Eğitimi ve Türkiye’xxye Yansımaları

III. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 2 - 05 May 2019, pp.51

2018 İlköğretim Programları Perspektifinden Değerlerimiz

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin öğretim elemanlarının görüşlerine göre incelenmesi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

Tutumun Öz-Yeterliğe Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

II. International Social Sciences and Humanities, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.49

A thematic and methodological evaluation of context-based learning approach.

International Science and Tecnology Conference, Berlin, Germany, 17 - 19 July 2017, pp.140

Reasons for undesirable student behaviors

16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017), Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.340-341

Evaluation of teaching technologies and material design course in terms of contribution to technology ıntegration.

16th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017), Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.120-121

An integrated view to technology integration in education

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.344-354

The relationship between academic self-efficacy and teaching self-efficacy of teacher candidates

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.563-564

Öğretmen adaylarının problem çözme yeterliklerinin yordayıcısı olarak bilişüstü farkındalık becerileri

XVIII. International Congress of AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training for Tomorrow, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

The effect of attitude on academic success a meta analysis study

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Ortaokul toplum hizmeti çalışmaları uygulama örnekleri

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

Ortaokul toplum hizmeti çalışmalarına yönelik nitel bir değerlendirme

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

Books & Book Chapters

Toplum merkezli program

in: Eğitim programı modelleri, A. Arı, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.57-92, 2015

Metrics

Publication

40

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

1