Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Örgütsel öğrenme, sonuçları ve İMKB'de bir araştırma

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English