Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Powerful Actor and Hesitant Institutionalization: The State in the History of Turkish Football

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF SPORT, vol.33, no.16, pp.1904-1920, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

DİJİTALLEŞMENİN KARANLIK YÜZÜ GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU: BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEKLEMİ

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, no.5, pp.2851-2862, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yönetsel ve Örgütsel Açıdan Retorik

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.27-39, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmodernism and Complexity: A Paradigmatic Debate in the Context of Organization Theory

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.5, no.1, pp.25-48, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Postmodernizm ve Komplekslik Örgüt Kuramı Bağlamında Paradigmatik Bir Tartışma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.25-48, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bilgiyi Yönetmek Mümkün Mü Eleştirel Yönetim Çalışmaları Çerçevesinde Bilgi Yönetimi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.4, no.3, pp.155-166, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Öğrenme Tanımı Yakın Terimler Arasındaki Kavramsal Ayrımlar ve Davranışsal Yaklaşım

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.11, no.1, pp.151-165, 2009 (Other Refereed National Journals)

How Do Extra Role Behaviors Affect Salespeople s Performance An Empirical Examination

Journal of Transnational Management, vol.13, no.1, pp.58-76, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Örgütsel Öğrenme Değerleri İlişkisi Akademisyenler Üzerinde Görgül Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.373-382, 2007 (Other Refereed National Journals)

Materialistic Attitude as an Antecedent of Organizational Citizenship Behavior

Management Research News, vol.30, no.8, pp.581-596, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Müşteri Değeri Algıları Üzerine Bir Çalışma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.111-130, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’deki örgüt kültürü araştırmaları: 2007-2016 yılları arasında yayımlanmış makaleler örneği

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.106-114

When a New Organizational Form Fails The Case of the Village Institutes in Turkey

12th Workshop on New Institutionalism in Organization Theory, 31 March - 01 April 2016

Excusing Illegitimate Behavior The Match Fixing Scandal in the Turkish Football

11th Workshop on New Institutionalism in Organization Theory, 26 - 27 March 2015

Çevre deki Bilim Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırmaları

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 30 May - 01 June 2013

Çevre”deki bilim: Türkiye deki insan kaynakları yönetimi araştırmaları

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.252-254

Kurumsallaşma ve Öğrenme Kavramsal Bir Tartışma

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Turkey, 2 - 04 May 2013

Örgütsel Öğrenme ve Kurumsal Kuram Kavramsal Bir Tartışma

3. Örgüt Kuramı Çalıştayı, Turkey, 3 - 04 February 2012

Two Continents One Theme Comparing the Perspectives and Research Designs of the UK and US Based TQM Articles

Annual Conference on Innovations in Business and Management, 26 - 27 January 2011

Örgütsel Öğrenme ve Sonuçları İMKB de Görgül Bir Araştırma

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 20 - 22 May 2010

Türk Örgütsel Öğrenme Yazını Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri Örneği

18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 20 - 22 May 2010

İşyeri İzleme Faaliyetlerinin İş Tatmini Stres ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi

7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 30 October - 01 November 2009

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Yöneticiler İçin Ne İfade Ediyor

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 16 - 18 May 2008

Yeni Köye Yeni Adet Yeni Yönetim ve Örgütlenme Anlayışları İçin Bir Örnek

15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2007

How Do Extra-Role Behaviors Affect Salespeople Performance? An Empirical Examination

16th World Business Congress, Maastricht, Netherlands, 4 - 08 July 2007, vol.16, pp.183-185 identifier

Yarının Organizasyonları İçin Bugünden İpuçları

I. Disiplinlerarası Kaos Sempozyumu: “Kaos ve Karmaşık Sistemler” Toplantısı, Turkey, 12 - 13 May 2006

KOBİ lerde Kıyaslama Tekniğinin Pazarlama Stratejilerine Etkileri

2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, Turkey, 2 - 03 December 2005

Postmodernizm ve Komplekslik Örgüt Kuramında Güncel Tartışmalar

4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 15 - 16 September 2005

Komplekslik Yaklaşımı ve Bilgi Yönetimi

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Turkey, 25 - 26 November 2004

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Müşteri Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumuna Etkileri

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Turkey, 4 - 05 December 2003