Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınıf Öğretmen Adaylarının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

2nd International Primary Education Congress (UTEK), Bodrum-Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.690-699

Motivation of Secondary School Students Towards Science Learning: A Mixed Method Study

27th International Conference on Educational Sciences ICES-UEBK 2018, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Investigation of Inquiry Skills of Science Teacher Candidates in Terms of Some Variables

27th International Conference on Educational Sciences ICES-UEBK 2018, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Investigation of Science Teacher Candidates’ Interest in Astronomy

27th International Conference on Educational Sciences ICES-UEBK 2018, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLEREĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 4 - 06 May 2017

Social Studies Teacher Candidates Views on The Nature of Science

International Symposium on Social Studies Education VI” USBES 6, 4 - 06 May 2017

Science Teacher Candidates’s Cognitive Structures Regarding The Concepts of Speed and Velocity: Administration of The Word Association Test

26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Teacher Candidates’s Cognitive Structures Regarding The Concepts of Mass and Weight: Administration of The Word Association Test

26th International Congress on Educational Sciences (ICES/UEBK-2017), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

FEN BİLGİSİ VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEM E YÖNELİK TUTUMLARI

5TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES, 27 - 29 October 2016

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Zihinde Kesme Becerileri

5th World Congress on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016

TÜRKİYE DE FEN ÖĞRETİMİ SORUNLARI

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 14 April 2016

Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi

XIV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 May 2015

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının incelenmesi

6th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), 24 - 26 April 2015

INVESTIGATION OF THE ATTITUDES FOR PHYSICS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

6th International Congress on New Trends in Education, 24 - 26 April 2015

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fiziğe yönelik tutumlarının incelenmesi

6th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), 24 - 26 April 2015

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Plazma Fiziği ve Teknolojileri Dersine Yönelik Görüşleri

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 16 - 18 October 2014

6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Görüşleri

11. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Lise öğrencilerinin nükleer enerji hakkındaki bilgi düzeyleri

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, vol.1, pp.493-497

Knowledge Levels of High School Students About Nuclear Energy

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014

Fen bilgisi öğretmenliği programında yer alan derslerin öğretmen adayları tarafından gereklilik ve işe vurukluk düzeylerinin belirlenmesi

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2014

Bilim Merkezleri ve Eğitim

Uluslararası Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 27 May 2012

Bilim Merkezlerinde Filmlerin Kullanım

Uluslararası Katılımlı Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 27 May 2012

Deposition of ITO thin films by thermionic vacuum arc (TVA) technique

7th nanoscience and nanotechnology conference, Turkey, 27 June - 01 July 2011

Optical properties and surface morphology of B V based glassy thin films

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 September 2010

Pure carbon plasma in TVA and dlc thin films

6th nanoscience and nanotechnology conference, Turkey, 15 - 18 June 2010

RF saçtırma tekniğiyle depolanan SiO2 ince filmler

Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, BODRUM / MUĞLA, Turkey, 24 - 27 September 2009

B2O3 Na2O ZnO V2O5 camsı ince filmlerinin bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi

MYOMAT’xx2009: I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 June 2009

Termiyonik vakum ark (TVA) yöntemiyle elde edilen ZrO2 ince filmlerin bazı özelliklerinin incelenmesi

I. ulusal metal, yarıiletken ve oksit materyallerin üretiminde kullanılan sistemler ve analiz teknikleri kongresi, Turkey, 15 - 16 June 2009

Rf saçtırma yöntemi kullanılarak elde edilen ZnO ince filmlerinin bazı optik özelliklerinin oksijen konsantrasyonuna göre incelenmesi

I. ulusal metal, yarıiletken ve oksit materyallerin üretiminde kullanılan sistemler ve analiz teknikleri kongresi, Turkey, 15 - 16 June 2009

Rf saçtırma yöntemi kullanarak hazırlanan SiO2 ince filmlerinin bazı özelliklerinin incelenmesi

I. ulusal metal, yarıiletken ve oksit materyallerin üretiminde kullanılan sistemler ve analiz teknikleri kongresi, Turkey, 15 - 16 June 2009

Rf saçtırma tekniğiyle üretilen GaAsN ince filmlerin bazı optik özelliklerinin incelenmesi

I. ulusal metal, yarıiletken ve oksit materyallerin üretiminde kullanılan sistemler ve analiz teknikleri kongresi, Turkey, 15 - 16 June 2009

Öğretmen adaylarının kimya laboratuvarı endişeleri

I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007

Investigation of carbon produced by methane pulsed discharge

International Conference on Superlattices, Nano-Structures and Nano-Devices, İstanbul, Turkey, 30 July - 04 August 2006, vol.4, pp.521-522 identifier identifier

Bor Termiyonik Vakum Ark Deşarj’da Gaz Depolama Etkisinin İncelenmesi

I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Turkey, 21 - 23 June 2006, pp.370-376

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

150

Citation (WoS)

223

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

244

H-Index (Scopus)

10

Project

10

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals