Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Value Preferences of University Students as Predictors of Life Goals

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.124, pp.111-125, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of Psychometric Properties among Turkish University Students

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.12, pp.179-198, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Adaptation of the Body Image Coping Strategies Inventory to Turkish: a validity and reliability study

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.12, pp.121-129, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Turkish Adaptation of Brief Fear of Negative Evaluation Scale: The Validity and Reliability Study

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.35, no.156, pp.205-216, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Modelling The Happiness Classification Of Addicted, Addiction Risk, Threshold And Non-Addicted Groups On Internet Usage

Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), vol.6, no.1, pp.45-55, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gratitude Forgiveness and Humility as Predictors of Subjective Well Being among University Students

International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, no.1, pp.38-47, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Role of Self Esteem Psychological Well Being Emotional Self Efficacy and Affect Balance on Happiness A Path Model

European Scientific Journal, vol.9, no.20, pp.31-42, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilişsel Esnekliğin Değerlendirilmesi Bilişsel Esneklik Envanteri Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları (Assessment of Cognitive Flexibility Reliability Andvalidity Studies of Turkish Version of the Cognitive Flexibility Inventory)

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi/Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, vol.46, no.1, pp.143-161, 2013 (Other Refereed National Journals)

Emotional Self Efficacy Emotional Empathy and Emotional Approach Coping as Sources of Happiness

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.8, no.2, pp.247-256, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özeleştiri ve Mutluluk (Self-Criticism and Happiness)

Kastamonu Eğitim Dergisi/Kastamonu Education Journal, vol.21, no.1, pp.391-400, 2013 (Other Refereed National Journals)

Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak İyimserlik (İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi/Examination of the Effect of Optimism on Happiness and Life Satisfaction)

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Mersin University Journal of the Faculty of Education, vol.8, no.3, pp.63-69, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öznel İyi Oluş(Interpersonal Styles and Subjective Well-Being)

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi/The Journal of Turkish Educational Sciences, vol.10, no.3, pp.585-601, 2012 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Sosyal Zeka

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.4, pp.236-248, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Sosyal Fobi Doğası Bir Gözden Geçirme

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), vol.17, no.4, pp.425-438, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dİvorce Counseling

21th International Psychological Counseling and Guidance Congress, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.135-142

Boşanma Danışmanlığı

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Uyumsuz Şemaların Bazı Psikolojik Kuramlar Açısından İncelenmesi: Bir Gözden Geçirme

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Benlik Sunumu Taktikleri Ölçeğinin Türkçede Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarının Yürütülmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018, pp.717-718

Yaşam Doyumu ve Mutluluk Arasındaki İlişkide Duygu Düzenlemenin Rolü

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018, pp.725-726

Evaluation of Altruism and Examination of Its Relationship with Subjective Well-being

3rd International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All - ICLEL2017, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.205

Üniversite Öğrencilerinin Değer Tercihlerinin Yaşam Amaçları Üzerindeki Yordayıcı Rolü

2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education (Icoine), Girne, Cyprus (Kktc), 30 January - 01 February 2013

Meaning in Life and Subjective Well Being Among Turkish University Students

Procedia - Social and Behavioral Sciences /3rd. International Conference on New Horizons in Education - INTE 2012, Praha, Czech Republic, 5 - 07 June 2012, vol.55, pp.612-617

Examining Predictive Role of Psychological Need Satisfaction on Happiness in Terms of Self Determination Theory

Procedia - Social and Behavioral Sciences /3rd. International Conference on New Horizons in Education - INTE 2012, Prag, 5 - 07 June 2012, vol.861, pp.55

The Interpersonal Styles as Predictors of Subjective Well being

6th European Conference on Positive Psychology (ECPP)., Moskva, Russia, 26 - 29 June 2012

The Effects of Altruism on Subjective Well Being Can Altruism Predict Happiness

6th European Conference on Positive Psychology (ECPP)., Moskva, Russia, 26 - 29 June 2012

Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak İyimserlik

New Trends (Horizions) on Global Education Conference GEC’11, Girne, Cyprus (Kktc), 25 - 27 November 2011, pp.693

Özeleştiri ve Mutluluk

New Trends (Horizons) on Global Education Conference GEC’11, Girne, Cyprus (Kktc), 25 - 27 November 2011, pp.696

Kişilerarası Psikoterapinin Dünü Bugünü ve Yarını XI Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Kişilerarası Psikoterapinin Dünü, Bugünü veYarını. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011, pp.192-193

Interpersonal Cognitive Distortions and Emotional Eating Syndrome

7th International Congress of Cognitive Psychotherapy: Clinical Science., İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2011, pp.56

Beden İmajı Tehditleri ve Zorluklarıyla Mücadele Etme Beden İmajı Başetme Stratejileri Envanterinin Uyarlanması

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 2. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.59

Görünüş Şemaları Ölçeği nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı Geçerlik ve Güvenirliği

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 2. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2009, pp.58

Toronto Empati Ölçeği Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.184

Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı ve Stresle Başaçıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi

4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2009, vol.1, pp.260-269

Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve İyimserlikle İlişkisi

4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2009, vol.1, pp.209-218

Mükemmeliyetçilik

15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.558

İnsan İlişkilerine Kapsamlı Bir Bakış Sosyal Zeka

15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.547

APS Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006

Dimensions of Perfectionism Associations With Psychological Symptoms

27th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Creteil, France, 13 - 15 July 2006

Psikolojik Yansımalarıyla Çalışan Kadın ve Değişen Roller

Icwor 2015, Sakarya, Turkey, 11 - 13 December 2015, pp.25-26

Books & Book Chapters

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Sosyal Anksiyete, Reddedilme Duyarlılığı ve Kişilerarası DuyarlılıkÜzerine Etkisi

in: Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları IV, Prof. Dr. Alim Kaya - Prof. Dr. Serdar Erkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-74, 2015