Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Okul Psikolojik Danışmanlarının Öğrencilerin Problem Davranışlarına ve Uygulamalı Davranış Analizine İlişkin Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1808-1838, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bir özel eğitim anaokulunda tersine kaynaştırma uygulamasının incelenmesi

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy, vol.6, no.22, pp.30-48, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of doctoral dissertations in special education in Turkey

Elementary Education Online, vol.19, no.2, pp.923-931, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Değerlendirme Süreci

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.6, pp.2729-2746, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Özel Eğitimde ve Genel Eğitimde Ödül Kullanımı: Odak Grup Görüşmeleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.1, pp.29-37, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel eğitim bölümü öğrencilerinin Türkçe kullanım hataları: cümleye küçük harfle başlayan öğretmen olur mu?

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.85-96, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaynaştırma yoluyla eğitimde öğrenci başarısı: okul müdürleriyle bir odak grup görüşmesi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.90-115, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’deki üniversitelerin özel eğitim bölümlerine genel bir bakış.

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, no.7, pp.298-315, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Classroom Management and Student Achievement A Study on Five Elementary Classrooms

Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol.7, no.1, pp.155-183, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf sorunlarına eylem araştırmasıyla çözüm arayışı

İlköğretim Online (elektronik), vol.16, no.1, pp.78-88, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Özel Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi

İlköğretim Online (elektronik), vol.15, no.4, pp.1076-1089, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaynaştırma sınıflarındaki öğrencilerin derse katılım ve problem davranışlarının incelenmesi

Kesit Akademi Dergisi, vol.2, no.3, pp.42-56, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Individuals with mental retardation from the perspective of Turkish people

Educational Research and Reviews, vol.10, no.8, pp.1219-1226, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmayla İlgili Olaylara Bakışı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.19-33, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Sınıf Yönetimi Kitaplarında Yetersizliği Olan Öğrencilere Bakış

İlköğretim Online, vol.13, no.1, pp.155-168, 2014 (Other Refereed National Journals)

Examining Approval and Disapproval Behaviors of Teachers Working in Inclusive Classrooms

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.7, no.1, pp.33-48, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

THE EFFECT OF PREVENTIVE CLASSROOM MANAGEMENT TRAINING PROGRAM ON APPROVAL AND DISAPPROVAL BEHAVIORS OF TEACHERS

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.5, no.1, pp.153-166, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, no.3, pp.691-708, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİR ÖZEL EĞİTİM ANAOKULUNDA TERSİNE KAYNAŞTIRMA UYGULAMASININ İNCELENMESİ

29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kuşadası, Turkey, 6 - 09 November 2019

İşitme Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.371

Türkiye’xxde özel eğitim alanında yapılmış doktora çalışmalarının incelenmesi

2. International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018

Öğretmenlerin Sosyal Beceri Öğretimine Yönelik Bilgi Düzeyleri ile Öğrencilerin Sosyal Becerileri Arasındaki İlişki

International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016

Kaynaştırma Yoluyla Eğitimde Öğrenci Başarısı Okul Müdürleriyle Bir Odak Grup Görüşmesi

3.International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Kaynaştırma Sınıflarında Sınıf Yönetimi ve Öğrenci Başarısı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey, 25 - 27 September 2014

Comparison of the views of intellectual disability education teacher candidates towards inclusion

ISEI Regional Conference: Early Intervention to Promote Child Development and Mental Health: From Institutional Care to Family Environment, St. Petersburg, Russia, 01 July 2013 - 03 April 2014

Toplumun Bakış Açısından Zihin Engelliler

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Özel Eğitim Anaokullarında Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programı nın Değerlendirilmesi

23. Ulusal Özel Eğitim kongresi, Bolu, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Sınıf Sorunlarına Eylem Araştırmasıyla Çözüm Arayışı

23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Views of teacher candidates towards inclusion

5th International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013

Examining classroom management textbooks published in Turkey in terms of addressing individuals with disabilities

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.906-910 identifier

Kaynaştırma sınıflarının özellikleri

22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 12 October 2012

Assessing Proactive Classroom Management Behaviors of the Teachers of the Inclusive Classrooms

The Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children Conference, The 31st Annual Conference, Dallas, United States Of America, 5 - 08 November 2008

Books & Book Chapters

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim

in: Tüm Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitime Giriş, Doç. Dr. Asım Arı Yrd. Doç. Dr. Mine Sönmez KARTAL, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.17-37, 2017