Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Genç hasta yüksek NIH skoru, zayıf kollateral; girişim yapmalı mıyım ?

58.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 November 2022

Actilyse alternatifi tenekteplaz kullanımı

Uluslararası 6. Türkiye İnme Akademisi, 06 October 2022

Nörolojik Yoğun Bakım Sonrası (Servis&Taburculuk) Nütrisyon Desteği ve Değerlendirmesi

International Autumn School of Clinical Nutrition Baku Symposium, Baku, Azerbaijan, 29 September - 01 October 2022

NIHSS Düşük Serebral Ana Damar Oklüzyonlarında Ne Yapmalıyım?

IV. Girişimsel Nöroloji Eğitim Toplantısı, 20 May 2022

Post-operative care after mechanical thrombectomy.

Acute Stroke Endovascular Treatment Course 2022, 25 - 27 February 2022

Does COVID-19 Vaccine Cause Acute Stroke?

7th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 17th Turkish Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 25 November 2021, pp.501-502 Creative Commons License Sustainable Development

Acute stroke endovascular treatment (case based presentations)

MENA - SINO 2021, 6th Annual Meeting, 22 October 2021

Arteriyel kateterizasyon ve invazif kan basıncı izlemi

9.Nörolojik yoğun bakım sempozyumu, 21 - 23 May 2021

A RARE SYMPTOM IN CAROTID STENOSIS: LIMB-SHAKING SYNDROME

ADVANCED STROKE AND PERİPHERAL İNTERVENTİONS COURSE (ASPIC) 2021, Turkey, 26 January 2021

MİNÖR İNME HASTALARINDA (NIHSS5)TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMİMİZ

4.İnme Akademisi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.26, pp.26-27

Genetic variants associated with atrial fibrillation n Turkish patients

36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 3 - 06 December 2020

Genetic variants associated with atrial fibrillation in Turkish patients

36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardyoloji Kongresi, 3 - 06 December 2020

COVID Sürecinde Kardiyopulmoner Resüsistasyon AlgoritmalarındaNeler Değişti?

56.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 November - 02 December 2020

Uyanma İnmelerinde ve 6 Saat Sonrası İnmelerde Trombektomi için VakaSeçimi

56.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 November - 02 December 2020

Preliminary experience with a new generation Vesalio stent (Turkish Interventional Neurology Database) 00648/4219 E poster

The Joint European Stroke Organisation and World Stroke Organization Conference (ESO-WSO 2020), ONLINE, Switzerland, 7 - 09 November 2020

Akathisia in Parkinson’s Disease

4rd International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Turkey, 22 - 23 August 2020, pp.225-234

Ön Sistem İnmelerinde Mekanik Trombektomi

15.Uludağ Nöroloji Kongresi, Turkey, 12 - 15 March 2020

Case Selection For Thrombectomy After Six Hours and Wake Up Strokes

Advanced Stroke and Peripheral Interventions Course, 21 - 23 February 2020

Gebe ve majör damar oklüzyonlu bir vakada endovasküler müdahele

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 15 - 21 November 2019

Hipoksemik Solunum Yetmezliği Yönetimi

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 15 - 21 November 2019

NUTRITION STRATEGIES IN PATIENTS WITH PRESSURE SORES

3rd Stroke Academy of Turkey Special Issue, Turkey, 3 - 06 October 2019, vol.25, pp.68-70

Vasküler Malformasyon İlişkili Kanamalar

Vasküler Malformasyon İlişkili Kanamalar, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.25

KORTİKAL SUBARAKNOİD KANAMANIN NADİR BİRNEDENİ

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı, Turkey, 26 - 28 April 2019

TEKRARLAYAN AKUT İSKEMİK İNME NEDENİYLEİKİNCİ KEZ MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULANANOLGU SUNUMU

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı), Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.25

TROMBOLİTİK TEDAVİ SONRASI KLİNİKKÖTÜLEŞME: OLGU SUNUMU

(Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı, Turkey, 26 - 28 April 2019

Akut Iskemik Inmenin Endovasküler Tedavisi VeSerebral Kollateral Dolasım

Advanced Peripheral Interventions CourseAcute Stroke Intervention Course, Turkey, 21 - 23 February 2019

Akut MCA Proksimal Oklüzyonlu Vakada Farklı Bir Aspirasyon Tekniği

54.Uulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 30 November - 06 December 2018

SİGARA-TROMBOLİZİS PARADOKSU

VIII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2018, vol.24

Prevalence of restless legs syndrome in Ankara, Turkey

16th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, 17 June 2012

Books & Book Chapters

Postoperatif ve Girişimsel Nöroloji Sonrası Bakım

in: NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM TEMEL KİTABI, Prof. Dr Hadiye Şirin Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Editor, Bayçınar tıbbi yayıncılık, Ankara, pp.179-188, 2022 Creative Commons License

COVID-19 ve Serebrovasküler Hastalıklar

in: Tüm yönleriyle COVID-19, Prof.Dr. Ali Arslantaş,Prof.Dr. Nurdan Acar, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.435-442, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Acil İnme Yönetimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2020

Imaging in acute ischemic stroke: Cerebral CT and CT angiography, Imaging in acute ischemic stroke: Ultrasound

in: ACİL iNME YÖNETİMİ, Doç.Dr.Engin Özakın,Prof.Dr.Atilla Özcan Özdemir,Dr.Öğr.Üy.Özlem Aykaç, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları , Eskişehir, pp.45-50, 2020 Creative Commons License

Postoperatif Yoğun Bakımda aritmiler

in: Postoperatif Dönemde Yoğun Bakım Uygulamaları, Prof.Dr.Birgül Büyükkıdan Yelken, Editor, Eskişehir Osmangazi Yayınları No:310, Eskişehir, pp.153-167, 2020

BÖLÜM 7 AKUT İSKEMİK İNMEDE GÖRÜNTÜLEME ULTRASON GÖRÜNTÜLEMESİ

in: ACİL İNME YÖNETİMİ, Doç. Dr. Engin ÖZAKINProf.Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİRDr. Öğr. Üyesi Özlem AYKAÇ, Editor, ESOGÜ Yayınları No: 352, Eskişehir, pp.61-72, 2020

Ekstrakraniyal damar hastalığı:Doğal seyir ve tıbbi tedavi

in: DAMAR, A.Polat, H. Akay, C. Köksal, A, Bozkurt, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, Eskişehir, pp.443-449, 2020

BÖLÜM 6 AKUT İSKEMİK İNMEDE GÖRÜNTÜLEME: SEREBRAL MRG

in: ACİL İİNME YÖNETİMİ, Doç. Dr. Engin ÖZAKIN, Prof.Dr. Atilla Özcan ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYKAÇ, Editor, ESOGÜ Yayınları No: 352, Eskişehir, pp.51-60, 2020

SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI

in: YOĞUN BAKIMDA SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ, PROF.DR.BİRGÜL YELKEN, Editor, Gece kitaplığı, Eskişehir, pp.41-50, 2020

Arrhythmias in Postoperative Intensive Care

in: Intensive Care Practices in the Postoperative Period, Prof.Dr.Birgül Büyükkıdan Yelken, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları , Eskişehir, pp.153-166, 2019 Creative Commons License

Cerebrovascular Diseases in Pregnancy

in: MANAGEMENT OF GYNECOLOGICAL AND OBSTETRIC DISEASES IN THE EMERGENCY DEPARTMENT, PROF. DR. M. EVVAH KARAKILIÇ, Editor, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.103-116, 2019 Creative Commons License

KILAVUZLARDA NET OLMAYAN VAKALARDA AKUT İSKEMİK İNME ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ (DİSEKSİYON, M2 OKLÜZYONLARI, DÜŞÜK NIHSS, DÜŞÜK ASPECT)

in: Akut İskemik İnmede Endovasküler Revaskülarizasyon, Prof. Dr. Hikmet AKGÜL, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, pp.19-25, 2019

Metrics

Publication

191

Citation (WoS)

170

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

145

H-Index (Scopus)

6

Project

3

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals