Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Sınıf Öğretmenliği (Dr), Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Sınıf Öğretmenliği (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  Ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerini karşılama düzeyleri

  Eskisehir Osmangazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English