Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizinin depresyon anksiyete ve stres ölçeğine uygulanması

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.13, no.26, pp.241-259, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Servqual yöntemi ve bir hizmet işletmesinde uygulaması

Dumlupınar üniversitesi sosyal bilimler dergisi, pp.253-266, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmenlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.10, no.23, pp.157-171, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Doğrulayıcı faktör analizi ve schutte duygusal zeka ölçeğine uygulaması

Sakarya University Journal of Education, vol.25, pp.86-103, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi bir uygulama

Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi, vol.8, no.16, pp.59-74, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Servqual Yöntemiyle Yurt İşletmesinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

International Journal of Engineering Research and Development, vol.3, no.1, pp.38-49, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketicilerin ürün tercihi: Cep telefonu tercihi örneği

Zonguldak karaelmas üniversitesi sosyal bilimler dergisi, vol.7, no.13, pp.265-287, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kasko sigortası tercihinin konjoint analizi ile incelenmesi

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.12, no.1, pp.107-121, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşmesinde Spora Katılımın Değerlendirilmesi

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.192-203, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

BELEDİYELERDE HİZMET KALİTESİNİN SERVQUAL ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ ESKİŞEHİR BELEDİYELERİNDE BİR UYGULAMA

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.59-76, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

A Study on Classifying Parenting Styles thorough Discriminant Analysis

EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA, vol.5, no.2, pp.195-209, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketici Memnuniyeti Analizi ve Gıda (Fast-food) Sektöründe Bir Uygulama

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.59-84, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Uygunluk Analizi İle İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.207-224, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Servqual Yöntemiyle Yükseköğrenimde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.299-316, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Üç Yönlü Log Lineer Modeller İle Üniversite Öğrencilerinin Sigara Alkol Ve Nargile İçme Nedenlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.225-250, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

İllerin sosyo ekonomik düzeylerine göre gruplanmasında farklı yaklaşımlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.77-100, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Güvenilirlik Çözümlemesi, Temel Bileşenler ve Faktör Çözümlemesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji (Online), no.4, pp.211, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EBELİK AİDİYET ÖLÇEĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

1. Uluslararası Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi, 7 - 09 November 2018

The Study Using Logistic Regression Analysis on Smoking Behavior of University Students

16. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞ. VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 7 - 12 May 2015, pp.334-339

Consumer viewpoints toward mobile marketing applications in Eskişehir

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve istatistik Sempozyumu, 7 - 12 May 2015

The study using lojistic regression analysis on smoking behavior of university students

Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve istatistik Sempozyumu, 7 - 12 May 2015

Eskişehir deki Kadınların Sigara İçme Davranışlarının Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi

2. KADIN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 May 2011, pp.154-158 Sustainable Development

Avrupa Birliğine Üye Ülkeler İle Türkiye nin Karşılaştırılması

7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2005, pp.1-14