Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üç yaşındaki erkek çocukta povidona bağlı anafilaksi

Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 27 April 2023

Çocuklarda beta-laktam provokasyon testlerinin negatif prediktif değeri

Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 27 April 2023

İntranazal, İnhale, Topikal ve Sistemik Kortikosteroidler, Ne zaman Endokrin Görüşü Alınmalı?

Uluslararası Katılımlı 17. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, 27 April 2023

Beta Laktam Alerjisinde Alternatif İlaç Sefuroksimin Negatif Prediktif Değeri

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 October 2022

Atopik Dermatit Tanılı Hastalarda Nötrofil Değerlerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 October 2022

Deri yama testi uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 16. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 October 2022

İmmün sistemin Hipereozinofilik Hastalıkları

4. Genç Pediatrik Alerjistler Sempozyumu, Adana, Turkey, 19 May 2022

Ağır atopik dermatit

26.Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2019

Anafilakside endotip, fenotip ve biyobelirteçler

2. Uluslararası katılımlı genç pediatrik alerjistler ile alerjide yenilikler sempozyumu, 13 - 14 September 2019

Çocuk yaş grubunda penisilin hipersensitivitesi sıklığı

Genç alerjistler ile alerjideki yenilikler sempozyumu, 14 - 15 September 2018

Besin Alerjili tanılı hastalarda tolerans gelişimi ve toleransa etki eden faktörler

24. Ulusal Allerji ve klinik immünoloji kongresi Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

Use of Subcutaneos immunuglobulin in immune deficiencies

European Society for immunodeficiencies, 11 - 14 September 2017

Use of subcutaneous ımmunoglobulin in immune deficiencies

2017 Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, İSKOÇYA, 11 - 14 September 2017

Traditional and complementary therapy use in childhood asthma

5 th Conference of the Association of general practise/family medicine, Budva, Montenegro, 25 - 28 August 2017

Traditional and Complementary Therapy Use in Childhood

5. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe (AGPFMSEE), Budva, Montenegro, 25 - 28 May 2017

TAR Sendromlu Yenidoğan: Olgu Sunumu

11. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 07 May 2017, pp.190

Adölesan dönemde retrofaringeal abse ile gelen yaygın değişken immün yetmezlik

23. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 8 - 12 October 2016

Lane-Hamilton syndrome without anemia in a boy.

2016 European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) congress, 11 - 15 June 2016

Effects of montelukast sodium on urine density in asthmatic children.

2016 European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) congress, 11 - 15 June 2016

Anaphylaxis on skin exposure to grass pollen in an adolescent boy

2016 European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) congress, 11 - 15 June 2016

Oldukça Nadir Görülen Bir Olgu Olması Nedeniyle LaneHamilton Sendromu

12. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, vol.13

Hand-food-mouth disease in an adolescent.

2015 European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) congress, 6 - 10 June 2015

Acute generalized exanthematous pustulosis induced by phenytoin use

2015 European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) congress, Spain, 06 June 2015

Hipereozinofilik sendromlu bir süt çocuğu.

9. Ulusal Çocuk Allerji ve Astım Kongresi ., Turkey, 23 - 26 April 2014

Books & Book Chapters

Temel Kavramlar ve Tarihçe

in: Pediatride intravenöz immünglobülin kullanımı , Özge Aydemir,Koray Harmancı, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.3-8, 2023 Creative Commons License

Anamnez ve Fizik Muayene

in: Alerji ve İmmunoloji Hastalıkları Güncel Tanı ve Tedavi, Doç. Dr. Ayşe Baççıoğlu, Prof. Dr. A. Füsun Kalpaklıoğlu, Editor, EMA tıp Kitabevi, Ankara, pp.3-7, 2022

Polen Alerjisi ve Alerjen İmmünoterapi

in: Alerjen İmmünoterapi, ESEN DEMİR, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.58-61, 2021

Tekrarlayan Hışıltı ve Astımda Solunum Yolu Virüslerinin Rolü , Neden mi ?Sonuç mu?

in: Okul Öncesi Çocuklarda Hışıltı ve Astım , Nermin Güler, Editor, EMA TIP, İstanbul, pp.153-157, 2020

Antikolinerjikler

in: Çocukluk Çağında alerji, astım, immünoloji , Bülent Enis Şekerel, Editor, Ada, Ankara, pp.813-817, 2015

Astım tedavisinde glukokortikoidler

in: Çocukluk Çağında Astım, Nermin Güler, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.286-290, 2015

Ev Dışı Aeroalerjenler

in: Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmunoloji, Şekerel B.E, Editor, adabasınyayın, Ankara, pp.299-302, 2015

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

27

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

38

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals