Prof. ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Nöroloji A.D.


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Neurology


Names in Publications: Ozdemir O., Ozdemir Atilla Ozcan, Atilla Ozcan Ozdemir

Metrics

Publication

300

Citation (WoS)

600

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

651

H-Index (Scopus)

15

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof Dr Atilla Özcan Özdemir, 2002 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalın'da Nöroloji Uzmanı oldu. Asistanlığının son senesinde Kanada University of Toronto Sunybrook Hastanesi İnme Merkezin'de çalıştı. 2004-2007 yılları arasında Kanada University of Western Ontario Clinical Neuroscience Bölümün'de Klinik Beyin Damar Hastalıkları Yan Dal eğitimini tamamladı. Aynı yerde Nörolojik Yoğun Bakım ve Nöroradyoloji alanında çalıştı. Stuttgart Almanya'da Girişimsel Nöroradyoloji Bölümün'de gözlemci olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Uzmanlığı, Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Sertifikası mevcuttur. Dr Özdemir Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu Başkanlığı, Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıları Çalışma Grubu Başkanlığı yapmıştır. 2019 yılında Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı olan Özdemir , 2021 Mart ayında Türk Beyin Damar Hastalıkları Başkanı seçilmiştir. Dr Özdemir Middle East North Africa Neurointerventional Surgery Derneği Executive Board üyesidir. Dr Özdemir Avrupa Strok Organizasyonu Fellow poziyonunda görev yapmaktadır. Society of Interventional Neurology 2020 Mechanical Thrombectomy Projesi Türkiye temsilcisi, Avrupa İnme Akademisi Stroke Task Force Türkiye Temsilcisi olarak görev yapmakatdir. Eskişehir İnme Merkezi resmi sorumlusu olan Özdemir, Nörolojik Yoğun Bakım ve Girişimsel Nöroloji eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 

Education Information

2010 - Continues

2010 - Continues

Post Doctorate of Medicine

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Post Doctorate

The University of Western Ontario, Medical Sciences, Neurological Sciences-Clinical Cerebrovascular Disease Fellowship, Canada

1998 - 2002

1998 - 2002

Expertise In Medicine

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm, Turkey

1992 - 1998

1992 - 1998

Undergraduate

Gazi University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Interventional Neuroangiography

Health&Medicine

Türk Nöroloji Derneği

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Neurology

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

2010 - 2015

2010 - 2015

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2014

2014

Beyin Ölümü Kılavuzu

ARSAVA E. M., DEMİRKAYA Ş., DORA B., GİRAY S., GÖKÇE M., GÜLER A., et al.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ , vol.20, no.3, pp.101-104, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Akut tandem baziller arter oklüzyonunda mekanik trombektomi sonuçları

DOĞAN B., GER F., AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

International 6th Turkish Stroke Academy and Practical Courses Special Issue, 06 October 2022, vol.28, pp.26

2022

2022

Sonographic Measurement of the IVC as a Predictor of Mortality in Acute Ischemic Stroke Patients

ERCAN V., ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö., AYKAÇ Ö., KARAKILIÇ M. E., ACAR N., et al.

XIth Mediterranean Emergency Medicine Congress, ST JULIAN'S, Malta, 21 - 24 September 2022

2021

2021

Mekanik trombektomi uygulanan posterior sistem inmelerinde iyi sonlanım belirteçleri

Ger Akarsu F., Sezer Eryıldız e., Mehdiyev Z., AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

5.Türkiye İnme Akademisi ve uygulamalı kurslar, Turkey, 17 December 2021, vol.27, pp.29-30

2021

2021

WAS DSA FORGOTTEN IN THE DIAGNOSIS OF BRAIN DEATH?

ALTUNTAŞ KAYA F., AYKAÇ Ö., YELKEN B., ÖZDEMİR A. Ö.

23. INTERNATİONAL INTENSİVE CARE E-SYMPOSİUM, 19 May 2021

2021

2021

A RARE SYMPTOM IN CAROTID STENOSIS: LIMB-SHAKING SYNDROME

ALTUNTAŞ KAYA F., AYKAÇ Ö., UYSAL KOCABAŞ Z., ÖZDEMİR A. Ö.

ADVANCED STROKE AND PERİPHERAL İNTERVENTİONS COURSE (ASPIC) 2021, Turkey, 26 January 2021

2020

2020

SKALPTE NADİR GÖRÜLEN BİR VASKÜLERMALFORMASYON

YEŞİLKAYA M., AYKAÇ Ö., ÖZKARA E., ÖZDEMİR A. Ö., ERTEN M.

4th Stroke Academy of Turkey, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.26

2020

2020

İSKEMİK İNME SONRASI GELİŞEN HOLMES TREMORUOLGUSU

ÇAĞLAR H., AYKAÇ Ö., DURMAZ ÇELİK F. N., ÖZKAN S., ÖZDEMİR A. Ö.

4th Stroke Academy of Turkey Special Issue, 18 - 20 December 2020, vol.26

2020

2020

MİNÖR İNME HASTALARINDA (NIHSS5)TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMİMİZ

Memmedova F., Aykaç Ö., Özdemir A. Ö.

4.İnme Akademisi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.26, pp.26-27

2020

2020

NADİR İZLENEN BERNASCONİ-CASSİNARİ ARTERİ

ALTUNTAŞ KAYA F., AYKAÇ Ö., UYSAL KOCABAŞ Z., ACAR B. A., ÖZDEMİR A. Ö.

56.Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2020

2020

2020

Preliminary experience with a new generation Vesalio stent (Turkish Interventional Neurology Database) 00648/4219 E poster

ÖZDEMİR A. Ö., AKPINAR Ç. K., AYKAÇ Ö., ACAR B. A., İNANÇ Y., UYSAL KOCABAŞ Z., et al.

The Joint European Stroke Organisation and World Stroke Organization Conference (ESO-WSO 2020), ONLINE, Switzerland, 7 - 09 November 2020

2020

2020

Contrast Induced Nephropathy in Acute Stroke Patients Underwent Multimodal CTAngiogram and Endovascular Treatment

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö., ERYILDIZ E., BALOĞLU KAYA F., ACAR N., KARAKILIÇ M. E.

The Joint European Stroke Organisation and World Stroke Organization Conference (ESO-WSO 2020), Switzerland, 07 November 2020, vol.15, pp.458

2019

2019

Pathological Yawning In Patients With Acute Middle Cerebral Artery Infarction: Prognostic Significance And Association With The Infarct Location

AKSOY GÜNDOĞDU A., ÖZDEMİR A. Ö., ÖZKAN S.

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.187-195

2019

2019

KORTİKAL SUBARAKNOİD KANAMANIN NADİR BİRNEDENİ

ALTUNTAŞ KAYA F., AYKAÇ Ö., UYSAL KOCABAŞ Z., ACAR B. A., MİLANLIOĞLU A., ERTEN M., et al.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı, Turkey, 26 - 28 April 2019

2019

2019

TEKRARLAYAN AKUT İSKEMİK İNME NEDENİYLEİKİNCİ KEZ MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULANANOLGU SUNUMU

UYSAL KOCABAŞ Z., AYKAÇ Ö., BAYDEMİR R., ÖZDEMİR A. Ö.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı), Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.25

2019

2019

TROMBOLİTİK TEDAVİ SONRASI KLİNİKKÖTÜLEŞME: OLGU SUNUMU

BOSTAN S., AYKAÇ Ö., UYSAL KOCABAŞ Z., ÖZDEMİR A. Ö.

(Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı, Turkey, 26 - 28 April 2019

2019

2019

Akut Iskemik Inmenin Endovasküler Tedavisi VeSerebral Kollateral Dolasım

BAYDEMİR R., AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

Advanced Peripheral Interventions CourseAcute Stroke Intervention Course, Turkey, 21 - 23 February 2019

2018

2018

HİV İLİŞKİLİ REKÜRREN İNME

ALTUNTAŞ KAYA F., AYKAÇ Ö., SEZER ERYILDIZ E., UYSAL KOCABAŞ Z., BAYDEMİR R., MİLANLIOĞLU A., et al.

54.Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 30 November - 06 December 2018 Sustainable Development

2018

2018

Naegleria fowleri: a rarely seen cause of encephalitis

KUAS Ç., KARAKILIÇ M. E., ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö., ACAR N.

6. Avrasya ve 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

2018

2018

TANDEM OKLÜZYONDA BAŞARILI BİRTROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMİ

SEZER ERYILDIZ E., AYKAÇ Ö., UYSAL KOCABAŞ Z., ÖZDEMİR A. Ö.

VIII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2018, vol.24

2018

2018

SİGARA-TROMBOLİZİS PARADOKSU

SEZER ERYILDIZ E., UYSAL KOCABAŞ Z., AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

VIII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2018, vol.24

2014

2014

Çift balon oklüzyon ile kapatılan dev internal karotis arter anevrizması, olgu sunumu

ÖZKARA E., BAŞ D. F., ÖZBEK Z., ERMAN İ., TOPÇU U., ÖZDEMİR A. Ö., et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Turkey, 04 April 2014 - 08 April 2018

2017

2017

Asymptomatic carotid stenosis

ÖZDEMİR A. Ö.

CAST, 22 - 23 October 2017

2017

2017

Koroidal Segment Anevrizmalarının Tedavisinde Akım Yönlendiriciler

ÖZKARA E., ÖZDEMİR A. Ö., ÖZBEK Z., ATASOY M. A.

Türk Nöröşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2017, vol.27, pp.90

2016

2016

İntravenöz Trombolitik Tedaviye Yanıt Vermeyen Genç Hastanın Trombektomi İle Tedavisi

ÖZDEMİR A. Ö., HAKİ C., BAŞ D. F., SEFEROĞLU M., GÜNEŞ A., Özyurtlu D.

52.Ulusal Nöroloji Kongresi 25 Kasım-1 Aralık 2016, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2016

2016

2016

A patient admitted to the emergency service with seizure history: posterior reversible encephalopathy syndrome.

ÇANAKÇI M. E., ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö., GÜNER N. G., ACAR N., BALOĞLU KAYA F.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

THE RELATIONSHIP OF VENOUS BLOOD LACTATE LEVELS WITH THE CLINICAL PROCESS IN ISCHEMIC AND HEMORRHAGIC STROKE PATIENTS: A ONE YEAR PROSPECTIVE ANALYSIS

ÇAĞLAYAN T., ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö., ÇANAKÇI M. E., ACAR N., BALOĞLU KAYA F., et al.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016, pp.144

2016

2016

Acute stroke intervention

ÖZDEMİR A. Ö.

EuroPCR-Paris-2016, 17 - 20 May 2016

2016

2016

Akut iskemik inme hastalarının yönetiminde kalite, teknoloji ve paydaşların işbirliği

ÖZDEMİR A. Ö.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 1 - 04 March 2016

2015

2015

The Proceedings of the 12th Conference of the European Association hor Clinical Pharmacology and Therapeutics

DÖNERTAŞ B., YİĞİTASLAN S., SIRMAGÜL B., AKDAĞ G., DARICI D., ÖZDEMİR A. Ö., et al.

The Proceedings of the 12th Conference of the European Association hor Clinical Pharmacology and Therapeutics, 27 - 30 June 2015

2015

2015

Assesment of Changes in Levetiracetam Serum Concentrations By Concomitant Antiepileptic Drug Use

DÖNERTAŞ B., YİĞİTASLAN S., SIRMAGÜL B., DARICI D., AKDAĞ G., ÖZDEMİR A. Ö., et al.

The Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 27 - 30 June 2015

2014

2014

The impact of malnutrirition on stroke management in tertiary hospitals in Turkey

ÖZDEMİR A. Ö.

European Neurology Meeting, 28 May 2014 - 31 January 2016, vol.21, pp.388-713 Creative Commons License

2015

2015

Çift Balon Oklüzyon İle Kapatılan Dev İnternal Karotis Arter Anevrizması Olgu Sunumu

ÖZKARA E., BAŞ D. F., ÖZBEK Z., ERMAN İ., TOPÇU U., ÖZDEMİR A. Ö., et al.

29. TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, Turkey, 17 - 21 April 2015

2015

2015

Progresif Büyüyen Posttravmatik Anevrizma Olgusu

BAŞ G., VURAL M., ÖZBEK Z., BAŞ D. F., ÖZDEMİR A. Ö., ÖZKARA E., et al.

29. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, Turkey, 17 - 21 April 2015

2014

2014

Hashimoto Ensefalopatisi Akut Psikoz ve Epileptik Nöbet ile Başvuran 2 Olgu Sunumu

BAŞ D. F., GER F., ÖZDEMİR A. Ö.

50. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

2014

2014

Serebral Venöz Trombozda Dekompresif Cerrahi Uygulanmış Bir Olgu Sunumu

BAŞ D. F., KELEŞ Ö., ÖZKARA E., ÖZDEMİR A. Ö.

50. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

2014

2014

Anti-Musk Pozitif Gebe Myastenik Kriz Olgusu

ÇETİNER M., MESTAN E., CANBAZ KABAY S., AYAS S., BAŞ D. F., ÖZDEMİR A. Ö.

50.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 27 November 2014

2014

2014

Thrombelastography Can It Predict Intracerebral Bleeding After Tpa Treatment

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö., Şahin D. G., AKAY O. M., Tehli Y., ÇEVİK A. A., et al.

4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014

2014

2014

Hyperdense Artery Sign Effect in Acute Stroke

ÖZDEMİR A. Ö., BAŞ D. F., ÖZKAN S., UZUNER N.

9th WORLD STROKE CONGRESS, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2014

2014

2014

Microembolic signals and stroke recurrence in symptomatic carotid artery stenosis

TEKGÖL UZUNER G., ÖZDEMİR A. Ö., UZUNER N.

World stroke organisation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2014, vol.9, pp.1-145

2014

2014

Progresif büyüyen postravmatik anevrizma olgusu

BAŞ G., VURAL M., ÖZBEK Z., BAŞ D. F., ÖZDEMİR A. Ö., ÖZKARA E., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014

2012

2012

How sneezing cause acute visual loss

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö., ÇEVİK A. A., ACAR N., DOĞAN S., ÖZER A.

3. EACEM EuroAsian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

2004

2004

SUNCT sendromu tanısı alan bayan olgunun sunumu

İLHAN ALGIN D., GÜLEL B., ÖZDEMİR A. Ö., UZUNER N., ÖZDEMİR G.

40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 30 March - 03 April 2004

Books & Book Chapters

2022

2022

İnme

ÖZDEMİR A. Ö., PEKTEZEL M. Y.

in: NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM TEMEL KİTABI, Hadiye Şirin, Mehmet Akif Topçuoğlu, Editor, Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.83-97, 2022

2022

2022

Postoperatif ve Girişimsel Nöroloji Sonrası Bakım

Aykaç Ö., Özdemir A. Ö.

in: NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM TEMEL KİTABI, Prof. Dr Hadiye Şirin Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Editor, Bayçınar tıbbi yayıncılık, Ankara, pp.179-188, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Serebrovasküler hastalıklar ve uyku

ÖZDEMİR A. Ö., Arı Sevingil S.

in: Uyku Nörofizyolojisi ve Hastalıkları, Gülçin Benbir Şenel, Sevda İsmailoğulları, Deniz Tuncel Berktaş, Aylin Bican Demir, Utku Oğan Akyıldız, Editor, Türk Nöroloji Derneği, Ankara, pp.330-344, 2022

2021

2021

COVID-19 ve Serebrovasküler Hastalıklar

Aykaç Ö., Özdemir A. Ö.

in: Tüm yönleriyle COVID-19, Prof.Dr. Ali Arslantaş,Prof.Dr. Nurdan Acar, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.435-442, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Acil İnme Yönetimi

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö., AYKAÇ Ö.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2020

2020

2020

Akut iskemik inmede Endovasküler tedavi

Özdemir A. Ö.

in: ACİL İNME YÖNETİMİ, Engin Özakın,Özlem Aykaç,Atilla Özcan Özdemir, Editor, ESOGU Basımevi, Eskişehir, pp.193-199, 2020

2020

2020

Imaging in acute ischemic stroke: Cerebral CT and CT angiography, Imaging in acute ischemic stroke: Ultrasound

Aykaç Ö. (Editor), Özakın E. (Editor), Özdemir A. Ö. (Editor)

in: ACİL iNME YÖNETİMİ, Doç.Dr.Engin Özakın,Prof.Dr.Atilla Özcan Özdemir,Dr.Öğr.Üy.Özlem Aykaç, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları , Eskişehir, pp.45-50, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Akut iskemik inmede görüntüleme: Serebral BT ve BT anjiyografi

ÖZDEMİR A. Ö.

in: Acil İnme Yönetimi, Engin Özakın, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Editor, ESOGU Basımevi, Eskişehir, pp.45-51, 2020

2020

2020

Akut iskemik inmede endovasküler tedavi

ÖZDEMİR A. Ö.

in: Acil İnme Yönetimi, Engin Özakın, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Editor, ESOGU Basımevi, Eskişehir, pp.193-199, 2020

2019

2019

KILAVUZLARDA NET OLMAYAN VAKALARDA AKUT İSKEMİK İNME ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ (DİSEKSİYON, M2 OKLÜZYONLARI, DÜŞÜK NIHSS, DÜŞÜK ASPECT)

AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

in: Akut İskemik İnmede Endovasküler Revaskülarizasyon, Prof. Dr. Hikmet AKGÜL, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, pp.19-25, 2019

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Assistant Editor/Section Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

Frontiers Neurology

Assistant Editor/Section Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Osmangazi Tıp Dergisi

Committee Member

2018 - 2021

2018 - 2021

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

First Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2020 - Continues

2020 - Continues

Society of Interventional Neurology-MT 2020-Türkiye Direktörü

Chairman of the Scientific Committee

2019 - Continues

2019 - Continues

Safe Implementation of Treatments in Stroke

Co-chairman

2019 - Continues

2019 - Continues

T.C Sağlık Bakanlığı İnme Komisyonu Üyesi

Member of Science Committee

2019 - Continues

2019 - Continues

European Stroke Organisation-Fellowship

Principal Member

2019 - Continues

2019 - Continues

European Academy Neurology-Stroke Task Force Üyesi

Member of Science Committee

2018 - Continues

2018 - Continues

Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu

Chairman of the Scientific Committee

2018 - Continues

2018 - Continues

MENA-SİNO

Board Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Vice President

2017 - 2019

2017 - 2019

Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu

Chairman of the Scientific Committee

Tasks In Event Organizations

Aralık 2020

Aralık 2020

4. Türkiye inme Akademisi

Scientific Congress

Özdemir A. Ö.
İstanbul, Turkey

Mart 2020

Mart 2020

İ Cure Stroke

Scientific Congress

Özdemir A. Ö.
İstanbul, Turkey

Aralık 2019

Aralık 2019

Üçüncü Girişimsel Nöroloji Sempozyumu

Scientific Congress

Özdemir A. Ö.
Eskişehir, Turkey


Citations

Total Citations (WOS): 600

h-index (WOS): 15