Prof.ATİLLA ÖZCAN ÖZDEMİR


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Nöroloji A.D.


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Neurology


Names in Publications: Atilla Ozcan Ozdemir, Ozdemir O.

Metrics

Publication

208

Citation (WoS)

492

Citation (Scopus)

536

H-Index (WoS)

13

H-Index (Scopus)

13

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals

Biography

Prof Dr Atilla Özcan Özdemir, 2002 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilimdalın'da Nöroloji Uzmanı oldu. Asistanlığının son senesinde Kanada University of Toronto Sunybrook Hastanesi İnme Merkezin'de çalıştı. 2004-2007 yılları arasında Kanada University of Western Ontario Clinical Neuroscience Bölümün'de Klinik Beyin Damar Hastalıkları Yan Dal eğitimini tamamladı. Aynı yerde Nörolojik Yoğun Bakım ve Nöroradyoloji alanında çalıştı. Stuttgart Almanya'da Girişimsel Nöroradyoloji Bölümün'de gözlemci olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Uzmanlığı, Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Sertifikası mevcuttur. Dr Özdemir Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu Başkanlığı, Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıları Çalışma Grubu Başkanlığı yapmıştır. 2019 yılında Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkan Yardımcısı olan Özdemir , 2021 Mart ayında Türk Beyin Damar Hastalıkları Başkanı seçilmiştir. Dr Özdemir Middle East North Africa Neurointerventional Surgery Derneği Executive Board üyesidir. Dr Özdemir Avrupa Strok Organizasyonu Fellow poziyonunda görev yapmaktadır. Society of Interventional Neurology 2020 Mechanical Thrombectomy Projesi Türkiye temsilcisi, Avrupa İnme Akademisi Stroke Task Force Türkiye Temsilcisi olarak görev yapmakatdir. Eskişehir İnme Merkezi resmi sorumlusu olan Özdemir, Nörolojik Yoğun Bakım ve Girişimsel Nöroloji eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 

Education Information

2010 - Continues

2010 - Continues

Post Doctorate of Medicine

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Post Doctorate

The University of Western Ontario, Medical Sciences, Neurological Sciences-Clinical Cerebrovascular Disease Fellowship, Canada

1998 - 2002

1998 - 2002

Expertise In Medicine

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm, Turkey

1992 - 1998

1992 - 1998

Undergraduate

Gazi University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Interventional Neuroangiography

Health&Medicine

Türk Nöroloji Derneği

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Neurology

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

2010 - 2015

2010 - 2015

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2022

2022

Identifying 'fast progressors' likely to benefit from mechanical thrombectomy.

Ger Akarsu F., AYKAÇ Ö., Özcan Özdemir A. Ö.

Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, vol.103, pp.4-8, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

2022

2022

Comparison of COVID-19 patients who underwent thrombectomy with those in the pre-pandemic period in terms of etiology and prognosis

AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö. , Giray S., Akpinar C., Ozkul A., Ozdemir G., et al.

European Review for Medical and Pharmacological Sciences, vol.26, no.13, pp.4884-4892, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2021

2021

Global impact of COVID-19 on stroke care

Nogueira R. G. , Abdalkader M., Qureshi M. M. , Frankel M. R. , Mansour O. Y. , Yamagami H., et al.

International Journal of Stroke, vol.16, no.5, pp.573-584, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

2021

2021

Effect of off-hour versus work-hour thrombolysis for acute ischemic stroke on emergency department patients' outcome: a retrospective study.

Ozakin E., O Ozdemir A. Ö. , Aykac Ö., Cevik A. A.

European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine, vol.28, pp.104-110, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

2021

2021

Man With Seizure.

Canakci M. E. , Erdem S., Jafarova U., Acar N., Ozdemir A. Ö.

Annals of emergency medicine, vol.77, no.4, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

2020

2020

Call to Action: SARS-CoV-2 and CerebrovAscular DisordErs (CASCADE)

Abootalebi S., Aertker B. M. , Andalibi M. S. , Asdaghi N., AYKAÇ Ö., Azarpazhooh M. R. , et al.

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, vol.29, no.9, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

2019

2019

Early hyperbaric oxygen therapy for cerebral air embolism during atrial fibrillation ablation

ULUS T., Babayigit E., ÇAMLI E., AYKAÇ Ö., Kocabas Z. U. , ÖZDEMİR A. Ö. , et al.

PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY, vol.42, no.1, pp.104-106, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

2018

2018

Factors Associated with Early Recovery after Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke

Sezer Eryildiz E., ÖZDEMİR A. Ö.

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.55, no.1, pp.80-83, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier identifier

2017

2017

Identifying Risk Factors for rt-PA-related Intracerebral Hemorrhages in Patients with Acute Stroke

Eryildiz E. S. , ÖZDEMİR A. Ö. , Bas D. F. , MUTLU F.

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.34, no.4, pp.301-311, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2016

2016

Analyses of the Turkish National Intravenous Thrombolysis Registry

Kutluk K., KAYA D., AFSAR N., ARSAVA E. M. , ÖZTÜRK V., UZUNER N., et al.

JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES, vol.25, no.5, pp.1041-1047, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

2014

2014

Omental infarction due to a patent foramen ovale after a long flight: a variant of economy class syndrome

Yasar F., Ozdemir O., KEBAPÇI M., Goktekin O., Ihtiyar E., ATA N.

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.14, no.7, pp.662, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier identifier

2014

2014

Results of intravenous thrombolysis in Turkey: A multicenter study

Kutluk M. K. , KAYA D., Afsar N., Arsava E. M. , Ozturk V., Ozdemir O., et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE, vol.9, pp.90, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2013

2013

Cardiovascular involvement in patients with pseudoexfoliation syndrome

ULUS T., Nadir A., Yaz Y. A. , ÖZDEMİR A. Ö. , MUTLU F., Yazici H. U. , et al.

JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE, vol.14, no.8, pp.587-592, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

2009

2009

Thrombolysis, Fluctuations, and Protocol Expansions Reply

Ozdemir O., Beletsky V., Chan R., Hachinski V.

ARCHIVES OF NEUROLOGY, vol.66, no.3, pp.418-419, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2008

2008

Brain lateralization and sudden death: Its role in the neurogenic heart syndrome

Ozdemir O., Hachinski V.

JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.268, pp.6-11, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

2001

2001

Micro embolic signals in patients with cerebral ischaemic events

Gucuyener D., Uzuner N., Ozkan S., Ozdemir O., Ozdemir G.

NEUROLOGY INDIA, vol.49, no.3, pp.225-230, 2001 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Anti-Phosholipid Syndrome Misdiagnosed As Multiple Sclerosis: A Case Report.

Tekgöl Uzuner G., Özdemir A. Ö. , Korkmaz C., Uzuner N.

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, vol.0, no.0, pp.10-12, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

İnme klinik pratiğinde NOAK kullanımı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü

Acar B., Akpınar Ç. K. , Alioğlu Z., Arlıer Z., Arsava E. M. , Baş D. F. , et al.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.26, no.3, pp.190-235, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Atravmatik konveksiyel subaraknoid kanamanın serebral amiloid anjiyopati hastalarında prognostik önemi

Aykaç Ö., Ger Akarsu F., Özdemir A. Ö.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.26, no.2, pp.162-166, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

The COVID-19 from Neurological Overview

Acar T., Demirel E. A. , AFSAR N., AKÇALI A., Demir G. A. , ALAGÖZ A. N. , et al.

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.26, no.2, pp.58-108, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

2020

2020

COVID-19 pandemisinde akut iskemik inme tedavisi: Uzman görüşü

Topçuoğlu M. A. , Arsava E. M. , Özdemir A. Ö.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.26, no.1, pp.91-94, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Akut MCA M2-M3 oklüzyonlarında intravenöz trombolitik tedavi deneyimimiz

BOSTAN S., AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

TURKISH JOURNAL OF CEREBROVASCULAR DİSEASES, vol.25, no.3, pp.171-175, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

FREE-FLOATING THROMBUS IN THE CAROTID ARTERY: TWO DIFFERENT ETIOLOGIES AND TREATMENT APPROACHES

Akpınar Ç. K. , Özdemir A. Ö.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.25, no.2, pp.129-133, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Management of intracranial atherosclerotic disease

ACAR B. A. , ÖZDEMİR A. Ö.

Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.25, no.1, pp.1-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

ENDOVASKÜLER TEDAVİDE ANESTEZİ STRATEJİLERİ

UYSAL KOCABAŞ Z., AYKAÇ Ö., SEZER ERYILDIZ E., BAYDEMİR R., ÖZDEMİR A. Ö.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-7, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Differential Diagnosis of Cortical Blindness, Creutzfeldt-Jakob Disease, Heidenhain Variant

Dinc Y., Eryildiz E. S. , ÖZDEMİR A. Ö.

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.24, no.2, pp.175-176, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2018

2018

Misdiagnosed case of scalp arteriovenous malformation

ÖZKARA E., ÖZBEK Z., ÖZDEMİR A. Ö. , ARSLANTAŞ A.

Asian Journal of Neurosurgery, vol.13, no.1, pp.59, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Clinical Features of Cerebral Venous Sinus Thrombosis

Eryildiz E. S. , ÖZDEMİR A. Ö.

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.23, no.3, pp.122-126, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2017

2017

Spontan Recanalization of Internal Carotis Artery Occlusion: A Case Report

AYKAÇ Ö., Cenikli U., Ger F., ÖZDEMİR A. Ö.

Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, vol.23, no.3, pp.97-100, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2015

2015

Is Every Respiratory Failure a Myasthenic Crisis

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö. , ARSLAN E., ACAR N., BALOĞLU KAYA F.

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDİCİNE, vol.37, no.3, pp.28-30, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

ANJİOGRAFİ NEGATİF SUBARAKNOİD KANAMA ANJİOGRAFİFİ TEKRAR EDİLMELİ MİDİR

ÖZKARA E., ÖZDEMİR A. Ö.

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, vol.25, no.3, pp.373, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Delayed Post-Traumatic Anisocoria

Ergul D. F. , EKEMEN S., Ozdemir O., Uzan C., YELKEN B.

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.43, no.3, pp.209-211, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

Stroke unit: General principles and standards Inme ünitesi: Genel ilkeler ve standartlar

TOPÇUOĞLU M. A. , ARSAVA E. M. , ÖZDEMİR A. Ö. , UZUNER N.

Turk Beyin Damar Hastaliklar Dergisi, vol.21, no.1, pp.4-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2015

2015

Multiple Skleroz Patogenezinde Demir Metabolizmasının Etkisi

İLHAN ALGIN D., ÖZDEMİR A. Ö. , ÇÜRÜKSULU H., TEKŞEN Y.

Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-5, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

İnme Ünitesi Genel ilkeler ve standartlar

TOPÇUOĞLU M. A. , ARSAVA E. M. , ÖZDEMİR A. Ö. , UZUNER N.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.21, no.1, pp.4-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Orbitale Cellulitis Presented with Multipl Cranial Nerve Paralysis

ÖZAKIN E., Can R., Cevik A. A. , ACAR N., Ozdemir O.

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.11, no.3, pp.115-118, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

İSKEMİK İNME SONRASI GELİŞEN HOLMES TREMORUOLGUSU

ÇAĞLAR H., AYKAÇ Ö., DURMAZ ÇELİK F. N. , ÖZKAN S., ÖZDEMİR A. Ö.

4th Stroke Academy of Turkey Special Issue, 18 - 20 December 2020, vol.26

2020

2020

MİNÖR İNME HASTALARINDA (NIHSS5)TROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMİMİZ

Memmedova F., Aykaç Ö., Özdemir A. Ö.

4.İnme Akademisi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.26, pp.26-27

2020

2020

SKALPTE NADİR GÖRÜLEN BİR VASKÜLERMALFORMASYON

YEŞİLKAYA M., AYKAÇ Ö., ÖZKARA E., ÖZDEMİR A. Ö. , ERTEN M.

4th Stroke Academy of Turkey, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.26

2020

2020

Contrast Induced Nephropathy in Acute Stroke Patients Underwent Multimodal CTAngiogram and Endovascular Treatment

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö. , ERYILDIZ E., BALOĞLU KAYA F., ACAR N., KARAKILIÇ M. E.

The Joint European Stroke Organisation and World Stroke Organization Conference (ESO-WSO 2020), Switzerland, 07 November 2020, vol.15, pp.458

2019

2019

Pathological Yawning In Patients With Acute Middle Cerebral Artery Infarction: Prognostic Significance And Association With The Infarct Location

AKSOY GÜNDOĞDU A., ÖZDEMİR A. Ö. , ÖZKAN S.

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.187-195

2019

2019

TEKRARLAYAN AKUT İSKEMİK İNME NEDENİYLEİKİNCİ KEZ MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULANANOLGU SUNUMU

UYSAL KOCABAŞ Z., AYKAÇ Ö., BAYDEMİR R., ÖZDEMİR A. Ö.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı), Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.25

2019

2019

TROMBOLİTİK TEDAVİ SONRASI KLİNİKKÖTÜLEŞME: OLGU SUNUMU

BOSTAN S., AYKAÇ Ö., UYSAL KOCABAŞ Z., ÖZDEMİR A. Ö.

(Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı, Turkey, 26 - 28 April 2019

2019

2019

KORTİKAL SUBARAKNOİD KANAMANIN NADİR BİRNEDENİ

ALTUNTAŞ KAYA F., AYKAÇ Ö., UYSAL KOCABAŞ Z., ACAR B. A. , MİLANLIOĞLU A., ERTEN M., et al.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Kurslar Kongresi Özel Sayısı, Turkey, 26 - 28 April 2019

2019

2019

Akut Iskemik Inmenin Endovasküler Tedavisi VeSerebral Kollateral Dolasım

BAYDEMİR R., AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

Advanced Peripheral Interventions CourseAcute Stroke Intervention Course, Turkey, 21 - 23 February 2019

2018

2018

HİV İLİŞKİLİ REKÜRREN İNME

ALTUNTAŞ KAYA F., AYKAÇ Ö., SEZER ERYILDIZ E., UYSAL KOCABAŞ Z., BAYDEMİR R., MİLANLIOĞLU A., et al.

54.Ulusal Nöroloji Kongresi, Turkey, 30 November - 06 December 2018 Sustainable Development

2018

2018

Naegleria fowleri: a rarely seen cause of encephalitis

KUAS Ç., KARAKILIÇ M. E. , ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö. , ACAR N.

6. Avrasya ve 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

2018

2018

SİGARA-TROMBOLİZİS PARADOKSU

SEZER ERYILDIZ E., UYSAL KOCABAŞ Z., AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

VIII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2018, vol.24

2018

2018

TANDEM OKLÜZYONDA BAŞARILI BİRTROMBOLİTİK TEDAVİ DENEYİMİ

SEZER ERYILDIZ E., AYKAÇ Ö., UYSAL KOCABAŞ Z., ÖZDEMİR A. Ö.

VIII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2018, vol.24

2014

2014

Çift balon oklüzyon ile kapatılan dev internal karotis arter anevrizması, olgu sunumu

ÖZKARA E., BAŞ D. F. , ÖZBEK Z., ERMAN İ., TOPÇU U., ÖZDEMİR A. Ö. , et al.

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Turkey, 04 April 2014 - 08 April 2018

2017

2017

Asymptomatic carotid stenosis

ÖZDEMİR A. Ö.

CAST, 22 - 23 October 2017

2017

2017

Koroidal Segment Anevrizmalarının Tedavisinde Akım Yönlendiriciler

ÖZKARA E., ÖZDEMİR A. Ö. , ÖZBEK Z., ATASOY M. A.

Türk Nöröşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Turkey, 29 March - 02 April 2017, vol.27, pp.90

2016

2016

A patient admitted to the emergency service with seizure history: posterior reversible encephalopathy syndrome.

ÇANAKÇI M. E. , ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö. , GÜNER N. G. , ACAR N., BALOĞLU KAYA F.

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2016

2016

2016

Acute stroke intervention

ÖZDEMİR A. Ö.

EuroPCR-Paris-2016, 17 - 20 May 2016

2016

2016

Akut iskemik inme hastalarının yönetiminde kalite, teknoloji ve paydaşların işbirliği

ÖZDEMİR A. Ö.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 1 - 04 March 2016

2015

2015

The Proceedings of the 12th Conference of the European Association hor Clinical Pharmacology and Therapeutics

DÖNERTAŞ B., YİĞİTASLAN S., SIRMAGÜL B., AKDAĞ G., DARICI D., ÖZDEMİR A. Ö. , et al.

The Proceedings of the 12th Conference of the European Association hor Clinical Pharmacology and Therapeutics, 27 - 30 June 2015

2015

2015

Assesment of Changes in Levetiracetam Serum Concentrations By Concomitant Antiepileptic Drug Use

DÖNERTAŞ B., YİĞİTASLAN S., SIRMAGÜL B., DARICI D., AKDAĞ G., ÖZDEMİR A. Ö. , et al.

The Proceedings of the 12th Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 27 - 30 June 2015

2014

2014

The impact of malnutrirition on stroke management in tertiary hospitals in Turkey

ÖZDEMİR A. Ö.

European Neurology Meeting, 28 May 2014 - 31 January 2016, vol.21, pp.388-713 Creative Commons License

2014

2014

Thrombelastography Can It Predict Intracerebral Bleeding After Tpa Treatment

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö. , Şahin D. G. , AKAY O. M. , Tehli Y., ÇEVİK A. A. , et al.

4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014

2014

2014

Microembolic signals and stroke recurrence in symptomatic carotid artery stenosis

TEKGÖL UZUNER G., ÖZDEMİR A. Ö. , UZUNER N.

World stroke organisation, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2014, vol.9, pp.1-145

2014

2014

Progresif büyüyen postravmatik anevrizma olgusu

BAŞ G., VURAL M., ÖZBEK Z., BAŞ D. F. , ÖZDEMİR A. Ö. , ÖZKARA E., et al.

Türk Nöroşirurji Derneği, 29. Bilimsel Kongresi, Turkey, 4 - 08 April 2014

2012

2012

How sneezing cause acute visual loss

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö. , ÇEVİK A. A. , ACAR N., DOĞAN S., ÖZER A.

3. EACEM EuroAsian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 19 - 22 September 2012

Books & Book Chapters

2021

2021

COVID-19 ve Serebrovasküler Hastalıklar

AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

in: Tüm yönleriyle COVID-19, Prof.Dr. Ali Arslantaş, Prof.Dr. Nurdan Acar, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.435-442, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Acil İnme Yönetimi

ÖZAKIN E., ÖZDEMİR A. Ö. , AYKAÇ Ö.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2020

2020

2020

Imaging in acute ischemic stroke: Cerebral CT and CT angiography, Imaging in acute ischemic stroke: Ultrasound

Aykaç Ö. (Editor), Özakın E. (Editor), Özdemir A. Ö. (Editor)

in: ACİL iNME YÖNETİMİ, Doç.Dr.Engin Özakın,Prof.Dr.Atilla Özcan Özdemir,Dr.Öğr.Üy.Özlem Aykaç, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları , Eskişehir, pp.45-50, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Akut iskemik inmede Endovasküler tedavi

Özdemir A. Ö.

in: ACİL İNME YÖNETİMİ, Engin Özakın,Özlem Aykaç,Atilla Özcan Özdemir, Editor, ESOGU Basımevi, Eskişehir, pp.193-199, 2020

2020

2020

Akut iskemik inmede görüntüleme: Serebral BT ve BT anjiyografi

ÖZDEMİR A. Ö.

in: Acil İnme Yönetimi, Engin Özakın, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Editor, ESOGU Basımevi, Eskişehir, pp.45-51, 2020

2019

2019

KILAVUZLARDA NET OLMAYAN VAKALARDA AKUT İSKEMİK İNME ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ (DİSEKSİYON, M2 OKLÜZYONLARI, DÜŞÜK NIHSS, DÜŞÜK ASPECT)

AYKAÇ Ö., ÖZDEMİR A. Ö.

in: Akut İskemik İnmede Endovasküler Revaskülarizasyon, Prof. Dr. Hikmet AKGÜL, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, pp.19-25, 2019

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Assistant Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

Frontiers Neurology

Assistant Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Osmangazi Tıp Dergisi

Committee Member

2018 - 2021

2018 - 2021

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

First Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2020 - Continues

2020 - Continues

Society of Interventional Neurology-MT 2020-Türkiye Direktörü

Chairman of the Scientific Committee

2019 - Continues

2019 - Continues

Safe Implementation of Treatments in Stroke

Co-chairman

2019 - Continues

2019 - Continues

European Stroke Organisation-Fellowship

Principal Member

2019 - Continues

2019 - Continues

T.C Sağlık Bakanlığı İnme Komisyonu Üyesi

Member of Science Committee

2019 - Continues

2019 - Continues

European Academy Neurology-Stroke Task Force Üyesi

Member of Science Committee

2018 - Continues

2018 - Continues

Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu

Chairman of the Scientific Committee

2018 - Continues

2018 - Continues

MENA-SİNO

Board Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği

Vice President

2017 - 2019

2017 - 2019

Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu

Chairman of the Scientific Committee

Tasks In Event Organizations

Aralık 2020

Aralık 2020

4. Türkiye inme Akademisi

Scientific Congress

Özdemir A. Ö.
İstanbul, Turkey

Mart 2020

Mart 2020

İ Cure Stroke

Scientific Congress

Özdemir A. Ö.
İstanbul, Turkey

Şubat 2020

Şubat 2020

Advanced Peripheral Interventions Course Acute Stroke Intervention Course

Scientific Congress

Özdemir A. Ö.
Kayseri, Turkey

Aralık 2019

Aralık 2019

Üçüncü Girişimsel Nöroloji Sempozyumu

Scientific Congress

Özdemir A. Ö.
Eskişehir, Turkey


Citations

Total Citations (WOS): 492

h-index (WOS): 13