Assoc. Prof. KADİR UĞUR MERT


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Kardiyoloji A.D.


Research Areas: Health Sciences


Names in Publications: Mert Kadir Ugur, Mert Ugur, Mert U, Mert KU

Metrics

Publication

228

Citation (WoS)

482

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

525

H-Index (Scopus)

10

Project

3

Open Access

28
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2011

2007 - 2011

Expertise In Medicine

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

2000 - 2006

2000 - 2006

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Medicine, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

2011

2011

Expertise In Medicine

Pozitif inotrop desteği gereken dekompanse kalp yetersizliği hastalarında ivabradin kullanımının pozitif inotrop ajanların neden olduğu pozitif kronotropik cevap üzerine etkisi

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

2016 - 2019

2016 - 2019

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

2007 - 2012

2007 - 2012

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Deputy Chief Physician

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Akut Miyokard İnfarktüsü Tedavisi

Undergraduate

Undergraduate

Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Undergraduate

Undergraduate

Akut Miyokart İnfarktüsü Tedavisi

Undergraduate

Undergraduate

Akut Koroner Sendromlar

Undergraduate

Undergraduate

Göğüs Ağrısı ile Gelen Hastaya Yaklaşım

Undergraduate

Undergraduate

Akut Miyokart İnfarktüsü Semptomları ve Tanısı Laboratuvar Tetkikleri

Undergraduate

Undergraduate

Anjinal Sendromlar

Undergraduate

Undergraduate

Akut Koroner Sendromlar

Undergraduate

Undergraduate

Kardiyolojide Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri, Odaklanmış Ekokardiyografi

Undergraduate

Undergraduate

Kardiyolojide Güncel Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Kalp Kapak Hastalıkları Fizyopatolojisi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Kounis Syndrome

Özakın E., Mert K. U., Ercan V.

Osmangazi Tıp Dergisi , vol.3, no.43, pp.283-287, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Kalp Yetersizliği Tedavisinde Yeni Yaklaşım İvabradin

Mert K. U., Birdane A.

MN Kardiyoloji , vol.19, no.1, pp.49-55, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Akut Kalp Yetersizliği Tanı Tedavi

Mert K. U., Görenek B.

Klinik Gelişim , vol.24, no.2, pp.34-40, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

What’s new in 2021 Prevention Guidelines?

MERT K. U.

18th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 04 November 2022

2022

2022

Trigliseridim 280, LDL 100 fibrat mı statin mi? İkisi birden mi?

MERT K. U.

38. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 10 November 2022

2022

2022

Diabetic Dyslipidemia (Which Lipid Parameter Should be Our Target: LDL, non-HDL, ApoB?)

MERT K. U.

EAS 6th Update in Clinical Lipidology, 24 September 2022

2021

2021

SCORE2 risk skorlaması

MERT K. U.

37. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 18 - 21 November 2021

2021

2021

COVID-19 hastasında yüksek doz hidroksiklorokine bağlı senkop ile sonuçlanan asistoli olgusu

ISGANDAROV K., DURAL M., MERT K. U.

37. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 18 - 21 November 2021 Sustainable Development

2021

2021

ESC 2021 CVD prevention guidelines - What has changed?

MERT K. U.

17th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 07 November 2021

2021

2021

THE ONSET OF SYMPTOMS IN MYOCARDIAL BRIDGING: DESTRUCTION OR ATHEROSCLEROSIS?

MERT G. Ö., OVALI C., AYDIN N., MURAT S., MERT K. U., DURAL M.

17th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 5 - 07 November 2021

2021

2021

MYOCARDITIS AFTER FIRST DOSE OF MRNA VACCINATION OF TWO PREVIOUSLY HEALTHY MEDICINE STUDENTS: TWO CASE REPORTS

Çanakçı M. E., Dereli G., Şevik Ö. E., Mert K. U., Acar N.

1st University of Health Sciences International Emergency Medicine Congress, Muğla, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.801 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Atriyal septal defekt kapama cihazının malpozisyonuna bağlı geç dönem trombüs gelişimi

MURAT S., BEKTAŞ M., MERT G. Ö., MERT K. U.

36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 3 - 06 December 2020

2020

2020

Genetic variants associated with atrial fibrillation n Turkish patients

ULUS T., DURAL M., meşe p., YETMİŞ F., MERT K. U., GÖRENEK B., et al.

36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 3 - 06 December 2020

2020

2020

Smoking Status was Associated with Blood Pressure Increase during Exercise in Patients with Hypertension

MERT K. U., MERT G. Ö., MURAT S.

36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 3 - 06 December 2020

2020

2020

The Blunting Effect of Antihypertensives on Exaggerated Blood Pressure Response to Exercise

MERT K. U., DURAL M., BABAYİĞİT E., ŞENER E.

36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 3 - 06 December 2020

2020

2020

Genetic variants associated with atrial fibrillation in Turkish patients

ULUS T., DURAL M., MEŞE P., YETMİŞ F., MERT K. U., GÖRENEK B., et al.

36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardyoloji Kongresi, 3 - 06 December 2020

2020

2020

Sympathetic Predominance in Patients with Hypertension

DURAL M., MERT K. U., MERT G. Ö.

16th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 30 October - 01 November 2020

2020

2020

PRİMER SJOGREN SENDROMLU HASTALARDA KAN BASINCININ SİRKADİYEN RİTMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ

SEDA K., ÖZKURT S., MERT K. U., YALÇIN A. U., KORKMAZ C.

Uluslararası Katılımlı 9. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, 9 - 11 October 2020

2020

2020

Primer Sjogren Sendromlu Hastalarda Kan Basıncının Sirkadiyen Ritminin Değerlendirilmesi ve Ekokardiyografik Parametrelerle İlişkisi

KÖSE S., ÖZKURT S., MERT K. U., YALÇIN A. U., KORKMAZ C.

9.Uluslararası Katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 9 - 11 October 2020

2020

2020

MON-LB52 Evaluation of Arterial Stiffness in Acromegaly Patients

ALAGÜNEY E. S., YORULMAZ G., KALKAN A. T., MERT K. U., DURAL M., AKALIN A., et al.

ENDO 2020, San Fransisko, United States Of America, 31 March 2020, vol.4, pp.1062-1063

2019

2019

Relationship between fragmented QRS and left ventricular hypertrophy in patients with acromegaly

DURAL M., MERT K. U.

35th International Participation in Turkish Cardiology Congress, 3 - 06 October 2019

2019

2019

Women die more than men in myocardial infaction: TURKMI registry

KAYIKÇIOĞLU M., MESUT G., CAN C., AKKUŞ O., TUNCER M., ARSLAN A., et al.

35th International Participation in Turkish Cardiology Congress, 3 - 06 October 2019 Sustainable Development

2019

2019

Cerebral blood flow is lower in heart failure patients with reduced ejection fraction

Babayigit E., Cavusoglu Y., Dural M., Mert K. U., Ulus T., Gorenek B.

Congress of the European-Society-of-Cardiology (ESC) / World Congress of Cardiology, Paris, France, 31 August - 04 September 2019, vol.40, pp.2739 identifier

2019

2019

Cerebral blood flow is lower in heart failure patients with reduced ejection fraction

ERDİ B., CAVUSOGLU Y., DURAL M., MERT K. U., ULUS T., GÖRENEK B.

ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology, 31 August - 04 September 2019

2019

2019

LIPID LOWERING THERAPY USE IN SECONDARY PREVENTION: AN ANALYSIS OF EPHESUS STUDY

Basaran O., Dogan V., Mert G. Ö., Mert K. U., Ozlek B., Celik O., et al.

87th Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS), Maastricht, Netherlands, 26 - 29 May 2019, vol.287 identifier

2019

2019

Heart failure patients with previous anterior myocardial infarction have alower cerebral blood flow

Babayiğit E., Cavusoglu Y., Dural M., MERT K. U., Ulus T., Görenek B.

Abstracts of the Heart Failure 2019 and the World Congress on Acute Heart Failure, Atina, Greece, 25 - 28 May 2019, vol.21, pp.251-252

2019

2019

Cerebral blood flow is lower in heart failure patients with reduced ejection fraction who have atrial fibrillation

BABAYİĞİT E., ÇAVUŞOĞLU Y., DURAL M., MERT K. U., ULUS T., GÖRENEK B.

ESC Heart Failure 2019 and 6th World Congress on Acute Heart Failure, ATİNA, Greece, 25 - 28 May 2019, vol.21, pp.535-536 identifier identifier

2019

2019

PREDICTORS OF CARDIOTOXICITY IN PATIENTS WITH BREAST CANCER RECEIVING ANTHRACYCLINE-BASED CHEMOTHERAPY

DURAL M., MERT K. U.

15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2019, vol.7, pp.172 Sustainable Development

2019

2019

KARDİYAK SEMPATİK AŞIRI AKTİVİTENİN KARDİVOVASKÜLER HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ

YETMİŞ F., MERT K. U., MERT G. Ö., DURAL M.

TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı 2019, İstanbul, Turkey, 15 - 16 February 2019 Sustainable Development

2019

2019

Kardiyak Sempatik Aşırı Aktivitenin Kardiyovasküler Hastalıklar İle İlişkisi

YETMİŞ F., MERT K. U., MERT G. Ö., DURAL M.

TKD Klinik ÇalışmalarUygulama ve EğitimProje Grubu Toplantısı, Turkey, 15 - 16 February 2019 Sustainable Development

2018

2018

The effect of spironolactone on atrial conduction in patients with heart failure with reduced ejection fraction

ULUS T., MOGHANCHIZADEH S. H., DURAL M., MERT K. U., BİLGİN M., MUTLU F.

34. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2018, vol.20, pp.111

2018

2018

Evaluation of lipid management strategies in high cardiovascular risk patients: An analysis of EPHESUS study

DOĞAN V., BAŞARAN Ö., AKSAN G., ÇİNİER G., AKAY K., MERT K. U., et al.

34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 20 - 23 October 2018, vol.20, pp.1-155

2018

2018

Reduction in sympathetic activity in patients with aortic stenosis after transcatheter aortic valve implantation

Mert K. U., Dural M., Mert G. Ö.

European-Society-of-Cardiology Congress, Munich, Germany, 25 - 29 August 2018, vol.39, pp.1130 identifier

2018

2018

Evaluation of The Neutrophil to Lymphocyte Ratio At Discarge is Better Than Admission For Predicting Clinical Outcomes in Patients with STEMI

MERT K. U., KARAKILIÇ M. E., ÖZAKIN E., YÜCEL M.

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

2018

2018

Effects of Different Types of Training on Aortic Root Enlargement

MERT K. U.

14th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, 5 - 08 April 2018

2018

2018

The Risk of Thromboembolism Increased after Electrical Cardioversion of Atrial Fibrillation Despite Optimal Anticoagulation

MERT G. Ö., Taraktaş M., MERT K. U.

14th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) Congress, 5 - 08 April 2018

2018

2018

The results pertaining to the patients suffering from saphenous vein insufficiency and treated using n-butyl cyanoacrylate embolization

OVALI C., MERT K. U.

4th congress of the european society for vascular medicine, PRAG, Czech Republic, 18 - 20 March 2018, pp.49-50

2017

2017

Ventricular arrhythmias prediction in bodybuilders

MERT K. U., DURAL M., İLGÜY S., MERT G. Ö., İSKENDEROV K., ULUS T.

33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, vol.18, pp.1

2017

2017

Evaluation of Tpe Interval and Tpe/QT Ratio in Patients with Mitral Valve Stenosis Before and After Baloon Valvuloplasty.

Dural M., Mert K. U., Iskenderov K., Birdane A., ÇAVUŞOĞLU Y.

13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), Cesme, Turkey, 23 - 26 March 2017, vol.119 identifier

2017

2017

Comparison of the Stroke Prevention Strategies in the Aegean Region with the Other Regions of Turkey

DOĞAN V., Basaran O., Biteker M., RENCÜZOĞULLARI İ., Mert K. U., Karadeniz F. O., et al.

13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), Cesme, Turkey, 23 - 26 March 2017, vol.119 identifier

2015

2015

Anticoagulation for non valvular atrial fibrillation in the context of renal dysfunction results from RAMSES study

Mert G. Ö., DOĞAN V., Başaran Ö., Şafak Ö., inci s., altınbaş b., et al.

31st Turkish Cardiology Congress With International Participation, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.15, pp.21

2015

2015

PRescriptiOn PattERns of Oral Anticoagulants in Nonvalvular Atrial Fibrillation PROPER study

Başaran Ö., FİLİZ BAŞARAN N., ÇEKİÇ E. G., ALTUN İ., DOĞAN V., Mert G. Ö., et al.

31st Turkish Cardiology Congress With International Participation, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.15, pp.13

2015

2015

Oral anticoagulant use in patients with renal disease results from RAMSES study

MERT K. U., DOĞAN V., Başaran Ö., aykan a., yaman m., altıntaş b., et al.

31st Turkish Cardiology Congress With International Participation, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.15, pp.22

2014

2014

Elevated cardiac troponin levels and related clinical variablesin acute decompensated heart failure

ÇAVUŞOĞLU Y., GENCER E., MERT K. U., NADİR A., MUTLU F., ERASLAN S., et al.

30th Turkish Cardiology Congresswith International Participation, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.14, pp.127

2014

2014

Compared with dobutamine, levosimendan displaysa renoprotective potential in acute heart failure

ÇAVUŞOĞLU Y., GENCER E., MERT K. U., NADİR A., MUTLU F., MORRAD B., et al.

30th Turkish Cardiology Congresswith International Participation, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.14, pp.127

2014

2014

Elevated cardiac troponin levels and related clinical variables in acute decompensated heart failure

ÇAVUŞOĞLU Y., Gencer E., MERT K. U., Nadir A., MUTLU F., Erarslan S., et al.

30th Turkish Cardiology Congress with International Participation 2014, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.14, pp.127

2014

2014

Compared with dobutamine levosimendan displays a renoprotective potential in acute heart failure

ÇAVUŞOĞLU Y., Gencer E., MERT K. U., Nadir A., MUTLU F., Morrad B., et al.

30th Turkish Cardiology Congress with International Participation 2014, Turkey, 23 - 26 October 2014, vol.14, pp.127

2014

2014

Levosimendan shows potential renoprotective effect in addition to a better hemodynamic profile overdobutamine in patients presenting with acute heart failure syndromes

ÇAVUŞOĞLU Y., gencer e., MUTLU F., nadir a., MERT K. U., MURAT B., et al.

Heart failure 2014, European Journal of Heart Failure Abstracts Supplement ( 2014 ), atina, Greece, 17 - 20 May 2014, vol.16, pp.159

2013

2013

Effects of Levosimendan and Dobutamine on Systolic Time Intervals in Patients with Acute Decompensated Heart Failure

ÇAVUŞOĞLU Y., Nadir A., Mert K. U., Gencer E., Morrad B., MUTLU F., et al.

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 identifier

2013

2013

Ivabradine Treatment Blunts Dobutamine-Induced Increase in Heart Rate in Patients with Acute Decompensated Heart Failure: A Comparative Study with Beta-Blocker Therapy

ÇAVUŞOĞLU Y., Mert K. U., Nadir A., MUTLU F., Gencer E., Morrad B., et al.

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 identifier

2013

2013

Ivabradine has no Effect on Cardiac Arrhythmias Observed During Dobutamine Infusion: A Comparative Study with beta Blocker Therapy

ÇAVUŞOĞLU Y., Mert K. U., Nadir A., MUTLU F., Morrad B., ULUS T.

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 identifier

2012

2012

Effects of ivabradine and beta blocker therapy on dobutamine-induced increase in ventricular arrhythmias

ÇAVUŞOĞLU Y., Mert K. U., Nadir A., MUTLU F., Morrad B., ULUS T., et al.

3rd World Heart Failure Congress, İstanbul, Turkey, 29 November - 02 December 2012, vol.30, pp.4 identifier

2012

2012

Dobutamine-induced increase in heart rate is blunted by ivabradine treatment in patients with acutely decompensated heart failure

Cavusoglu Y., Mert K. U., Nadir A., Mutlu F., Gencer E., Ulus T., et al.

Congress of the European-Society-of-Cardiology (ESC), Munchen, Germany, 25 - 29 August 2012, vol.33, pp.8 identifier

2010

2010

Late bare metal stent thrombosis in a patient with Crohn s disease

YAZICI H. U., MERT K. U., Nadir A., ATA N.

7th Turkish World Cardiology Congress 2010, 21 - 24 October 2010, vol.38, pp.30

Books & Book Chapters

2021

2021

Kardiyovasküler hastalıklar ve D vitamini: Kardiyovasküler olay, hipertansiyon.

Mert K. U., Babayiğit E.

in: D Vitamininin İskelet Dışı Etkileri, Medine Nur Kebapçı, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.35-41, 2021

2021

2021

Kardiyovasküler hastalıklar ve D vitamini: Kardiyovasküler olay, hipertansiyon.

BABAYİĞİT E., MERT K. U.

in: D Vitamininin İskelet Dışı Etkileri., Kebapçı MN, Editor, Türkiye Klinikleri;, Ankara, pp.35-41, 2021

2020

2020

Yapısal Kalp Hastalıkları ve İnme

MERT K. U.

in: Acil İnme Yönetimi, Doç.Dr. Engin Özakın, Prof.Dr. Atilla Özcan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Aykaç, Editor, ESOGÜ Basımevi, pp.159-168, 2020

2019

2019

Gebelikte Taşiaritmiler

MERT K. U., MERT G. Ö.

in: Acil Serviste Jinekolojik ve Obstetrik Hastalıkların Yönetimi, Prof. Dr. M. Evvah Karakılıç, Editor, ESOGÜ Basımevi, pp.147-154, 2019

2019

2019

Aritmili Hastaya İlk Yaklaşım

MERT G. Ö., MERT K. U.

in: Acil Hastaya İlk Yaklaşım, Cemal Cingi, Editor, Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği, pp.101-110, 2019

2019

2019

Gebelikte Kronik Hipertansiyon ve Yönetimi

ÇAMLI E., MERT K. U.

in: Acil Serviste Jinekolojik ve Obstetrik Hastalıkların Yönetimi, Prof. Dr. M. Evvah Karakılıç, Editor, ESOGÜ Basımevi, pp.135-142, 2019

2018

2018

Mikrobiyota ve Kalp

MERT G. Ö., MERT K. U.

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, Dilek Atik, Şentürk Sibel, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.51-58, 2018


Citations

Total Citations (WOS): 482

h-index (WOS): 9