Doç.Dr.

HÜLYA ERKOYUN


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Mineraloji Petrografi A.D.

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr), Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

1987 - 1993

1987 - 1993

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Karaçayır ve Hallaçlar (Uşak) kaolinit yataklarının mineralojisi, jeokimyası ve izotopik karakterizasyonu ile kökenlerinin irdelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Dr)

2005

2005

Yüksek Lisans

Kaymaz-Karkın (Sivrihisar) yöresi Karakaya formasyonundan türeyen minerallerin tanımlanması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2002 - 2012

2002 - 2012

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - 2021

2018 - 2021

Bölüm Başkan Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mineraloji II

Lisans

Lisans

Mineraloji ve Petrografi

Lisans

Lisans

Gemoloji

Lisans

Lisans

Petrografi Araştırmaları

Lisans

Lisans

Mineraloji I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık alan dersi (YL)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Neogene lacustrine sediments and associated authigenic clays within Eskişehir Province west central Anatolia Turkey

KADİR S. , ERKOYUN H. , EREN M., Önalgil N., KÜLAH T.

53rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Haziran 2016, ss.46

2016

2016

K Ar Age Constraints on Bentonite Hosting Miocene Volcano Sedimentary Units of the Ankara Çankırı Basin Central Anatolia Turkey

Connell K., Wampler J. M. , Elliott W., KADİR S. , Önalgil N., KÜLAH T., et al.

53rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Haziran 2016, ss.31

2016

2016

Mineralogy geochemistry and genesis of bentonites in Miocene volcanic sedimentary units of the Ankara Çankırı basin central Anatolia Turkey

KADİR S. , Önalgil N., KÜLAH T., ERKOYUN H. , Elliott W., Wampler J.

53rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Haziran 2016, ss.47

2016

2016

Palygorskite formation within calcretes and its ımplicatıon for paleoclimate a case study from Anatolia Turkey

Önalgil N., KADİR S. , EREN M., KÜLAH T., ERKOYUN H.

53rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Haziran 2016, ss.67

2014

2014

Occurrence of asbest and relationship with development of potential mesothelioma cases in Eskişehir, western Turkey

ERKOYUN H. , KADİR S.

8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2014, ss.54

2014

2014

Genesis of hydrothermal alteration at the Kışladağ porphry gold deposıt region, Gedikler, Uşak (western Anatolia), Turkey

ERKOYUN H. , KADİR S.

7th Mid European Clay Conference (MECC 2014), Dresden, Almanya, 16 - 19 Eylül 2014, ss.134

2012

2012

Mineralogy, geochemistry and genesis of the hydrothermal Hallaçlar kaolinite deposit within Neogene volcanites, Uşak province, Western Turkey

ERKOYUN H. , KADİR S.

6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Pruhonice, Çek Cumhuriyeti, 4 - 09 Eylül 2012, ss.34

2010

2010

Genesis of beryllium in the Miocene Kızılcaören fluorite barite REE deposit and beryl within surounding sediments Eskişehir NW Turkey

ERKOYUN H. , KADİR S.

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010

2010

2010

Genesis of Beryllium in the Miocene Kızılcaören Fluorite-Barite-REE deposit and Beryl within surrounding sediments, Eskişehir, NW Turkey

ERKOYUN H. , KADİR S.

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010, ss.113

2010

2010

Hydrothermal kaolinite occurrences of the Gediz area Kütahya western Anatolia Turkey

KADİR S. , ERMAN H., ERKOYUN H.

5th Mid–European Clay Conference, Budapest, Macaristan, 25 - 29 Ağustos 2010

2010

2010

Hydrothermal kaolin minerals and smectite occurrences in the Gedikler area Uşak western Anatolia Turkey

ERKOYUN H. , KADİR S.

5th Mid–European Clay Conference, ACTA Mineralogica–Petrographica Abstract Series, Budapest, Macaristan, 25 - 29 Ağustos 2010

2010

2010

Hydrothermal kaolinite ocurrences of the Gediz area (Kütahya, western Anatolia, Turkey)

KADİR S. , ERMAN H., ERKOYUN H.

MECC2010 “5th Mid-European Clay Conference, Budapest, Macaristan, 25 - 29 Ağustos 2010, cilt.6, ss.630

2010

2010

Hydrothermal kaolin minerals and smectite ocurrences in the Gedikler area (Uşak, western Anatolia, Turkey)

ERKOYUN H. , KADİR S.

MECC2010 “5th Mid-European Clay Conference, Budapest, Macaristan, 25 - 29 Ağustos 2010, cilt.6, ss.626

2009

2009

Hallaçlar (Uşak) kaolen yatağının mineralojik ve jeokimyasal incelemesi

ERKOYUN H. , KADİR S. , ERMAN H.

14. Ulusal Kil Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.119-130

2009

2009

The occuurence of the hydrothermal Karaçayır kaolinite deposit within Neogene volcanites and Paleozoic schists, Uşak (Western Anatolia), Turkey

KADİR S. , ERKOYUN H. , ERMAN H.

International Conference Clays, Clay Minerals and Layered Materials-CMLM2009, Zvenigorod, 21 - 25 Eylül 2009, ss.251

2005

2005

Pomzanın Türkiye’deki yeri ve önemi

ERKOYUN H.

Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2005, ss.1-7

2005

2005

Değerli taş aramalarına bir örnek: Zümrüt

ERKOYUN H. , Bozkurt R.

Uluslar arası Değerli Taşlar ve Metaller Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2005, ss.164-174

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2020

Şubat 2020

ENERGY & FUELS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

Acta Geochimica

ESCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2018

Mart 2018

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 93

h-indeksi (WOS): 6