Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Gebelikte transfüzyon

HEMATOLOG , vol.5, no.1, pp.260, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF THE ACHIEVEMENT OF HEMATOLOGISTS TO TRANSFUSION MEDICINE EDUCATION WITH SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE

XIII. National, I. International Blood Banking Transfusion Congress of BBTST, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2020, pp.289-291

EVALUATION OF THE KNOWLEDGE OF INTERN DOCTORS ON TRANSFUSION MEDICINE IN TURKEY

XIII. National, I. International Blood Banking Transfusion Congress of BBTST, Antalya, Turkey, 8 - 12 March 2020, pp.292-294

GAUCHER HASTALIĞI; MULTISISTEMIK TUTULUMLU, KOLAY GÖZ ARDI EDILEN, TEDAVI EDILEBILIR BIR DEPO HASTALIĞI

2. ESKİŞEHİR ROMATOLOJİ GÜNLERİ'' NADİR HASTALIKLAR, ZOR OLGULAR'', Eskişehir, Turkey, 03 May 2019

Bombay fenotipine sahip bir Türk ailesi

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Turkey, 10 - 14 March 2019

Antifosfolipid antikor sendromu ve FXII eksikliği birlikteliği

5.Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 - 24 February 2019

Hemofili A’ya eşlik eden bir Ig A nefropati olgusu.

35. Ulusal nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kogresi, Turkey, 03 October 2018

Antikor tarama testinde enzim basamağı gerekli mi?

XI.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, Turkey, 11 - 15 March 2018

LENFOMADA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLAMAREJİMİ OLARAK BUCYE: BEAM’IN YERİNİ ALABİLİR Mİ?

10. ULUSAL KEMİK İLİĞİTRANSPLANTASYONU VEHÜCRESEL TEDAVİLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.112-113

Edinsel hemofili A olguları: Tek merkez deneyimi

IV.Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2018

BİR MORTALİTE OLGUSU, TOKSİK ŞOK SENDROMU

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 October 2017

Hemofagositik sendrom gelişen bir pnömoni olgusu

. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Turkey, 15 October 2016

Akut böbrek yetmezliği ile gelen primer antifosfolipid antikor sendromu

18. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

Primer amiloidozisli hastada otolog periferik kök hücre nakli sonrası gelişen sekonder MGUS

9.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Large granular lymphocyte leukemia presenting with hemolytic anemia and immunoglobulin a nepropathy

XXXth world congress of international society of hematology -TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 28 September - 02 October 2005, vol.22

Splenic lymphoma with villous lymphoctes and hepatic cirrhosis due to hepatitis C infection

XXXth world congress of international society of hematology-TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 28 September - 02 October 2005, vol.22 Sustainable Development

Lenalidomide treatment in 5q syndrome a single center experience

13th international symposium on myelodysplastic syndromes-LEUKEMIA RESEARCH, 29 April - 02 May 2015, vol.39, pp.98

Ischemic serebrovascular events in acute leukemias

2nd international congress on leukemia-lymphoma-myeloma, 21 - 24 May 2009

Neurotoxicity with cefepime in chronic lymphocytic leukemia

2nd international congress on leukemia-lymphoma-myeloma, 21 - 24 May 2009

Akut promyelositik lösemide extrameduller relaps

34. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 8 - 11 October 2008

Karaciğer transplantasyon alıcısında tekrarlayan trombozların yönetimi bir vaka sunumu

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ DERNEĞİ 9. KONGRESİ-DİYALİZ TRANSPLANTASYON VE YANIK DERGİSİ, Turkey, 4 - 06 July 2007, vol.18

Bortezomib and dexamethasone induced tumor lysis yndrome in a case of plasma cell leukemia

1st international LLM congress- TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 24 - 27 May 2007, vol.24

Prominent pleural and pericardial effusion due to imatinib mesylate after five years of therapy

1st international LLM congress- TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 24 - 27 May 2007, vol.24

Plazma hücreli lösemi iki olgu sunumu

32. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 November 2006

Cushing syndrome presenting as absolute erythrocytosis

XXXth world congress of international society of hematology -TURKISH KOURNAL OF HEMATOLOGY, 28 September - 02 October 2005, vol.22

HLA G expression in a patient with waldenstrom macroglbulinemia

XXXth world congress of international society of hematology-TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 28 September - 02 October 2005, vol.22

Osteoporosis in Turkish elderly men

IOF WORLD CONGRESS ON OSTEOPROROSIS, 14 - 18 May 2004, vol.15, pp.1-145

Books & Book Chapters

Kan Grubu Terminolojisi ve Sık Görülen Kan Grupları: Lewis, P, I, MNS, Kell, Duffy, Kidd, ve Lutheran

in: MODERN KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI UYGULAMALARI , SONER YILMAZ,DİLEK GÜRLEK GÖKÇEBAY,NİGAR ERTUĞRUL ÖRÜÇ, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.173-212, 2021

COVID-19 ve "Tali Hasar"

in: İç Hastalıkları ve COVID-19, Sain Güven Gülay, Yıldız Pınar, Uyaroğlu Oğuz Abdullah, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, pp.97-101, 2021 Sustainable Development

58 yaşındaki erkek hasta, iki gündür devam eden bulantı, kusma ve kanlı idrar yakınması ile acil servise başvurdu

in: OLGULARLA İÇ HASTALIKLARI, Dinçer Murat, Yaşar Bilge Nazife Şule, Yıldız Pınar, Editor, Osmangazi Tıp Dergisi, Eskişehir, pp.48-55, 2021

Akciğer Muayenesi

in: İÇ HASTALIKLARI HASTA DEĞERLENDİRME REHBERİ, Akalın Aysen, Yaşar Bilge Nazife Şule, Yıldız Pınar, Editor, Osmangazi Tıp Dergisi, Eskişehir, pp.68-72, 2019

Trombofiliye genel bir bakış, Trombofili ile ilgili sık sorulan sorular

in: İÇ HASTALIKLARI PENCERESİNDEN TROMBOFİLİ, Korkmaz Cengiz, Editor, Osmangazi Tıp Dergisi, Eskişehir, pp.1-4, 2019

Metrics

Publication

279

Citation (WoS)

160

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

145

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

18

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

3

Open Access

34
UN Sustainable Development Goals