Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul Öğrencileri İçin Web Tabanlı Bir Eğitim Aracı

20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 November 2022

Okuduğunu Anlama Sürecinde Oyun Temelli Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri

7th International Congress on Life, Social, Health and Sports Science in a Changing World, İzmir, Turkey, 24 September 2022, vol.1, pp.198-205

Çevirimiçi eğitim sürecinde veli-öğretmen işbirliği

4th International Symposium of Education and Values, Karabük, Turkey, 24 - 26 December 2020, pp.628-637

Hayat Bilgisi Dersinde Dijital Değerlendirme Örneği: “Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri ayırt eder.”

III. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.150

Hayat Bilgisi Dersinde Dijital Değerlendirme Örneği: “Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.”

III. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.149

İlkokulda Kazanıma Dayalı Oyun Geliştirme ve Uygulama Süreci

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.311

İlkokul 4. Sınıf Teknoloji Destekli Sürece Dayalı Yazma Örneği

II. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU(USEAS 2018), Muğla/Bodrum, Turkey, 26 - 28 April 2018

Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre öğretim elemanları

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) 17th International Classroom Teaching Education Symposium, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Türkçe Dersi Bir Örnek Uygulama: Dijital Öyküleme

6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.16

Flipped Classrooms Model in Teaching Basic Language Skills in Primary Education: A Guide to Teachers

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017), Turkey, 19 - 21 October 2017

Using Flipped Classrooms Model in the Development of Basic Language Skills and Enriching Activities: Digital Story and Games

2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017), 19 - 21 October 2017

İlkokul Türkçe Dersi Kapsamında Kukla Etkinliği Örneği

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1890-1891

Türkiye de sınıf öğretmenliği alanında yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri

5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016

Türkiye de sınıf öğretmenliği alanında yapılan lisansüstü tezleri araştırma eğilimleri

5th World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS-2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2016, pp.83

Öğretmenlik Uygulaması kapsamında sınıf öğretmeni adaylarının uygulama örnekleri

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ KAPSAMINDA SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.316

Yazılı ve Görsel Medyada Yansımalarıyla İlkokulda Şiddet

Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 April 2016

Toplumsal Yapıda Çocuğun Yeri Türk Filmleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.55

Pre Service and in Service Primary teachers Opinions About Gamification

11.Iınternational Academic Conference on the Culture-Genetrative Function of Games, Poznan, Poland, 21 - 22 November 2015, pp.24

Türkçe eğitimi alanında yaşanan sorunların lisansüstü tezlere dayalı olarak belirlenmesi

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.364

Çocuk Gözüyle Oyun ve Oyuncak

Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Değişimler Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 December 2010

Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 5 - 07 September 2006

Öğretmen adaylarının hayat bilgisi programında yer alan becerilere sahip olma düzeylerine ilişkin görüşleri Eskişehir ili örneği

Eğitimde Yansımalar: VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 - 16 November 2005, vol.1, pp.394-405

Öğretmen adaylarının ilköğretim hayat bilgisi programında yer alan becerilere sahip olma düzeylerine ilişkin görüşleri

Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni ilköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 - 16 November 2005, pp.394-405

Geleneksel çocuk oyunlarının eğitimsel değeri

OMEP World Council and Conference, Kuşadası AYDIN, Turkey, 5 - 11 October 2003, vol.2, pp.2-10

Öğretmen adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançları ile sosyalöz-yeterlikleri arasındaki ilişki

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.420-426

İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı

4th International Educational Technology Conference, Skaraya, Turkey, 24 - 26 November 2004, vol.1, pp.479-484

Books & Book Chapters

Okuma ve Yazma Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımları

in: İlk Okuma Yazma Öğretimi ve Uygulamaları, Doç. Dr. Mehmet Özenç,Doç. Dr. Emine Gül Özenç,Doç. Dr. Fatih Mehmet Ciğerci, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.183-209, 2022

Yazma Becerisi Eğitimi

in: Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi, Melekoğlu, Ayhan Macit ve Anılan Hüseyin, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.147-175, 2021

Okuma ve Okuma Süreçleri

in: Okuma ve Okuduğunu Anlama, Hüseyin ANILAN, Editor, Vizetek, Ankara, pp.59-74, 2019

Hayat Bilgisi Dersi ve Kavram Öğretimi

in: Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi, Tay, Bayram, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.257-281, 2017

Özgüven Aile Bireyleri Etkileşimi

in: Aile İçi Uyumlu Etkileşim, Prof. Dr. M. Bahaddin ACAT, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.124-141, 2016

Sözlü Anlatımın Geliştirilmesine Yönelik Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri

in: Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ş.DiİLEK BELET, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.153-176, 2008

Metin Üretimi

in: Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ş. DİLEK BELET, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.43-63, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Gök Boncuk Game

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), pp.1-1, 2022

Metrics

Publication

73

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

2

Project

8

Thesis Advisory

12

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals