Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Leukopenia And Thrombocytopenia After Tick Exposure; May Not Be The Crimean-Congo Hemorrhagic Fever?

4th Congress of the Pediatric Association of the Balkan, İstanbul, Turkey, 02 December 2022, vol.1, pp.1

Changes in the Epidemiology of Respiratory Tract Viruses Due to the Pandemic

4th Congress of the Pediatric Association of the Balkan, İstanbul, Turkey, 02 December 2022, vol.1, pp.1

Multisystemic Inflammatory Syndrome (MIS-C) and Vaccination

4th Congress of the Pediatric Association of the Balkan, İstanbul, Turkey, 02 December 2022, vol.1, pp.1

Cases of Respiratory Syncytial Virus Evaluated Before and After the Pandemic

4th Congress of the Pediatric Association of the Balkan, İstanbul, Turkey, 02 December 2022, vol.1, pp.1

Evaluation of Pediatric Hydatid Cyst Cases: A Single Center Ten-Year Experience

4th Congress of the Pediatric Association of the Balkan, İstanbul, Turkey, 02 December 2022, vol.1, pp.1

KONJENITAL SITOMEGALOVIRUS ENFEKSIYONU: DÖRT OLGU SUNUMU

4.Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 22 September 2022, vol.1, pp.323-324

Ebeveynlerin COVID-19 Aşıları Hakkındaki Tutum ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

2. CERRAHPAŞA PEDİATRİ GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 22 September 2022, vol.1, no.78, pp.134-135 Sustainable Development

PEDIATRIK PRESEPTAL VE ORBITAL SELÜLIT OLGULARININ RETROSPEKTIF DEĞERLENDIRILMESI

4.Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 22 September 2022, vol.1, pp.49-50

Pediatrik Preseptal ve Orbital Selülit Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

2. Cerrahpaşa Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 22 September 2022, vol.1, no.29, pp.151-152

AKUT APANDISIT İLE BAŞVURAN İKI ZORLU MIS-C OLGUSU

4.Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 22 September 2022, vol.1, pp.321-322

Akut Laringotrakeobronşit (Krup) Bulguları ile Başvuran Pediatrik COVID-19 Olgusu

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 March 2022, vol.1, no.3, pp.113

Osteomiyelit ile Başvuran Atipik Tüberküloz Olgusu

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 17 March 2022, vol.1, no.56, pp.177 Sustainable Development

Pansitopeni ile Başvuran Pediatrik Bruselloz Olgusu

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 14 - 18 June 2021, vol.1, no.14, pp.97

Sekonder Cilt Enfeksiyonu ve Tüm Vücutta Yaygın Döküntü ile Başvuran Uyuz Olgusu

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 8 - 14 June 2021, vol.1, no.79, pp.162

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Bulguları ile Başvuran, Geç Tanı Alan Konjenital Diyafragma Herni Olgusu

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 8 - 14 June 2021, vol.1, no.84, pp.167

Metrics

Publication

25
UN Sustainable Development Goals