Prof. İDRİS AKYÜZ


Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği A.D.


Research Areas: Semiconductor and Superconductor Materials, Optical Properties, Electrical and Magnetic Properties, Plating, Material Characterization, Nanomaterials, Physics, Condensed Matter 1: Structural, Mechanical and Thermal Properties, Intensive Article 2: Electronic Structure, Electric, Magnetic and Optical Properties, Natural Sciences

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

1107

H-Index (WoS)

18

Citation (Scopus)

1204

H-Index (Scopus)

19

Project

15

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2005

2000 - 2005

Doctorate

Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Turkey

1998 - 2000

1998 - 2000

Postgraduate

Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Scıence, Department Of Physıcs, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

CdO filmlerinin bazı fiziksel özellikleri üzerine Al katkılama ve tavlama işlemlerinin etkileri

Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr)

2000

2000

Postgraduate

Püskürtme tekniği ile elde edilen Zn1-xCdxS filmlerinin bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi

Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Semiconductor and Superconductor Materials

Optical Properties

Electrical and Magnetic Properties

Plating

Material Characterization

Nanomaterials

Physics

Condensed Matter 1: Structural, Mechanical and Thermal Properties

Intensive Article 2: Electronic Structure, Electric, Magnetic and Optical Properties

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2008 - 2014

2008 - 2014

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

1998 - 2008

1998 - 2008

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Director of the Institute

Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü

2017 - 2020

2017 - 2020

Member of the Senate

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Director of the Center

Eskisehir Osmangazi University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Optical and Morphological Studies of CoO:Ni Thin FilmsGrown by Ultrasonic Spray Pyrolysis

Kuş E., KÜÇÜKARSLAN A., BİLGİN V., DEMİRSELÇUK B., AKYÜZ İ.

Turkish Physical Society 35th International PhysicsCongress (TPS35), 4 - 08 September 2019

2019

2019

Preparation and Characterization of Fe Doping CoOThin Films

Kuş E., KÜÇÜKARSLAN A., BİLGİN V., Tiryaki E., AKYÜZ İ.

Turkish Physical Society 35th International PhysicsCongress (TPS35), 4 - 08 September 2019

2019

2019

Sol-Gel Deposited Sn Doped Zno Thin Films: Morphological And Optical Properties

SARICA E., GÜNEŞ İ., AKYÜZ İ., BİLGİN V.

Turkish Physical Society 35th International Physical Congress (TPS-35), 4 - 08 September 2019

2017

2017

EFFECT OF FE DOPING ON STRUCTURAL, OPTICAL AND SURFACE PROPERTIES OF TIO2 FILMS

SÖYLEYİCİ ÇERGEL M., ATAY F., AKYÜZ İ., ERDOĞAN B.

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, 11 - 13 October 2017

2012

2012

ELECTRICAL OPTICAL AND SURFACE PROPERTIES of Mg DOPED CdO FILMS

KARAKAYA S., AKYÜZ İ., ATAY F., ÖZBAŞ Ö.

29th International Physical Congress, Turkish Physical Society, 5 - 08 September 2012

2012

2012

Farklı Çözelti Kaynağı Kullanılarak Üretilen CdS Filmlerinin Karakterizasyonu

GENÇYILMAZ O., KARAKAYA S., ÖZBAŞ Ö., ATAY F., AKYÜZ İ.

III. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Turkey, 14 - 15 June 2012, vol.1, pp.11

2012

2012

Structural and Optical Properties of Transparent Polycrystalline ZnO Films

Gencyilmaz O., KARAKAYA S., Atay F., Ozbas O., AKYÜZ İ.

2nd International Congress on Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS), Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2012, vol.1476, pp.216-220 identifier identifier

2012

2012

Structural, Optical, Electrical and Surface Properties of Co-doped ZnO Films Prepared by Spray Pyrolysis

Gencyilmaz O., Atay F., AKYÜZ İ.

2nd International Congress on Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS), Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2012, vol.1476, pp.221-226 identifier identifier

2009

2009

ZnO:Ni İnce Filmleri: Elektrik ve Optik Özellikler

DEMİRSELÇUK B., BİLGİN V., KÖSE S., ATAY F., AKYÜZ İ., KETENCİ E.

I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 June 2009

2008

2008

In Katkılı CdO Filmleri: Elektrik, Optik, Yapısal ve Yüzeysel Özellikler

KÖSE S., ATAY F., BİLGİN V., AKYÜZ İ.

II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 June 2008

2006

2006

Güneş Pili Uygulamalarında Kullanılan ZnO Filmlerinin Özelliklerinin In Katkısı ile İyileştirilmesi

AKYÜZ İ., KÖSE S., ATAY F., BİLGİN V.

I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 June 2006

2005

2005

Al Katkılı CdO Filmlerinin Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi

AKYÜZ İ., KÖSE S., ATAY F., BİLGİN V.

23rd International Physics Congress of Türkish Physical Society, 13 - 16 September 2005

2005

2005

Characterization of Transparent Conductive ZnO Films Used In Photovoltaic Solar Cells:The Effect of Solution Molarity

AKYÜZ İ., KÖSE S., ATAY F., BİLGİN V.

2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), Greece, 3 - 07 July 2005 Sustainable Development

2005

2005

Türkiye’de Yapılan Yarıiletken Güneş Pili Çalışmaları

KÖSE S., ATAY F., BİLGİN V., AKYÜZ İ.

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 04 June 2005

2004

2004

Fotovoltaik Güneş Pilleri İçin Uygun Bir Malzeme: CdO:Mn İnce Filmleri

ATAY F., BİLGİN V., AKYÜZ İ., KÖSE S.

II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Segisi, Kütahya, Turkey, 26 - 28 May 2004 Sustainable Development

2002

2002

Current Transport Mechanisms In CDS and CD0.8NI0.2S Thin Films

ATAY F., AKYÜZ İ., BİLGİN V., KÖSE S.

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ, Isparta, Turkey, 11 - 14 September 2002

2000

2000

The Investigation of The Action Energies of CdS Films

KÖSE S., ATAY F., BİLGİN V., AKYÜZ İ.

Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi, Elazığ, Turkey, 26 - 29 September 2000

Supported Projects

2021 - Continues

2021 - Continues

Fotovoltaik Uygulamalar için Soğurucu Tabaka Üretimi ve İncelenmesiSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

AKYÜZ İ. (Executive), AYDIN R.

2015 - 2017

2015 - 2017

Isıl Buharlaştırma Yöntemi ile Elde Edilen CZTS Filmlerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Akyüz İ. (Executive), Aydın R.

2012 - 2014

2012 - 2014

Teknolojik Uygulamalarda Kullanılabilecek TiO2 Tabakaların Üretimi ve Karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

Atay F. (Executive), Akyüz İ.

2007 - 2008

2007 - 2008

Li Cu ve F Katkılı CdS ve SnO2 Filmlerinin Optik Yapısal ve Yüzeysel Özellikleri

Project Supported by Higher Education Institutions

Atay F. (Executive), Köse S., Bilgin V., Akyüz İ.


Citations

Total Citations (WOS): 1107

h-index (WOS): 18