Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AKUT APANDISIT İLE BAŞVURAN İKI ZORLU MIS-C OLGUSU

4.Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 22 September 2022, vol.1, pp.321-322

EVALUATION OF PEDIATRIC CASES WITH SUSPECTED RABIES EXPOSURE IN THE PEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT

40th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID), Atina, Greece, 09 May 2022, vol.1, no.580, pp.580 Sustainable Development identifier

Akut Laringotrakeobronşit (Krup) Bulguları ile Başvuran Pediatrik COVID-19 Olgusu

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 19 March 2022, vol.1, no.3, pp.113

FAVIPIRAVIR INDUCED GENERAL MACULOPAPULER RASH IN PEDIATRIC COVID-19 CASE

The 12th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID), Greece, 22 February 2022, vol.1, no.153, pp.153-247

Favipiravir Kullanımı Sonrası Yaygın Makulopapüler Döküntü ile Başvuran Pediatrik COVID-19 Olgusu

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 8 - 14 June 2021, vol.1, no.69, pp.152

COVID-19 PCR Pozitif 246 Çocuk Hastanın Klinik,Laboratuvar ve Epidemiyolojik Özellikleri

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 8 - 14 June 2021, vol.1, no.14, pp.51

COVID-19 PCR Pozitif 246 Çocuk Hastanın Klinik, Laboratuvar ve EpidemiyolojikÖzellikleri

14. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi (08-14 Haziran 2021), 08 June 2021 Sustainable Development

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF 246 CHILDREN WITH CORONAVIRUS DISEASE-2019 IN TURKEY

The 39th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Geneve, Switzerland, 24 - 29 May 2021, vol.1, no.95, pp.366

Akut Zehirlenmelerde GastrointestinalDekontaminasyon

ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ 2019, Turkey, 2 - 05 October 2019

Çocuk Yoğun Bakım Yatışı Gerektiren Diyabetik Ketoasidoz Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019 Sustainable Development

Akut Karın Ağrısnda Kırmızı Bayraklar

ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KONGRES 2019, Turkey, 2 - 05 October 2019

Çocuk acil servis ünitesine başvuran ateşli çocuklarda her piyüri idrar yolu enfeksiyonu mudur?

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

SEPSİS:AGRESİV SIVI TEDAVİSİ

18.Çocuk acil Ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 17 - 20 October 2018

The Evaluation of Caustic and Corrosive Poisoning in Children

ICEM 2018 ,Emergency Medicine Congress,Rome, 3 - 04 May 2018

Deneysel septik şok rat modelinde karnozinin renal etkileri

14. çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.32

THE RENAL EFFECTS OF CARNOSINE IN AN EXPERIMENTAL SEPTIC SHOCK MODEL

ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ 18-21 Ekim 2017,Adana, Sheraton Otel, Turkey, 18 - 21 October 2017

AKUT GASTROENTETERİT TEDAVİSİNDE PROBİYOTİK KULLANIMI

14 .Çocuk Acil ve Yoğun bakım Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2017

The protective effect of carnosine on hepatic ischemia-reperfusion damage

EUSEM 2017-11th European Congress on Emergency Medicine, Athens, Greece, 23 - 27 September 2017

Metilfenidat overdoses in a PED

EUSEM 2017, 23 - 28 September 2017

KARDİYOLOJİK ACİLLER:SENKOP :Selim bir durummu gizli bir kalp hastalığı mı

13.Çocuk acil Ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

HEAD TRAUMAS IN CHILDREN IN AUNIVERCİTY HOSPITAL

SUMMIT ON PEDIATRICS PORTO, 23 - 26 May 2016

UZMANI İLE TARTIŞALIM OLGULARLA ACİLDE AĞRISI OLAN ÇOCUK :BAŞAĞRISI

12.Çocuk Acil Ve Yoğun Bakın-m Kongresi, Turkey, 15 - 19 April 2015

The hepatoprotective effects of carnosine in experimental septic shock model in rats

MEMC VII 2013-VIIth Mediterranean Emergency Medicine Congress, Marseille, France, 8 - 11 September 2013, pp.51

he role of N-acetylcysteıne agaınst acute Carbon tetrachloride hepatotoxicity in rats.”,

ACEM 2012, Third EurAsian Congress on Emergency Medicine”, 19 - 22 September 2012

””Acute Poisoning in Children Data of a pediatric emergency unit”,

”EACEM 2012, Third EurAsian Congress on Emergency Medicine”, 19 - 22 September 2012

”The Relationship Between Symptoms and Esophageal Injury in Pediatric Caustic and Corrosive Poisoning”,

EACEM 2012,Third EurAsian Congress on Emergency Medicine”, 19 - 22 September 2012

” Prognostic value of initial arterial lactate levels of acute carbonmonoxide poisoning in children”, 141

V. SIPO Pediatri Kongresi(V.CONGRESSO NAZONALE DELLA OS PEDALIERA ITALIANA)”., Sanremo, İtalya, 18-20 Ekim 2012, 18 - 20 October 2008

Books & Book Chapters

KadınHastalıkları ve Doğum

in: Tarascon Çocuk Acil Cep kitabı, Prof Dr Murat Duman,Doç Dr Emel Ulusoy, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.213-218, 2021

Status Epileptikus ve Nöbet

in: A-CEP, Prof Dr Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.571-573, 2020

Çocuklarda Aritmiler

in: A-CEP, Prof Dr Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.567-570, 2020

Akut Solunum Yetmezliği

in: A-CEP, Prof Dr Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.553-558, 2020

Acilde Çocuğa Yaklaşım

in: A-CEP, Prof Dr Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.543-548, 2020

Diyabetik Ketoasidoz

in: ACEP, Prof Dr Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.577-579, 2020

Kardiyak Aciller

in: A-CEP ÇOCUK ACİLLERİ, Prof Dr Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.562-566, 2020

Ateşli Çocuk

in: A-CEP, Prof Dr Zeynep Kekeç, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.559-561, 2020

NÖROLOJİK ACİLLER Çocuklarda Baş Ağrısına Acil Yaklaşım

in: ACİL HASTAYA İLK YAKLAŞIM, Cemal Cingi, Editor, SEBAD YAYINEVİ, Ankara, pp.307-318, 2019

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

89

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

105

H-Index (Scopus)

5

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals