Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çocuklarda Kalp Hastalıkları (2)

Doktor , vol.2, no.9, pp.108, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A CASE OF ACUTE DISSEMINATED ENSEPHALIT AFTER HHV-6 MENINGITIS

41st Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2023), Lisbon, Portugal, 08 May 2023, vol.1, pp.1782-1783

Evaluation of MicroRNAs in Pediatric Epilepsy.

17th International Child Neurology Congress, Antalya, Turkey, 03 October 2022

Neurological face of familial mediterranean fever.

17th International Child Neurology Congress, Antalya, Turkey, 03 October 2022

Neonatal-onset Genetic Epilepsies: A multicentric Study

The International Child Neurology Association (ICNA), 17 th International Child Neurology Congress, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2022

Hippotherapy in children with cerebral palsy.

17th International Child Neurology Congress, Antalya, Turkey, 03 October 2022

Spinal Musküler Atrofide Güncel Bilgiler

2. Ulusal Ege Aile Hekimliği Kongresi, Aydın, Turkey, 26 May 2022, pp.29-41

FEVER, HEADACHE, MIYALGIA, EXANTHEMA : A RICKETSIA CASE DURING PANDEMIC, MISC ?

40th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID), ATİNA, Greece, 09 May 2022, vol.1, no.231, pp.231

TRANSIENT SPLENIAL LESION , COULD BE A SIGN OF NEUROMIS-C?

40th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES (ESPID), ATİNA, Greece, 09 May 2022, vol.1, no.454, pp.454

Geçici Splenial Lezyon NöroMIS-c Bulgusu Olabilir mi?

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 17 March 2022, vol.1, no.65, pp.187

Cases of neuronal ceroid lipofuscinosis: a single-centre experience from Turkey

14TH İNTERNATİONAL CONGRESS OF INBORN ERRORS OF METABOLISM, Australia, 21 November 2021, vol.44, pp.190

Nöronal seroid lipofusinoz vakaları: Tek merkez deneyimi

VII. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 25 November 2021

NADİR BİR OPİSTOTONUS NEDENİ: SUBDURAL HİGROMA

TÜRK PEDİATRİ KURUMU 2020 BULUŞMASI-GÜNCELLEME TOPLANTISI, Turkey, 25 - 29 October 2020

İnfluenza A-H1N1 ilişkili akut nekrotizan ensefalit: olgu Sunumu

TÜRK PEDİATRİ KURUMU 2020 BULUŞMASI-GÜNCELLEME TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 25 - 29 October 2020

Parmaklarını Yiyen Çocuk, Herediter Sensoriyel Nöropati Tip IV

TPK 2020 Buluşması, Pediatride güncellemeler (e-kongre), Turkey, 25 - 29 October 2020, pp.163-164

Nöbetle Gelen Çocuğa Yaklaşım

16. Ulusal Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 11 March 2020

SALMONELLA İLİŞKİLİ AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMİYELİTİNDE RİTUKSİMAB TEDAVİSİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Yüksekten Düşmeye Bağlı Travmatik Karotis Arter Diseksiyonu İlişkili İnme: Olgu Sunumu

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP VE YOPUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Acute flaccid Myelitis outbreak through 2016-2018: multicentre experience from Turkey,

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, ATİNA, Greece, 17 - 21 September 2019

Different faces of Movement Disorders inchildren

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, 17 - 21 September 2019

Arachnoid Cyst in Children: The Relationship of Clinical Features and Neuroanatomical Location

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, ATİNA, Greece, 17 - 21 September 2019, pp.213

Quality-of-life Evaluation of Healthy Siblings of Children with Cerebral palsy and Epilepsy

13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, ATİNA, Greece, 17 - 21 September 2019, pp.213

2016-2018 Akut flask miyelit olguları Çok merkez deneyimi.

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 1 - 05 May 2019

2016-2018 Akut Flask Myelit Olgular: Çok Merkez Deneyimi,

21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

2016-2018 Akut flask miyelit olguları: çok merkez deneyimi

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.74-75

Nöronal Seroid Lipofusinozis Tip 11 Tanısı Alan 3 Kardeş

21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019, pp.112-113

NPHP1 homozigot gen delesyonu saptanan Joubert Sendromu tip 4 tanılı iki olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Çocuklarda Özel Öğrenme Bozukluğuna Eşlik Eden Nörolojik Durumlar

4. Uluslararası Disleksi Kongresi, 15 - 16 December 2018, pp.25-28

Heatth-related quality-of-life evaluation of healthy siblings of children with chronic illness

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 28 November - 01 December 2018, pp.80

NPHP1 HOMOZİGOT GEN DELESYONU SAPTANAN JOUBERT SENDROMU TİP 4 TANILI İKİ OLGU SUNUMU

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.119

NPHP1 homozigot gen delesyonu saptanan Joubert sendromu tip 4 tanılı iki olgu sunumu

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Diagnosis rate of DNA fragment analysis for patients with SMA symptoms

50th European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) Conference, Copenhagen, Denmark, 27 - 30 May 2017, vol.26, pp.447 identifier

A CASE OF MUSCULAR DYSTROPHY-DYSTROGLYCANOPATHY TYPE A, 14 WITH COMPOUND HETEROZYGOUS GMPPB MUTATION

THE XIII CONGRESS OF MEDITERRANEAN SOCIETY OF MYOLOGY, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 June 2018, vol.37, pp.162-182

LIMB GIRDLE MUSCULAR DISTROPHY TYPE 2B: A CASE PRESENTED WITH ABDOMINAL AND ANKLE PAIN

THE XIII CONGRESS OF MEDITERRANEAN SOCIETY OF MYOLOGY, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 June 2018, vol.37, pp.160

A case of brain abscess in a patient with osteopetrosis a rare complication

36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Malmö, Sweden, 28 May - 02 June 2018

Gelişmekte Olan Beyinde Çevresel NörotoksisiteninEtkileri: Klinik Bulgular Ve Laboratuvar

20. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 06 May 2018

Bannayan-Riley-Ruvalcaba Sendromu, Çölyak Hastalığı ve Tip 1 DM Birlikteliği Olan Bir Olgu

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 April 2018

KONVÜLSİYON İLE GELEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM VE AYIRICI TANI

14. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ kONGRESİ, Bursa, Turkey, 11 - 14 March 2018

APO E GENOTYPE AND CEREBRAL PALSY

12TH EUROPEAN PEDIATRIC NEUROLOGY SOCIETY CONGRESS, 20 - 24 June 2017

Çocuklarda Migren Fizyopatolojisi ve Tanısı

19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Hipotonik infanta yaklaşım

13. Uludağ Pediatri Kongresi, Turkey, 12 - 15 March 2017

A MOLYBDENIUM COFACTOR DEFICIENCY CASE PRESENTİNG WİTH STATUS DYSTONICUS

ANNUAL SYMPOSIUM OF THE SOCIETY FOR THE STUDY OF INBORN ERRORS OF METABOLISM, ROMA, Italy, 06 September 2016

Serebral Palsi

18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016

Miyokloni Distoni sendromu

18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya, Konuşma Özetleri ve Bildiri Kitabı, s 161, poster no: PP-133., Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016

Difficulty in writing a case with psychogenic hand dystonia

4th international symposium on paediatric movement disorders, BARSELONA, 19 - 20 February 2015

Juvenile onset mitochondrial protein associated neurodegenration case report

11. European Pediatric Neurology Congress. 27-30 Mayıs 2015, Viyana, Avusturya, 27 - 30 May 2015

Encephalocraniocutaneous lipomatosis a rare neurocutaneous disorder Report of additional three cases

11. European Pediatric Neurology Congress. 27-30 Mayıs 2015, Viyana, Avusturya, 27 - 30 May 2015

Gelişimsel koordinasyon bozukluğu olan bir vaka sunumu

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015

Perikallozal yerleşimli lipom akut vertigo nedeni olabilir mi

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015

Kaudal regresyon sendromlu geç tanı alan bir vaka

17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İzmir, Turkey, 6 - 09 May 2015

Koenzim Q 10 eksikliği Tip 4 Vaka sunumu

XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 14-18 Nisan 2015, Adana, Turkey, 14 - 18 April 2015

Koenzim Q 10 Eksikliği Tip 4 vaka sunumı

13. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 April 2015

Silver Russell Sendromlu Bir Vaka Takdimi

XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 14-18 Nisan 2015, Adana, Turkey, 14 - 18 April 2015

Silver Russell Sendromu bir vaka taktim

13. Ulusal Metabolizma ve Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 April 2015

Nöbet ile Başvuran Çocuğa Yaklaşım

11. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 March 2015

Mirror movement in children

4th international symposium on paediatric movement disorders, Barselona, Spain, 19 - 20 February 2015

Difficulty in writing a case w th psychogenic hand dystonia

4. İnternational symposium on pediatric movement disorders, 19 - 20 February 2015

Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia with severe neurological findings a case report

The 8th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2015, Helsinki, Finlandiya, 11 - 13 February 2015, vol.21, pp.72

Congenital Amegakaryocytic Thrombocytopenia With Severe Neurological Findings: A Case Report

8th Annual Congress of the European-Association-for-Haemophilia-and-Allied-Disorders, Helsinki, Finland, 11 - 13 February 2015, vol.21, pp.72 identifier

MENKES HASTALIĞI: VAKA SUNUMU

XII. ULUSLARASI KATILIMLI METABOLİK HASTALIKLAR VE BESLENME KONGRESİ, 01 May 2013

A Unique Complex Translocation in a Child With Dysmorphic Features

7th European Cytogenetics Conference, Stockholm, Sweden, 4 - 07 July 2009, vol.17, pp.77 identifier

Maternal t(518) Sonucu Parsiyel 5p trizomili ve Parsiyel 18p Monozomili Olgu

Uluslararası Katılımlı 8.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 May 2008

Multipl Konjenital Anomalide Sui4q Monozomisi ve 8q Trizomisi Olan Olgu

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi-Uluslararası katılımlı, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 May 2008

A newly defined Fukutin gene mutation in a child with Fukuyama-Type Congenital Muscular Dystrophy

13th. European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Atina, Greece, 17 - 21 September 2019

Books & Book Chapters

Serebral Palsi Tanı ve Tedavi Algoritması

in: Pediatrik Nöroloji Algoritmalar ve İlaç Rehberi, Kumandaş Sefer,Canpolat Mehmet, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.351-360, 2022 Creative Commons License

Serebral Palsi'de Tanı ve Tedavi

in: Temel Pediatrik Nöroloji Tanı ve Tedavi, Kumandaş S,Canpolat M, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1587-1612, 2022 Creative Commons License

Yenidoğanın nörolojik muayenesi ve gelişimsel refleksler.

in: Gelişimsel Nöroloji, Çarman Kürşat Bora, Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.6-19, 2022 Creative Commons License

in: Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar, Çil E,Bostan ÖM,Eren E,Uysal F, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.248-253, 2021

Hipotonic Infant

in: Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar, Çil E,Bostan ÖM,Eren E,Uysal F, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.357-361, 2021

Other Problems and Approaches in Cerebral Palsy

in: Cerebral palsy, İçağasıoğlu DF,Sönmez FM., Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.86-94, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Spinal Müsküler Atrofide Etkilenen Diğer Sistemler

in: SMA, Spinal Müsküler Atrofi, Aile Bilgilendirme Kitabı, Çarman KB, Editor, Vadi Yayınları, Ankara, pp.16-30, 2021

Neurofibromatoses

in: Neurocutaneous Diseases, Çarman KB., Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.101-113, 2021

Hipotonik Bebek

in: Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar, Çil E, Bostan ÖM, Eren E, Uysal F, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.357-361, 2021

Serebral palside karşılaşılan diğer sorunlar ve yaklaşım.

in: Serebral palsi, İçağasıoğlu DF, Sönmez FM., Editor, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Ankara, pp.86-94, 2021

Spinal Müsküler Atrofide Etkilenen Diğer Sistemler

in: SMA, Spinal Müsküler Atrofi, Aile Bilgilendirme Kitabı, Çarman KB, Editor, Vadi Grup Basım A.Ş., Ankara, pp.16-30, 2021

Genel Gelişimsel Gecikme/Zihinsel Yetersizlik

in: Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar, Çil E, Bostan ÖM, Eren E, Uysal F, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.248-253, 2021

Nörofibromatozlar

in: Nörokütanöz Hastalıklar, Çarman KB, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.101-113, 2021

Hipotonik Bebek

in: Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar, Ergün Çil, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.289-293, 2019

Elektroensefalografi cihazı, kayıt elektrotları, kayıt parametreleri, filtreler, ayarlar ve kayıt tekniği.

in: Çocukluk Çağında Elektroensefalografi., Canpolat M, Kumandaş S,, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.6-15, 2019

Genel Gelişimsel Gecikme/Zihinsel Yetersizlik

in: Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar, Ergün Çil, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.202-207, 2019

Endokrin ve Toksik Miyopatiler

in: Yurdakök Pediatri, Yurdakök Murat, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.4497, 2017

Epilepsi: Genetik analiz ne zaman yapılmalı

in: Pratikte Nöroloji-Epilepsi, Osman Oğuz Erdinç, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.159-166, 2017

Metal metabolizması bozuklukları

in: Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1870, 2017

Juvenil Miyoklonik Epilepsi ve Diğer Primer Jeneralize Epilepsiler

in: Pratikte Nöroloji-Epilepsi, Osman Oğuz Erdinç, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.177-183, 2017

Antiepileptik ilaç etkileşimleri

in: Pratikte Nöroloji-Epilepsi, Oğuz Osman Erdinç, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.91-101, 2017

Epileptik nöbet ve epilepsilerin sınıflandırılması

in: Pratikte Nöroloji-Epilepsi, Oğuz Osman Erdinç, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.10-14, 2017

Epilepsiye ne neden olur ?

in: Pratikte Nöroloji-Epilepsi, Oğuz Osman Erdinç, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.15-27, 2017

Nöromusküler Bozukluklar

in: Nelson Pediatri, Akçay, Teoman, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.2109-2147, 2015

Metrics

Publication

277

Citation (WoS)

308

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

375

H-Index (Scopus)

11

Project

10

Thesis Advisory

5

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals