Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PANKREAS CA HASTASINDA KADAVRADANVASKÜLER GREFT İLE PARSİYEL SMVREKONSTRUKSİYONLU REZEKSİYON

37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, ., Turkey, 25 - 29 November 2020, no.15 Sustainable Development

SİTOREDÜKTİF CERRAHİ VE HİPERTERMİKİNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ UYGULAMASIDENEYİM VE KISA DÖNEM SONUÇLARI

37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, ., Turkey, 25 - 29 November 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Hepatolithiasis nedeniyle ameliyatettiğimiz 5 hastanın postoperatif erkendönem sonuçları

36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019

Periampüller tümör nedeni ile Whippleprosedürü ve portal ven rekostrüksiyonuuyguladığımız 5 olgunun erkenpostoperatif dönem sonuçları

36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, no.47

Pankreatikoduodenektomili HastadaUzun Dönem Takiplerinde MetakronÖzefagogastrik Bileşke Tümörü

36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, no.37 Sustainable Development

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

467

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

536

H-Index (Scopus)

12

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals