Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Developing Entrepreneurship Skills of 4th Grade Students on the Basis of STEM Activity

20th INTERNATIONAL PRIMARY TEACHER EDUCATION SYMPOSIUM, Turkey, 14 November 2022, pp.223-224 Sustainable Development

YLSY BURSU İLE EĞİTİM ALMIŞ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

13th International Congress on New Trends in Education, 12 May 2022, pp.179

İlkokul Matematik Dersine Yönelik STEM Etkinliği

10th International Online Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 29 October 2021, pp.14

İlkokul Öğrencilerinin Stem Odaklı Tasarım Süreçlerindeki Deneyimleri Üzerine Bir DurumÇalışması

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education (E-Conference), Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.284

İlköğretim matematik öğretim programındaki kazanımların temel becerilere göre incelenmesi

2nd International Elementary Education Congress, Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.154-163 Sustainable Development

Investigation of elementary school teachers’ level of technology use in mathematics teaching

V. Human and Civilization Congress From Past To Future, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.1181-1185

İlkokul Öğrencilerinin STEM Odaklı Proje Tasarımları: Bir Durum Çalışması

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Elementary School Students’ Problem Solving Strategies in an After School STEM Club

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Designing an After School STEM Program for Elementary Students

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

GeoGebra Kullanılarak Oluşturulan Matematiksel Görevlerin Bilişsel Talep Düzeylerinin İncelenmesi

The 27th International Congress on Educational Sciences, Ankara, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.1895-1902

Ödevler Tarih mi Oluyor?

17. UluslararasıSınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018), 11 - 14 April 2018

Öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarına ilişkin görüşleri.

IV. International Eurasion Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Ortaokul Matematik Derslerinde StEM Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2017, 26 - 28 November 2017

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN STEM ODAKLI ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 October 2017

Farklı Branştaki Öğretmenlerin STEM Odaklı Öğretim Süreçleri Tasarımı

Intermational Academic Research Congress, Alanya, Turkey, 18 - 21 October 2017

Öğretmen Adaylarının Matematik Etkinlikleri Planlarken Bilişsel Talep Seviyelerine Dikkat Etmesi: Durum Çalışması

International Eurasian Educational research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1164-1165

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri

IVth International Eurasian Educational research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Tasarım Temelli Öğretim: Geleceğin Okulunu Tasarlıyorum.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2105-2107

High School Students’xx Cognitive Processes In Problem-Based Enginnering Design Tasks

26th International Conference on Educational Sciences, 20 - 23 April 2017

Tasarım Temelli Öğretim: Geleceğin Okulunu Tasarliyorum

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

ALGEBRA ACHIEVEMENT GAPS A COMPARATIVE STUDY ACROSS THE STATES OVER THE YEARS

Proceedings of the 38th annual meeting of theNorth American Chapter of the International Group for the Pyschology of Mathematics Education., Tuscon, United States Of America, 3 - 06 November 2016, pp.140-147

TECHNOLOGY PROFESSIONAL DEVELOPMENT MATHEMATICS TEACHERS IN THE STATES

the 38th annual meeting of theNorth American Chapter of the International Group for the Pyschology of Mathematics Education., 3 - 06 November 2016

TEACHERS REPORT FREQUENT INTERACTIONS WITH STUDENTS TO EVALUATE PROGRESS

38th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Pyschology of Mathematics Education, Tuscon, United States Of America, 03 November 2916 - 06 November 2016

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI ÖĞRETİM FALİYETLERİNDEKİ BULUNAN GÖREVLERİN BİLİŞSEL İSTEM SEVİYELERİNE GÖRE NCELENMESİ

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.280 Sustainable Development

Teachers Perspectives on Interactive Whiteboards for Teaching and Learning based Professional Development Program

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, United States Of America, 21 March - 26 June 2016

An Examination of Pre Service Mathematics Teachers Levels of Technology Implementation

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, United States Of America, 21 - 26 March 2016

A Comparison Study of Fractions Content in Mathematics Textbooks From the United States and Turkey

American Educational Research Association (AERA), Chicago, United States Of America, 16 April 2015

Elementary teachers’ perceptions of technology use in their classroom

roceedings of Society for Information Technology, Teacher Education International Conference, 01 January 2015

Teaching and Learning Mathematics in Virtual Environments

The National Council of Teachers of Mathematics, United States Of America, 17 April 2013

Books & Book Chapters

İlkokulda STEM Eğitimi

in: STEM Eğitimi Perspektif, Süreç ve Uygulamalar, Muhammet ÖZDEN, Şengül S. ANAGÜN, Editor, Vizetek, Ankara, pp.175-192, 2023

Matematik Odaklı STEM Eğitimi

in: STEM Eğitimi Perspektif, Süreç ve Uygulamalar, Muhammet ÖZDEN, Şengül S. ANAGÜN, Editor, Vizetek, pp.41-60, 2023

MATEMATİK EĞİTİMİNDE EĞİTSEL ve DİJİTAL OYUNLAR

in: Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Yönelik İLKOKULLARDA METAVERSE ve DİJİTAL OYUNLAR, Akçay Ahmet Oğuz, Semercioğlu Serhat, Şimşek İrfan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.93-106, 2023

STEM Eğitimi Yaklaşımı

in: İlkokulda Fen Öğretimi, Bilican Kader, Şenler Burcu, Editor, VizeTek Yayıncılık, Ankara, pp.291-316, 2021

Erken Çocuklukta Fen - Teknoloji - Mühendislik - Matematik (FeTeMM) Çalışmaları

in: Erken Çocuklukta Fen ve Teknoloji, Artun Hüseyin, Parlak Rakap Asiye, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.158-166, 2021

STEM Eğitmi Yaklaşımı

in: İLKOKULDA FEN ÖĞRETİMİ, BİLİCAN Kader, ŞENLER, Burcu, Editor, Vizetek, pp.291-316, 2021

The Use of Augmented Reality Applications in Second Grade Mathematics Course: Students’ Knowledge of Shapes

in: Designing, Deploying, and Evaluating Virtual and Augmented Reality in Education, Gokce Akcayir Epp Carrie Demmans, Editor, IGI Global, Vancouver, pp.220-241, 2021

Erken Çocuklukta Fen - Teknoloji - Mühendislik - Matematik (FeTeMM) Çalışmaları

in: ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN VE TEKNOLOJİ, Artun Hüseyin,Parlak Rakap Asiye, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.158-166, 2021

Ekran Okuma Stratejisi

in: Okuduğunu Anlama Stratejileri, Kıroğlu Kasım, Editor, PEGEM, Ankara, pp.164-175, 2020

MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ VE MATERYAL

in: İLKOKULDA MATEMATİK ÖĞRETİMİ, TOPTAŞ Veli, OLKUN Sinan, ÇEKİRDEKCİ Sıtkı, SARI MEhmet Hayri, Editor, VİZETEK, Ankara, pp.502-526, 2020

Building Technology Knowledge in a Secondary Mathematics Methods Course: Building Technology Knowledge

in: Developing Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in the Digital Age, Niess, Margaret Louise, Editor, IGI Global, pp.24-46, 2019

Preservice Mathematics Teachers’ Effective Use of Technology: Analyzing the Cognitive Demands of Technology-Based Instructional Activities

in: Educating Prospective Secondary Mathematics Teachers, Strutchens, E. Marilyn Huang, Rongjin Potari, Despina Losano, Leticia, Editor, Springer, pp.143-166, 2018

Metrics

Publication

94

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

35

H-Index (Scopus)

2

Project

12

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals