Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Interaction of Sertraline and Nimodipine on Some Behavioural Tests in Rats

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.23, no.2, pp.169-175, 2014 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effects and mechanisms of action of diethylcarbamazine citrate in isolated rat hearts

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.13, no.6, pp.589-591, 2013 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Modulation of the Antipsychotic Effect of Ziprasidone with Nimodipine

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.21, pp.186-192, 2011 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Resveratrol ve DHEA azalmış ovaryan rezervi artırır mı?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Turkey, 11 - 13 May 2018, vol.5, pp.241-242

The effects and mechanism of action of galangin on spatial memory in the Morris water maze test in rats

30th Seoul World Congress of the International-College-of- Neuropsychopharmacology (CINP), 3 - 07 July 2016

The investigation of the antinociceptive effect and mechanisms of action of curcumin in mice

30th Seoul World Congress of the International-College-of-Neuropsychopharmacology (CINP), Seoul, South Korea, 3 - 07 July 2016, vol.19, pp.276-277 identifier

The contribution of resveratrol to antiepileptic effects of diazepam and gabapentin

30th. Seoul World Congress of the International College of Neuropsychopharmacology (CINP), 3 - 07 July 2016

The role of nitric oxide on the anticonvulsant activity of agmatine, valproic acid, gabapentin and phenytoin in mice

30th Seoul World Congress of the International-College-of-Neuropsychopharmacology (CINP), Seoul, South Korea, 3 - 07 July 2016, vol.19, pp.267 identifier

The effect of curcumin on mechanical function and monophasic action potential in isolated rat hearts

Joint meeting of FEPS & the Hungarian Physiological Society, 27 - 30 August 2014, vol.211, pp.101

The effect of galangin in prepulse inhibition in rats

17 th World congress of Basic and Clinical Pharmacology, 13 - 18 July 2014, vol.115 identifier

Books & Book Chapters

Medikal Tedavi ile Bağımlılık

in: Bağımlılık yapan ilaçlara ve maddelere genel bakış ve farkındalık, Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.62-65, 2020

Birinci Basamak Hizmetlerinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı

in: Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı, Doç. Dr. Uğur Bilge,Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Editor, TAHEV, İstanbul, pp.149-169, 2019

Kolinoseptör-Bloke edici İlaçlar

in: Bertram G. Katzung, Susan B. Masters-Temel ve Klinik Farmakoloji, Prof. Dr. Kevser EROL, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.115-128, 2013